Innenriks

Lokal idédugnad om Bjørvika

Sterk uenighet om utarbeidingen av Bjørvika fører til at innbyggerne i Bydel Gamle Oslo nå har kalt inn til en ukelang idédugnad.

Initiativtakerne mener OSU, Oslo S Utvikling har valgt å ignorere innspill og krav fra befolkningen i utarbeidingen av Bjørvika og inviterer nå lokalbefolkningen til å lage en alternativ byplan for Bjørvika. Håpet er at lokalpolitikerne, som er siste instans, liker forslaget og tar lokalbefolkningens parti.

Folkemøte i kveld

– Befolkningen i Bydel Gamle Oslo har blitt overkjørt og ignorert, ikke bare fra OSU, men også fra, Plan- og bygningsetaten som har gitt sin fulle støtte til OSU, sier sivilarkitekt og leder for idédugnaden Arne Sødal til Dagsavisen.

1. februar kommer Oslo bystyre til å fatte vedtak om hva som skal skje med det foreslåtte BARCODE-prosjektet til OSU, som er en stripe med dype høyhus tett i tett.

– Med denne ukelange idédugnaden håper vi å få utarbeidet en ny og bedre byplan som kan være et alternativ til OSU-prosjektet, sier Sødal. Han mener OSU burde jobbe nært med lokalmiljøet og planlegge en utbygging som er bærekraftig og ikke provoserer befolkningen.

Derfor arrangerer bydelsutvalget med Sødal og Audun Engh i spissen denne ukelange workshopen, og starter klokken seks i kveld med et folkemøte for alle interessert på Gamlebyen skole.

Plansmie

I de kommende dagene vil både lokale og utenlandske fagfolk begynne utarbeide et forslag til Bydel Gamle Oslo. Arkitekter og andre eksperter har dannet et profesjonelt team og vil arbeide sammen med mange interessegrupper for å illustrere ulike forslag og hjelpe til med å komme i havn med et endelig byplanforslag.

– Vi håper at denne plansmia viser at det går an å bygge en ny bydel uten høyhus. I stedet vil vi knytte den nye bydelen mye bedre sammen med den gamle, sier Engh. Målet er å lage en byplan som kan samle tilslutning fra så mange aktører som mulig, fra grunneiere og utbyggere via offentlige myndigheter til frivillige organisasjoner og lokalbefolkningen.

– Alle som bør eller vil mene noe, er velkommen til å bli med å arbeide seg fram til enighet om en byplan som vil si noe om utformingen av gater og plasser, høyden på bebyggelsen og forholdet mellom bolig, næring, handel og kultur, poengtere Engh.

Ødeleggende for byen

– Noe av det viktigste vi skal se på er NSB sine baner, forklarer Engh.

I dag er planen at sporområdet skal være en barriere mellom den nye og de gamle bydelene.

– Under plansmien vil vi utvikle ideer om hvordan sporene kan senkes eller overbygges, slik at man kan får en sammenhengende levende by, sier Engh.

Hvis man bygger høye hus vil sporene bli liggende i skygge og det vil bli lite aktuelt å bygge der i framtiden. Det er tydelig at OSU, ønsker å bygge så mye som mulig på denne tomten for å få mest mulig økonomisk utbytte, mener Engh.

– Forslaget deres er ødeleggende for byen, men sikkert bra for deres økonomi.

Førstkommende lørdag klokken tre vil resultatene fra idédugnaden bli presentert i et åpent møte i Grønland menighetshus.

– Og allerede på mandag vil vi kunne presentere byplanforslaget for byutviklingskomiteen på Rådhuset. Da er det vårt håp at politikerne vil like det de ser og bruke forslaget til å fatte best mulig vedtak i utvikling av den nye bydelen, sier Engh.

Nyeste fra Dagsavisen.no: