Innenriks

Islamsk Råd Norge tar avstand fra jødeuttalelser

Islamsk Råd Norge tar avstand fra uttalelser fra lederen for Europas fatwaråd, Yusuf al-Qaradawi,

– Om det er slik at Yusuf al-Qaradawi hyller Holocaust, synes jeg det er uakseptabelt fra en som er en viktig religiøs referanse for mange muslimer. Islamsk Råd Norge vil ta denne saken opp med andre lærde som sitter i European Council for Fatwa and Research, skriver Senaid Kobilica, leder av Islamsk Råd Norge, i en pressemelding på rådets hjemmesider.

Qaradawi anses for å være en stor autoritet i islamsk teologi. Hans fjernsynssendinger fra Qatar blir sett av titalls millioner mennesker over hele Midtøsten og Europa. Han er også formann for det europeiske fatwaråd som brukes av Islamsk Råd Norge til å avgjøre viktige teologiske spørsmål, blant annet om det skal være dødsstraff for homofili.

Hyller Holocaust

Yusuf al-Qaradawi har de siste ukene kommet med uttalelser der han har hyllet Adolf Hitler for å ha straffet jødene, skriver Aftenposten.

På Al Jazeera nylig sa Qaradawi følgende om jødeutryddelsene og Adolf Hitler:

– Gjennom historien har Allah sendt folk til jødene for å straffe dem for deres korrupsjon. Den siste straffen ble iverksatt av Hitler. Gjennom alt det han gjorde mot dem, selv om de (jødene, red.anm.) har overdrevet denne saken, klarte han å sette dem på plass. Dette var himmelsk straff for dem. Ved Allahs vilje; neste gang vil det skje gjennom de troendes (muslimenes, red.anm.) hender.

– Groteske uttalelser

– Ingen må undervurdere betydningen av det Yusuf al-Qaradawi sier om Hitler, jødene og Holocaust, sier Lars Gule, ekspert på islam og førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo.

– Uttalelsene er så groteske at de må tas opp i en bred sammenheng. Den typen uttalelser er bokstavelig talt livsfarlige fordi de kan brukes til å legitimere vold, slår Gule fast overfor Aftenposten.

Gule oppfordrer Islamsk Råd Norge til å ta initiativ til å kaste Qaradawi ut av det europeiske fatwarådet.