Innenriks

Tar med seg regnskogmilliarder til Bali

Inntil 9 milliarder kroner de neste tre åra for å redusere avskogingen i tropiske regnskoger vil statsminister Jens Stoltenberg (Ap) ha med seg i bagasjen til klimatoppmøtet på Bali til uken.

– Norge er beredt til å trappe opp innsatsen mot avskoging i u-land til om lag 3 milliarder kroner årlig. Dette kan gi store, raske og billige reduksjoner i utslippene av klimagasser, sier statsminister Jens Stoltenberg (Ap) som søndag la fram Norges strategi i arbeidet mot avskoging i utviklingsland.

Onsdag presenterer han Norges strategi på FNs internasjonale klimatoppmøte på Bali.

Jubelen i taket

Regnskogfondets daglige leder Lars Løvold, som allerede befinner seg på Bali, kom raskt i festhumør da han mottok nyheten om regjeringens beslutning.

– Dette er en fantastisk god nyhet, sier han til NTB.

Opprinnelig var det Regnskogfondet og Naturvernforbundet som foreslo for regjeringen å bevilge 6 milliarder kroner til tiltak mot avskoging av regnskog.

– Det er viktig av mange grunner, først og fremst fordi det vil gi en massiv reduksjon av klimagassene. Dernest kan norske penger utløse mer penger fra andre rike land. Sist, men ikke minst vil forslaget gi ny dynamikk i klimaspørsmålet overfor fattige land når rike land er villige til å legge penger på bordet, sier Løvold.

– Betydelige reduksjoner

I dag fører avskoging i u-land til at det frigis klimagasser tilsvarende om lag 20 prosent av de globale CO2-utslippene.

– En satsing på dette området de nærmeste årene kan bidra til betydelige reduksjoner i de globale utslippene i en periode der verden arbeider med å få på plass en ny og mer omfattende klimaavtale, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV).

Reduksjon av CO2-utslipp i forbindelse med avskoging er ikke en del av dagens Kyoto-avtale, og Norge vil på klimatoppmøtet på Bali jobbe for at forpliktelser om reduksjon i utslipp av klimagassene fra avskoging i u-land kommer med i et globalt klimaregime etter 2012. Norges forhandlere arbeider for å få en beslutning om et slikt regime på det neste klimatoppmøtet i København i 2009.

Fornøyd oppososjon

Statsministeren presenterte søndag regjeringens strategi for de parlamentariske lederne fra Høyre, KrF og Venstre.

– Dette er en positiv innrømmelse fra regjeringen, men vi har fortsatt et krav om tempo, sier Høyre-leder Erna Solberg.

Forhandlingene om et klimaforlik mellom de rødgrønne og opposisjonen på Stortinget pågår for fullt. Forslaget om å bruke 3 milliarder kroner hvert år de tre neste årene for å redusere de store CO2-utslippene fra avskogingen, var ett av 61 krav opposisjonspartiene tidligere har lagt fram.

– Det er et gledelig gjennombrudd, men det er langt igjen for de andre kravene vi har, sier KrF-leder Dagfinn Høybråten.

Lederen i Stortingets energi- og miljøkomité, Gunnar Kvassheim (V), mener at regnskogmidlene er et positivt skritt, men at det fortsatt er uavklart om regjeringen allerede fra 2008 vil bruke 3 milliarder kroner.

Ikke klart

Forutsetningen for det norske bidraget på 3 milliarder kroner årlig er at det etableres tilfredsstillende mekanismer som kan sertifisere og håndtere store overføringer til skogtiltak, for eksempel i regi av FN eller Verdensbanken.

– I en startfase vil det derfor være nødvendig å bruke pengene på å utvikle blant annet regelverk, overvåkings- og kontrollordninger gjennom demonstrasjonsprosjekter, sier miljøvernminister Erik Solheim. (NTB)

Nyeste fra Dagsavisen.no: