Innenriks

Ny Oslo-bydel med én kilometer park

En bydel på størrelse med Grünerløkka ligger på tegnebrettet. Seksarkitektkontorer har levert forslag til hvordan Filipstad-området skal se ut.

Havsenter

Arkitektkontoret Narud Stokke Wiig har tidligere tegnet Gardermoen flyplassrehabilitert Slottet og tegnet universitetsbygg i Trondheim og Bergen.

– Vårt aller viktigste i grep på Filipstad er å skape tilgjengelighet foralle ned til sjøen og skape rekreasjonsområder for byen sier Siri Bakkenpartner i arkitektfirmaet.

Det skal skje gjennom et 85 mål stort grønt belte som strekker seg som enforlengelse av Parkveien fram til den ytterste spissen av området. Der utehar de plassert Oslo havsenter. Gjennom merder i sjøen akvarier og enoljeavdeling ser de for seg at senteret skal vise fram havnasjonen Norge.Trikken skal frakte passasjerer helt fram til den nye Hjortnesterminalen.

Det kommunale selskapet Oslo Havn og ROM Eiendomsutvikling eierstørsteparten av arealene på Filipstad og stiller for tiden ut de seksarkitektbidragene på Skillebekk. Nye badestrender boliger næringslokalerog ny ferjeterminal er noen av elementene fra skissene som ble levert inn imidten av desember.

Arkitektkontoret Space Group foreslår en bystrand små kanaler og utendørsbasseng à la Den blå lagune i Reykjavik på en av holmene utenforhavnebassenget. En terminal med parallelle ferjer skal gi ledige områder påden sørvestlige delen av tomten. En stor strand skjærgård og solvendtpromenade skal gi utsikt til sjøen og Bygdøy.

Ny Bygdøy Allé

I Narud Stokke Wiigs forslag skal boliger ha inngang mot den lange parken.

– I parken kan det være et vell av aktiviteter som idrettsanlegg delvisnedgravde haller skatebaner og klatrevegger sier Bakken.

Ruseløkka skole kan flyttes og bli omskapt til Filipstad skole der elevenefår bruke parken som skolegård. Området skal ha lav bebyggelse med storeboligområder i tillegg til kontorer og forretninger.

– Filipstad allé blir et urbant tyngdepunkt i området inspirert av Bygdøyallé.

Arkitektkontoret har sett på muligheten for å legge E18 i en tunnel ifjellet under Skarpsno. Ved å legge om veien blir dagens tunneler ståendetomme og kan brukes til kulturarrangementer parkering lager ogidrettshall.

På plass i mars

I begynnelsen av mars skal planene falle på plass ifølge styreleder BerntStilluf Karlsen i Oslo Havn.

– Arkitektforslagene er baktepper vi skal bruke. Vi tar gode elementer fraforslagene og bearbeider dem videre.

Hele utbyggingen kan ta 30 år anslår Karlsen. Tre deler av utbyggingenprioriteres:

Nye ferjer krever ny ferjeterminal

Videreføring av avslutningen på Aker Brygge ved Tjuvholmen

Parker

Dette arbeidet håper de å få i gang tidlig i 2007 ifølge Karlsen.

Mer fra Dagsavisen