Om lag 40 milliarder kroner vil det koste å få på plass ny E18 med større kapasitet i Vestkorridoren. Det aller meste av utbyggingen skal bilistene selv betale for i form av bompenger. FOTO: HILDE UNOSEN

10.000 færre biler

Det blir stadig bedre plass på E18 fra Lysaker inn til Oslo. Tusenvis av bilister er blitt borte fra den samme strekningen som skal bygges ut for milliarder av kroner.

I gjennomsnitt var det daglig 72.230 biler som passerte tunnelen Lysakerlokket på E18 i Asker, inn mot Oslo i 2009. I fjor hadde antallet sunket til bare 62.025.

Dette tilsier en nedgang i trafikken på hele 14,1 prosent, går det fram av tall Dagsavisen har fått fra Statens vegvesen.

LES OGSÅ: Mindre trafikk på et blunk

Stabile tall i Bærum

Trafikktellinger foretatt ved Star Tour-bygget i Bærum, et par kilometer fra Lysakerlokket, og følgelig noe lenger fra Oslo, viser derimot ingen stor nedgang. I 2009 var det i gjennomsnitt 90.033 biler som daglig passerte her i retning Oslo. I 2014 hadde antallet gått ned til 89.473. Dette innebærer en reduksjon på fattige 0,6 prosent.

Det at så mange biler forsvinner fra E18 mellom Star Tour-bygget og Lysakerlokket, setter Statens vegvesen i sammenheng med Ring 3, som svelger unna mye trafikk før Lysaker, og økt aktivitet på Fornebu. Der er det nå tusenvis av mennesker som både arbeider og bor.

Følg oss på Twitter og Facebook!

Videre nedgang?

Den siste ukas hendelser kan indikere en videre nedgang i trafikken inn til Oslo i år. Etter at to felt i Smestadtunnelen på Ring 3 ble stengt på grunn av rehabilitering sist tirsdag, ble om lag hver tredje bil borte fra morgenrushet. Tall som Dagsavisen har fått fra Fjellinjen, viser at antallet passeringer gjennom bomringen rundt hele Oslo gikk ned med om lag 8 prosent den første dagen med redusert tunnelkapasitet.

Siden har trafikken holdt seg på et vesentlig lavere nivå enn vanlig, så også i går. Faktisk kunne Vegtrafikksentralen Øst melde at trafikken i morgentimene gled litt bedre enn en vanlig mandag morgen.

Ytterligere ni tunneler i Oslo vil bli helt eller delvis stengt for rehabilitering i tida framover.

LES OGSÅ: Forsøker å bremse E18