Kunnskapsminister Henrik Asheim (H).

100 millioner øremerkes til tidlig innsats i barnehage og skole

100 millioner kroner øremerkes til tidlig innsats i barnehage og skole i statsbudsjettet. I tillegg kommer 200 millioner mer i frie inntekter til kommunene.

 

– Tidlig innsats er blitt et honnørord, men med dette iverksetter vi konkrete tiltak for nettopp tidlig innsats, sier kunnskapsminister Henrik Asheim (H) til Dagbladet.

Av de øremerkede midlene går den største posten til lærerspesialister.

– 40 millioner kroner skal gå til å utdanne lærere som allerede er i skolene i dag, til å bli eksperter på opplæring for de minste. Dette gjelder for 1.–4. trinn. Lærerne som er eksperter på sitt lærerværelse, på å identifisere de som sliter og hva man skal gjøre for å løfte alle barna opp et hakk innen norsk, matte og engelsk, sier Asheim.

Han er opptatt av at også barnehagene er en viktig del av arbeidet med å styrke innsatsen tidlig i utdanningsløpet. Flere av de øremerkede tiltakene i budsjettet, retter seg mot barnehagen.

– Det skal ikke være skole, men barna skal bli forberedt, lære tall og bokstaver, sier Asheim. (NTB)