Innenriks

Dømt for juks med elevtall

To tidligere ledere ved den private videregående skolen Minerva i Oslo er dømt for grovt bedrageri av 13 millioner kroner etter å ha jukset med elevtallene.

De to er også dømt til ett år og ti måneders fengsel for urettmessig å ha mottatt for mye midler i støtte fra det offentlige til drift av skolen. Kun to måneder av straffen er gjort ubetinget.

Jobbsøkere ble elever

Det er en lang sak som nå avsluttes, etter at Dagsavisen sommeren 2002 avslørte skolens juks med elevtall. Blant annet annonserte Minerva høsten 2000 etter nye lærere. Flere av jobbsøkerne ble ført opp som «elever» på lista som skolen brukte for å søke statsstøtte. Skolen fikk utbetalt 4,5 millioner kroner etter dette.

De to er nå dømt for blant annet grovt bedrageri overfor daværende Kirke- undervisnings- og forskningsdepartementet (nå Kunnskapsdepartementet) i perioden 2000-2002. Vinteren 2002 stengte Minerva for godt.

Til sammen betalte staten ut rundt 13 millioner kroner for mye i statsstøtte.

Mennene er nå dømt til å betale tre millioner kroner i skadeerstatning til staten. I tillegg er de dømt for grov utroskap mot skolen og brudd på aksjeloven.