Innenriks

Kjærligheten ble trodd etter to år

Etter over to år i stampe hos utlendingsmyndighetene har nå Kennedy Fominyam (32) fra Kamerun fått innvilget utlendingspass og arbeidstillatelse i seks måneder. Han og den norske kona er ett av to norskutenlandske ektepar Dagsavisen har fulgt siden i vinter. Parene har sagt ja til hverandre men den utenlandske ektefellen har ikke fått ja fra utlendingsmyndighetene.

Farsfigur

Lettelsen er stor hos Fominyam og kona Vigdis Knapperholen. Så snart han får hentet passet skal de lete etter billigbilletter til London. Der skal de skaffe Fominyam nytt pass.

– Norske myndigheter stoler fortsatt ikke på identiteten hans men gir ham utlendingspass for at han skal få reise ut av landet én gang og skaffe seg et pass de tror på sier Knapperholen.

Hun har stor tro på at alt nå går i orden. Men det legger en liten demper på stemningen at ektemannen ikke har fått permanent opphold i Norge ennå.

– Det er bare en formalitet det som er igjen nå i forhold til det vi har vært igjennom sier hun.

At Fominyam er en farsfigur for hennes barn har veid tungt for myndighetene i tillegg til at passet hans ble verifisert leser Knapperholen i vedtaket fra myndighetene.

Venter fortsatt

Innen nyttårsaften må ekteparet ha skaffet ham nytt pass. Da går fristen norske myndigheter har gitt ham ut. Fra neste år kan de leve sammen som et vanlig ektepar i Norge håper de.

Det andre paret Dagsavisen har skrevet om Stein Vidar Bergli og Beatrice Ese Efeturi venter fortsatt på en avgjørelse ifølge advokat Birger Vanvik. Utlendingsdirektoratet har fått kopi av Efeturis nye nigerianske pass og skal behandle saken hennes på nytt.

– Hvor lang saksbehandlingstiden kan bli vet vi ikke sier Vanvik.