Innenriks

Oslos positive og negative sider:

På plussiden:

" Landets høyeste utdanningsnivå: 40 % har høyere utdanning.

" Åtte av ti ser på Oslo som en by med gode jobbmuligheter.

" Åtte av ti trives i den jobben de har.

" Ni av ti opplever at de kan leve som de vil og at Oslo er en tolerant by.

" Bare 5 % er redde for å ikke få de kommunale tjenestene de vil trenge.

" Åtte av ti mener det er lett å skaffe venner i Oslo.

" Tre av fire mener deres nabolag er godt.

" Ni av ti nordmenn synes de har det godt.

" 7-8 av ti innvandrere oppgir at de har det ganske eller svært godt.

" Mer enn halvparten av innvandrerne i Oslo er i arbeid.

" 70-80 prosent sier de sover godt.

På minussiden:

" Seks av ti mener byen er blitt mer utrygg.

" Nær 80 % sier det er for mye trafikk og støy.

" Nær halvparten av byens innbyggere mener det er for mange innvandrere.

" Mer enn 70.000 personer under 67 år er velferdsavhengige.

" Over 12.000 barn vokser opp i familier under fattigdomsgrensen. 10.000 av disse har ikke-vestlig bakgrunn.

" 20.000 personer i yrkesaktiv alder har ikke vært i kontakt med arbeidslivet eller trygdesystemet i perioden 2001-2005.

" Bare 1 % er aktive i en partiorganisasjon. Bare 30 % stoler på oslopolitikerne.

" Langt over halvparten av kvinnelige innvandrere over 45 år vurderer helsen som dårlig mot én av tre kvinner i majoritetsbefolkningen.

Kilde: Forskningsstiftelsen Fafo. Har foretatt spørreundersøkelse med 2646 intervjuer av nordmenn pakistanere tamiler og somaliere hvor brukernes egen oppfatning av tilværelsen er målt.