Frans Roselaers, styremedlem i Nobelprisvinner Kailas Satyarthis organisasjon The Global March. FOTO: ARNE OVE BERGO

168 millioner barn er på jobb

168 millioner av verdens barn går ikke på skolen. De er på jobb. Det er likevel 78 millioner færre enn for 12 år siden.

- Det er ikke bra nok, men verden er kommet nærmere målet om avskaffelse av barnearbeid. For å få det til må vi samarbeide på tvers av bransjer, fagforeninger og organisasjoner, sier Vibeke Madsen, administrerende direktør i næringslivets hovedorganisasjon, Virke.

Initiativ for Etisk Handel, LO og Virke arrangerte i går et felles seminar mot barnearbeid for å markere at Nobels fredspris for 2014 gikk til Kailash Satyarthi og Malala Yousafzai. Tema: Hvordan jobber næringslivet for å bekjempe barnearbeid?

 

Les også: Ber Solberg ta lederskap

 

Makt

Nøkkelsvar var innkjøpsmakt, leverandørmakt, forbrukermakt, merking av produkter med «ikke barnearbeid»-sertifikat, og tett dialog med myndigheter, produsenter og leverandører om hvorfor det er så viktig med nulltoleranse for barnearbeid. På seminaret deltok næringslivsaktører som Ikea, Hennes & Mauritz, Coop, Varner og Pierre Robert - fem av de 110 medlemsbedriftene i Initiativ for Etisk Handel. Spesielt invitert var Frans Roselaers, styremedlem i nobelprisvinner Kailas Satyarthis organisasjon The Global March.

- Innkjøperne må ha fokus på etisk handel. De må tenke lenger enn tilfeldige innkjøp og billigst mulig - og de må bygge opp gode fagforeninger, sier LO-sekretær Renée Rasmussen i paneldiskusjonen.

Stortingsrepresentant Marianne Aasen (Ap) minner om at Norge er en av verdens største eiere av selskaper og aksjer.

- Det betyr makt. Det er avslørt groteske forhold på en del arbeidsplasser. Sånne avsløringer ødelegger fullstendig for et produkt. Vi forbrukere er ikke lojale, altså. Det har vi ferske eksempler på, sier Aasen med et sideblikk til at produsenter av kylling og pels i dag, har et problem.

- Den norske forbrukeren etterspør produkter som er lagd på en etisk forsvarlig måte. Men i en hektisk hverdag må de må være tydelig merket og ha et volum, og de må være lett tilgjengelige. Hvis ikke blir de valgt bort.

 

Uoversiktlig

Mange av næringslivsdeltakerne på seminaret synes det ikke bare er enkelt for den bedriften eller forbrukeren som gjerne vil gjøre alt etisk - fordi et produkt sjelden er lagd av en og samme produsent, men av mange. Som for eksempel en sko. De ønsker seg mer kunnskap og bistand fra norske ambassader og utestasjoner - ikke bare til å eksportere og promotere norske produkter i utlandet, men til å hjelpe bedrifter som skal importere produkter til Norge.

Annabelle Lefébure-Henriksen i kleskjeden Varner-gruppen ønsket Frans Roselaers syn på å benytte seg av hjemmeproduksjon.

- Det er jeg skeptisk til. Barn som jobber hjemme i sitt eget hus, jobber også ofte i et annet hus. I begge tilfeller kan barna bli grovt utnyttet. De blir ikke observert av noen, og vi har ingen inspeksjonsmulighet, sier Roselaers.

- Barnearbeid ikke bare er linket til fattigdom, men mangel på skole, lærere, bøker, kapasitet og sosiale verdier og en forståelse for hvorfor det er viktig at barn går på skole, sier han.