Innenriks

Hippien som ble lama

Norskættede Ole Nydahl var en av frontfigurene for den danskehippiebevegelsen og endte opp som lama i Tibet.Sist uke kom nærmere 200 osloborgere for å høre lama Ole rippe opp i vestensoppfatning av hva livskvalitet er.

De har troppet opp for å få syn av en ekte buddhistisk lama. Nærmere 200Oslofolk venter spent i høstmørket utenfor Håndverkeren i Rozentkrantz gate.Lamaen kommer med båt fra Danmark og er en halvtime forsinket. Omsiderskjer det noe.

De får seg en overraskelse alle de som har ventet seg en glattbarbertbuddhist i oransje kjortel. Lama Ole er like fullblods skandinav som navnetskulle tilsi snakker intens dansk og er kledd i kakibukser og t-skjorte.

Nei dette er ikke akkurat Dalai Lama.

Røtter i Nydalen

Så er han da heller ingen munk lama Ole Nydahl. Etternavnet hans stammerutvilsomt fra oldefarens fødested i Oslo. I dag er det bare tre i Danmarksom bærer navnet: Ole kona Hannah og broren Bjørn Nydahl. Selv om han eroppvokst i Danmark har lama Ole per i dag intet fast bopel.

I snitt våkner han i en ny by hver tredje dag og reiser jorden rundt toganger i året. Norge og Oslo er fast stoppested sammen med Sør- AmerikaAustralia New Zealand og Nord- Afrika. Drivkraften hans kommer fra kjerneni buddhistisk kultur: Lama Ole mener det kan være av stor lærdom for denvestlige kulturen.

– Når vi i Vesten snakker om frihet knytter vi det til frihet fra noe. Frihet fra sykdom frihet fra undertrykkende systemer og frihetfra fattigdom. Mange mennesker i resten av verden eier ikke talefrihet ellerfysisk frihet men er likevel tilfredse og finner indre ro.

Fra hippie til lama

Eventyret startet i 1968. Hippiekulturen blomstret for fullt – en forelsketog nygift Ole Nydahl med kone var på bryllupsreise i India. Her kom han overden buddhistiske skolen Karma Kagyu – en av de fire hovedskolene innentibetansk buddhisme. Før han visste ordet av det befant han seg i fjellene iHimalaya.

Her ble han i fire år før han i 1972 ble sendt ut med oppdraget; finn utom det er interesse for meditasjon utenfor lamaenes hjemland. I dag har OleNydahl vært med på å starte 480 buddhistiske sentre verden over. Vestensfascinasjon for buddhistisk meditasjon ser ut til å være stor.

En annen livskvalitet

Hans Bertil Voll er en av de 200 som har tatt turen til Håndverkeren for åhøre Lama Oles foredrag om «frihet i livet». Voll synes foredraget ertankevekkende

– Vi byfolk er alltid så stresset. Lamaens syn på livskvalitet var ganskeannerledes enn hva jeg selv har knyttet til begrepet.

Selv sier lama Ole det slik:

– Man skal ikke kun være lykkelig når man har prestert noe eller mottar noe.Mange psykiske og fysiske lidelser i vår kultur er knyttet tilprestasjonsjag og stress sier den nordiske lamaen.