Innenriks

Rødgrønn pressekonferanse om fire nye år

Her er de sju punktene partilederne presenterte i dag.

Arbeiderpartileder Jens Stoltenberg, SV-leder Kristin Halvorsen og Sp-leder Liv Signe Navarsete har invitert hele presse-Norge til en presentasjon av det politiske grunnlaget for fire nye år med flertallsregjering.

Under Saras telt, rett nedenfor Stortinget, annonserte statsministeren at regjeringen vil øke den statlige beredskapen langs kysten med å kjøpe ekstra slepebåt.

Det har de siste dagene, etter ulykken ved Langesund, haglet med kritikk mot den dårlige beredskapen langs kysten.

- Energiministeren, fiskriministeren og jeg selv drar ned til Sørlandet i dag for å legge frem tiltak for fremtidig beredskap, sier Stoltenberg.

Deretter oppsumerte partilederne de siste fire årene under deres ledelse.

SV-leder Kristin Halvorsen trakk frem innsatsen for miljø den rødgrønne regjeringen har stått for. Hun understreker at SV vil stå på fremover for miljøpolitikken.

Sikre arbeidsplasser

Arbeid for alle, miljø og klima og velferd fremfor skattelette ble trukket frem av statsministeren som hovedpunkter i fellesdokumentet for samarbeidet mellom de tre partiene.

- Vårt politiske regnskap viser at flertallsregjeringen har ført en politikk for arbeid og velferd. Vi har arbeidet for å trygge norsk økonomi og sikre arbeidsplasser i hele landet. I stedet for privatisering styrker vi fellesskapet. Vi bruker de store pengene på skole og omsorg, i stedet for skattekutt, sier statsminister Jens Stoltenberg i en pressemelding.

I alt inneholder dokumentet sju hovedpunkter – eller veivalg som Stoltenberg kalte det – som skal sikre de rødgrønne fire nye år i regjering.

Sju punkter

De sju punktene som partilederne presenterte er:

  • Fortsatt innsats for å sikre arbeid til alle og bekjempe virkningene av den internasjonale økonomiske krisen. Skape og bevare arbeidsplasser i hele landet.
  • Bygge velferden videre ut slik at kvaliteten i sykehus og kommunehelsetjeneste styrkes, eldreomsorgen forbedres og at skolen blir bedre.
  • Veier og jernbane skal bygges videre ut.
  • Vi skal fortsatt være pådrivere for at det internasjonale klimaarbeidet skal føre fram til nye forpliktelser.
  • Vi skal løfte kulturlivet og frivilligheten.
  • Vi skal ta hele landet i bruk og drive en aktiv distrikts- og næringspolitikk.
  • Vi skal føre en kamp for trygghet og mot kriminalitet.

- De andre er ikke enige

- Våre alternativer, de andre partiene, har ikke lagt frem noe som helst, sier Liv Signe Navarsete (Sp)

– Vi er tre ulike partier og har ulike meninger på en del områder. Vi stiller ikke ultimatum til hverandre, men har kommet fram til gode, balanserte løsninger, og har foretatt sju grunnleggende veivalg, sa Stoltenberg.

Høyre følger etter

Like etter de rødgrønnes pressesamling kaller Høyre og Erna Solberg inn til presselunsj på Høyres Hus. Høyre hadde egentlig lagt sin pressekonferanse til klokken tolv i dag, men det klokkeslettet ble kuppet av de regjeringspartiene. Under pressebriefingen vil Solberg kommentere de rødgrønnes utspill.