Nyheter

LO: Vil øke minstetiden for leieavtaler fra tre til fem år

LO kaster seg inn i kampen om boligmarkedet, og mener det haster med å få på plass en ny husleielov.

– Det trengs en ny husleielov som styrker leieboernes rettigheter og tydeliggjør utleiers rettigheter og plikter i lovverket. Vi mener blant annet at minstetiden for tidsbestemte leieavtaler må økes fra tre til fem år og at leietaker må gis rett til å kreve forlengelse av tidsbestemt avtale, sier LO-sekretær Kristin Sæther til Dagsavisen.

Husleielovutvalget viser at nesten halvparten av leietakerne i Norge er langtidsleiere. Og at det er de med lave inntekter som leier. Samtidig har leieprisene gått i taket. Det sier oss at eierlinja ikke lenger er for alle. LO er klare på at vi må sørge for en fungerende og trygg leiesektor – og at det blir bygget flere betalbare leieboliger, sier hun.

Sæther er ansvarlig for boligpolitikk i LOs ledelse.

Bakgrunnen for at LO tar dette opp nå, er revidert nasjonalbudsjett, høring på husleielovutvalgets del 1 og boligmeldingen, som ble lagt fram tidligere i vår.

Husleieloven omhandler hvilke rettigheter man har som leietaker.

Savnet midler i revidert

LO er også skuffet over at det ikke ble satt av mer midler til Husbanken i revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt fram forrige uke. De mener Husbanken er et viktig verktøy for å få flere inn på boligmarkedet, gjennom blant annet startlån. Og at det nå blir vanskelig siden rammene Husbanken har allerede er oppbrukt.

Husbanken er i praksis tom, og vi er bare midt i mai. Dette vil gå ut over de som har minst, og som nå får det enda vanskeligere å komme seg inn på boligmarkedet, sier hun.

Husbanken hadde lånerammer på 30 milliarder kroner, men nå er den pengekista tom.

«Løsningen er å øke Husbankens utlånsramme med minst 10 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett, sa Norske Boligbyggelags Landsforbunds (NBBL) administrerende direktør Bård Folke Fredriksen til NTB 8. mai.

Men han ble ikke hørt i revidert.

Må styrkes

LO mener det er skjev maktfordeling mellom utleier og leietaker på leiemarkedet, som de mener må rettes opp i.

– Det er først og fremst gjennom lovverket at vi har mulighet til å sikre leietakere botrygghet på linje med de som eier. LO mener at leietakers rettigheter og beskyttelse må styrkes, og at utleiers rettigheter og plikter tydeliggjøres i lovverket, sier LO-sekretær Kristin Sæther.

LO mener at leietakers rettigheter og beskyttelse må styrkes, og at utleiers rettigheter og plikter tydeliggjøres i lovverket

—  Kristin Sæther, LO-sekretær

– Selv om de fleste eier boligen de bor i, er det nesten en million mennesker som leier i dag. LO er opptatt av å sikre at også de som leier skal ha trygge og gode boforhold, legger hun til.

Sæther viser til at den norske boligpolitikken er rettet inn mot eie av bolig. Leiepolitikken har vært innrettet mot at boligeiere skulle kunne leie ut del av egen bolig. Siden dagens husleielovverk ble vedtatt på 90-tallet, har ikke leieboerandelen gått ned.

Les også: Uten pinse, ingen kirke

Sterkere vern

I andre land, som i Sverige og Danmark er det mer vanlig at man leier for livet. Mens det i Norge er lagt opp til at alle skal eie.

– Det er leieboeren som er den svake parten i leiemarkedet. Vi mener det er viktig å styrke deres rettigheter. Det er en menneskerett å ha en plass å bo, derfor må også lovverket styrkes i leietakernes favør, sier Sæther.

– Motstemmer mener skikkelige leietakerrettigheter vil slå beina under leiemarkedet. LO svarer at vi ikke aksepterer at leieboligtilbudet skal basere seg på dårlige rettigheter, kjip bostandard og uforutsigbarhet for økonomisk sårbare husholdninger. Da må vi se til våre nordiske naboer og etablere en sterkere sosial og ikke-kommersiell leieboligsektor som et alternativ til å eie. Det ville også på sikt kunne dempet prispresset for å kjøpe boliger, sier LO-sekretæren.

Lo

Husleielovutvalget foreslo i en rapport tidligere i år endringer i reglene om kontraktslengde og oppsigelsesvern. Dette er sentrale regler i loven, og har stor verdi for rettigheter og tryggheten for leietakere.

Sæther viser til at lovutvalgets endringer ikke gjelder de mange leietakerne som i dag bor i sokkelleiligheter og hybler i privathjem. Det såkalte sokkelsegmentet.

– Det mener LO er feil, sier Sæther.

– LO mener at regjeringen må vurdere å øke hovedregel for minstetid fra ett til tre år for leieforhold der partene bor tett på hverandre.

Sæther poengterer at bedre rettigheter for leietakere og lengre minstetid ikke minst vil være et gode for barn, som får mer forutsigbarhet, ved at de kan slå bedre rot der de bor, og ikke måtte risikere å måtte flytte hvert tredje år.

– Det blir også bedre stabilitet og leietakerne får et mer eierskap til boligen ved lengre kontrakter, sier Sæther.

Les også: – Kreften går ikke an å kurere, så jeg skal dø av jobben jeg har gjort for oljeselskapene og staten

Må bygges mer

LO og LO-sekretær Kristin Sæther mener også at boligbyggingen går for sakte, og at det må bygges mer.

– Det bygges for lite og for smått, og det som bygges er ikke alltid egnet, og dekker ikke behovet. Det som bygges er også altfor dyrt for mange, sier hun.

– Vanlige folk må ha råd til å kunne kjøpe bolig, konkluderer Kristin Sæther.

Les også: Naboer klager på helikopterlandingsplass: Støy både i lufta og på bakken

Les også: OUS: – Ingen andre alternativer for helikopterlandingsplass

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen