190 millioner i kompetansepakke til permitterte og arbeidsledige

Regjeringen gir 190 millioner kroner til forskjellige tiltak for å få permitterte og arbeidsledige bedre rustet for arbeidslivet når koronakrisen er over.

Ferske tall viser at det nå er 412.000 arbeidssøkende registrert hos Nav. For å ruste folk bedre for arbeidslivet etter at koronakrisen er over, lanserte regjeringen fredag en kompetansepakke på 190 millioner.

Les mer her: Mer enn 400.000 registrert som arbeidssøkere hos Nav

– Derfor oppretter vi nå flere skreddersydde utdanninger og opplæringstilbud for kriserammede næringer og deres ansatte, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Pengene går til bransjeprogrammer (100 millioner), nettbasert opplæring (50), opplæring av ufaglærte (20) og til universiteter og høyskoler for å gi plass til flere på eksisterende utdanninger (20).

Les også: Regjeringen lover ikke nye krisepakker med det første