Innenriks

Waters går til krig

Roger Waters har lagt ut to helt nye sanger på hjemmesidene sine de to krasseste utspillene mot krigen i Irak vi har hørt fra en kjent rockesanger så langt.

Roger Waters

«To Kill The Child»/«Leaving Beirut»

roger-waters.com

«Oh George! Oh George! The Texas education must have fucked you up whenyou were very small».

Selv om ryktene om en gjenforening av Pink Floyd blir stadig varmere er enting temmelig sikkert – de får ikke gjort så mye før det amerikanskepresidentvalget i neste uke. Roger Waters har derfor lagt ut to helt nyesanger på hjemmesidene sine de to krasseste utspillene mot krigen i Irak vihar hørt fra en kjent rockesanger så langt. Waters banner og steiker mothurraguttene George Bush og Tony Blair. Innholdet i teksten er nok sterkereenn selve musikken som er rutinemessig Waters med hans faste band ogkarakteristisk helhjertet korsang fra P.P. Arnold Katie Kisson og CarolKenyon.

I den rasende «To Kill The Child» spør Waters om det er frykten for vårlevestandard eller bare frykt for fremmede som ligger til grunn forkrigshandlingene. «Leaving Beirut» er et 12 minutter langt epos der Watersforteller fra sine reiser i Midtøsten og gjør seg tanker om engelskmannensrolle i verden – fra å være en velkommen gjest til en uinvitert leiesoldatfor USA. Adressen til amerikanske velgere er klar: «Don't let themight/The christian right/Fuck it up for you and the rest of the world».Sjelden har agiterende pop vært så klar i talen.

Nyeste fra Dagsavisen.no: