Nyheter

OUS: – Ingen andre alternativer for helikopter-landingsplass

Neste år skal den nye midlertidige landingsplassen for ambulansehelikopter ved Rikshospitalet stå klar. Til tross for mange protester fra naboer, har ikke Oslo Universitetssykehus vurdert andre alternativer enn det de har landet på.

Mens byggingen av den nye plattformen er godt i gang, fortsetter protestene fra naboen, som føler at de ikke blir hørt.

Les også: Får landingsplass i nabolaget: – Mest frykter vi støyen

Samfunnsansvar

– Vi har forståelse for at det stilles kritiske spørsmål til støy og ivaretakelse av sikkerhet i forbindelse med helikoptertrafikken inn og ut av Rikshospitalet. Driften av sykehuset er en del av vårt samfunnsansvar og i dette inngår også transport av kritisk syke pasienter inn til behandling, sier Geir Teigstad, direktør Oslo sykehusservice, Oslo universitetssykehus HF til Dagsavisen.

– Et det fysiske arbeidet med å bygge plattformen i gang?

Oslo universitetssykehus HF (OUS) har fått tillatelse til å bygge den tidsbegrensede helikopterplassen plassert ved alternativ H4 nordvest for Rikshospitalet. Arbeidet med byggingen av selve landingsplassene ved OUS er nå startet og forventet ferdigstilt i januar 2025.

Vi har forståelse for at det stilles kritiske spørsmål til støy og ivaretagelse av sikkerhet i forbindelse med helikoptertrafikken inn og ut av Rikshospitalet.

—  Geir Teigstad, direktør Oslo sykehusservice, Oslo universitetssykehus HF

– Protestene fra naboen er massive, og de føler at de blir ignorert. Kommentar til det?

Oslo universitetssykehus har gjennomført flere møter med naboer i nord og i vest. I møtene har vi orientert om status i prosjektene og fremdriften i bla. avbøtende tiltak for å dempe støy.

Det er utarbeidet støykart i forbindelse med testflyvingen som ble gjennomført i høst. Dette kartet er utgangspunkt for hvilke boliger som får en oppfølging med tanke på støyberegninger og påfølgende avbøtende tiltak.

—  Geir Teigstad, direktør Oslo sykehusservice, Oslo universitetssykehus HF

– Ris vel sier at det ikke er foretatt støymålinger i nabolaget, kun ved sykehuset. Kommentar til det?

Det er utarbeidet støykart i forbindelse med testflyingen som ble gjennomført i høst. Dette kartet er utgangspunkt for hvilke boliger som får en oppfølging med tanke på støyberegninger og påfølgende avbøtende tiltak. I samarbeid med Sintef og Cowi AS er det gjennomført støyberegninger. Det er blitt utført støymålinger for naboer i rød støysone nord for Rikshospitalet. Dette ble gjort i forbindelse med prøveflygingen den 26.09.23. OUS er gjort kjent med at naboer i vest har reagert på støynivået i forbindelse med flygingen og at det er blitt utført private støymålinger denne dagen. Dataene OUS innhentet i forbindelse med støymålinger på naboer i nord ble innhentet for å verifisere de teoretiske støyberegninger som allerede forelå.

Les også: Overlege: – Det er bare barn det dreier seg om, da er det ikke så viktig

Utredet

– Er det andre alternativer, enn H4, som vurderes?

Det er utredet og vurdert flere ulike alternative plasseringer. Dette arbeidet har pågått i helt siden 2015 da det ble besluttet at Redningstjenesten skulle skifte ut Sea King med nye helikoptre – AW101 Sar Queen. OUS har ikke identifisert andre aktuelle plasseringer for den tidsbegrensede plattformen enn H0- og H4-alternativet som tilfredsstiller alle gjeldende krav. OUS har gått bort fra H0-alternativet og står kun igjen med H4.

Geir T

OUS følger gjeldende regelverk for etablering av helikopterlandingsplass. Tilsvarende prosjekter, inkludert støyreduserende tiltak på nabobebyggelse, er blitt gjennomført og gjennomføres for tiden ved andre sykehus – Bodø, Stavanger, Trondheim, Oslo (Ullevål), Namsos. I tillegg er tilsvarende prosjekt gjennomført i for bindelse med etableringen av Politiets nasjonale beredskapssenter.

Les også: – Jeg skal dø av den jobben jeg har gjort for staten (+)

Les også: OUS: Innrømmer dårlig arbeid med helikopterplattform-søknaden

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen