Innenriks

700 unge i psykiatrien

1.068 av 43.400 registrerte henvisninger til ungdomspsykiatrien i 2005dreide seg om spiseforstyrrelser. 700 av disse omhandlet ungdommer fra 13-17år mesteparten jenter.

Ikke alle tilfeller av spiseforstyrrelser blir rapportert.

75-90 prosent blir helt friske eller betydelig bedre hvis de får behandlingi løpet av de første to årene.

Kilder: SINTEF og Marianne Hatle

Mer fra Dagsavisen