Innenriks

Yngve tar kraftig oppgjør med Gro

Få har tidligere tort å ta et så kraftig oppgjør med Gro Harlem Brundtlandog hennes politikk som det Yngve Hågensen gjør i selvbiografien «Gjør dinplikt krev din rett».

Han beskriver forholdet mellom LO og Ap under Gro som en «borgerkrig» oggir henne ansvaret for Aps elendige valg i 1989 og 1991. Stridens kjerne varmoderniseringen av Ap og den historisk høye arbeidsledigheten.

Dagsavisen har fått tilgang til utdrag fra boka som er skrevet sammen medTV2-journalist Jan Ove Ekeberg.

Oppvask

Yngve Hågensen forteller om oppvasken i Arbeiderpartiet etter detkatastrofale kommunevalget i 1991 da Ap fikk 309 prosent.

«I et landsstyremøte (...) ble dette det overskyggende problemet: HvordanLOs – les Yngve Hågensens sleivete kjeft – hadde ødelagt for partiet i dettevalget. De arbeidsledige var det visst ikke så farlig med bare partietgjorde gode valg» skriver Hågensen.

Hans egen forklaring er den stikk motsatte. Gro Harlem Brundtland må selvbære ansvaret for de elendige valgresultatene:

«I min analyse er det ingen tvil om at valgresultatene både i 1989 da vialtså gikk tilbake seks prosentpoeng og katastrofevalget i 1991 varforårsaket av den åpenbare høyresvingen Gro la partiet inn ifra landsmøtet i1987. Det var grunnfjellet i partiet som forlot oss» lyder Hågensensknusende dom.

Den historisk høye arbeidsledigheten – 150.000 uten arbeid i 1991 – var detstore slaget i arbeiderbevegelsens borgerkrig. LO øynet håp da Ap grepregjeringsmakten november 1990.

Men det ble vanskeligere enn Hågensen hadde trodd og «kampen for dearbeidsledige ble på mange måter også en kamp mot Gro og hennes innerstekrets». Brundtland krevde fagbevegelsens lojale støtte til regjeringenspolitikk. Det likte Hågensen dårlig. Tilbake fikk hun krav om konkreteresultater.

«Det er selvsagt ikke slik at vi demper kritikken mot arbeidsledighetenfordi det er en borgerlig regjering – men og nå må du lytte Gro – jeg serheller ingen grunn til at vi skal dempe oss fordi det er Arbeiderpartiet somstyrer landet» skriver han.

På hytta til Gro

Yngve Hågensen går ikke i detaljer om sitt personlige forhold til Gro. Myemå leses mellom linjene. Etter LOs harde kritikk mot statsbudsjettet i 1991ble Yngve og kona Astrid invitert til Gros hytte på Mylla.

«Hun mente vi kunne ha godt av å snakke sammen i rolige omgivelser utentidspress og alene. Det var jeg hjertens enig i. Det ble en nyttig samtale.Vi var fortsatt saklig uenige på en rekke punkt men forholdet mellom ossble bedre etter dette. Vi var i alle fall enige om at vi måtte holde nærkontakt (...)» skriver Hågensen.

Ap-regjeringens neste statsbudsjett høsten 1992 fikk skryt av LO. Senereden høsten presenterte Gro og Yngve et felles fagligpolitisk manifest forstortingsvalget i 1993.

«Dette var ment som slutten på borgerkrigen i arbeiderbevegelsen. Vi villegjenskape det beste i vår lange tradisjon for fagligpolitisk samarbeid»skriver Hågensen men legger til at «freden skal ikke vare lenge». Pålandsmøtet kort tid etter gikk Gro Harlem Brundtland av som partileder pådramatisk vis.

I sin selvbiografi som utgis i dag tar Yngve Hågensen et knallhardt oppgjørmed Gro Harlem Brundtland.

Nyeste fra Dagsavisen.no: