Innenriks

Dette sier Koranen om å slå kvinner:

«Menn er kvinners formyndere på grunn av det som Gud har utstyrt noen av dere med framfor andre og på grunn av de utgifter de bærer. Derfor skal rettskafne kvinner være lydige og holde skjult det som er hemmelig fordi Gud ønsker det bevart. Dem som dere frykter oppsetsighet fra skal dere formane. Gå ikke til sengs med dem og gi dem stryk».

Slik lyder verset i Koranen som imamen i en av Oslos største moskeer mener legitimerer å slå utro kvinner. Dette er fra den norske oversettelsen i den engelske som er mer vanlig avsluttes det med «...and at last beat them».

– Noen skriftlærde mener verset legitimerer at en mann slår sin kone. Andre mener man bør se bort fra det. I nyere oversettelser av Koranen som brukes i Europa understrekes det at det dreier seg om en meget lett fysisk avstraffelse. Mange Koran-utgaver viser til uttalelser som fraråder enhver form for fysisk straff sier islam-ekspert Kari Vogt.

– Det var uansett uklokt av imamen å vise til dette verset siden å slå er brudd på norsk lov. Det moderate flertallet blant muslimer i Europa mener at loven i det landet man bor i skal gå foran dette verset fortsetter hun.