Nyheter

Fagforeningsfolk må krige, pleie skadde og sørge for begravelser – heller enn å kjempe for rettigheter

Russiske styrker har utnyttet treghet fra USA og Europa til enda mer aggressiv krigføring. Det har ført til tap av mange liv i Ukraina. Og en helt ny hverdag for fagbevegelsen i landet.

Lviv i Ukraina: Mykhailo Volynets leder den uavhengige fagbevegelsen i Ukraina, i et land hvor rettighetene i arbeidslivet må komme i andre rekke. Fagbevegelsen bruker nå mesteparten av tiden til humanitært arbeid, pleie av skadde medlemmer og å sørge for verdige begravelser.

De er også kraftig nedbemannet i forhold til sin aktivitet. Pengene går med til helt andre ting enn faglig kamp, i et land hvor minst fire millioner er internt fordrevne.

Når det er observasjoner av aktivitet i luftrommet, går flyalarmen og folk må gå i bomberommet.

Det er med andre ord beintøft å drive en fagforening i Ukraina i dag.

– Vi skal fortsette å kjempe. Men i mangel av militær hjelp taper vi dessverre mange liv. Fra 21. mars har de massive angrepene bare blitt intensivert. Medlemmene våre må kjempe ved fronten. Vi må pleie skadde eller sørge for begravelser i stedet for å beskytte deres rettigheter. I tillegg kommer at alle våre kraftverk – termisk og vannkraft – er bombet sønder og sammen, sier Mykhailo Volynets til FriFagbevegelse.

---

Fritt Ukraina

  • Fritt Ukraina er en politisk uavhengig organisasjon som samler inn penger til utstyr som går direkte til de ukrainske styrkene og sivilforsvaret.
  • Organisasjonen ble startet av stortingsrepresentant Peter Frølich (Høyre).
  • Formålet er å støtte det ukrainske folket i kampen mot Russland og for frihet.
  • Organisasjonen har på halvannet år samlet inn 100 millioner kroner i form av penger og utstyr.

---

Så bra ut en stund

Det så veldig bra ut for Ukraina for ett år siden. Men EU har vært trege i sin behandling av bevilgninger til Ukraina. Det samme har USA. Så kom konflikten i Midtøsten. Denne trippelen har vært svært skadelig for Ukraina.

Men det kunne ført til enda mer skade – om ikke Norge hadde kunnet forsere den delen av støtten fra Nansen-programmet som skulle gå til gjenoppbyggingen.

Da organisasjonen Fritt Ukraina inviterte med LO-ledelsen til Lviv i Ukraina, takket LO-leder Peggy Hessen Følsvik ja og tok med seg tre forbundsledere.

For LO var det en unik mulighet til å vise solidaritet med fagforeningsvenner i det krigsherjede landet, møte de ansikt til ansikt og samtidig få en oppdatering på situasjonen og hvordan de opplever den.

Hun og Jørn Eggum (Fellesforbunde), Mette Nord (Fagforbundet) og Anne Berit Aker Hansen (NNN) reiste sammen med organisasjonen Fritt Ukraina, og overleverte biler og utstyr til de som kjemper for friheten ved fronten.

LO-lederen hadde også med seg en sjekk på 100.000 til hver av de to fagorganisasjonene – den frie og uavhengige KVPU og den største organisasjonen FPU, hvis historie begynner i sovjetiske tider.

Stortingsrepresentant og medlem av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Trine Lise Sundnes (Ap) var også med. Det samme var leder for LOs internasjonale avdeling, Liv Tørres.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik møtte lederen i KVPU - Confederation of Free Trade Unions of Ukraina -, Mykhailo Volynets under besøket i Ukraina.

---

LO-reise til Ukraina

En delegasjon ledet av LO-leder Peggy Hessen Følsvik var nylig i Lviv i Ukraina.

Delegasjonen har hatt med seg penger og hatt bilaterale samtaler med begge de store fagbevegelsene i landet, FPU og KVPU.

Det er også skrevet samarbeidsavtale mellom de to lands fagforeninger.

Reisen var arrangert av organisasjonen Fritt Ukraina.

---

Les også: Her er AFP-grepene som kan sikre pensjonen din

Skader infrastruktur

Russiske styrker er spesielt opptatt av å skade infrastrukturen i landet. Mange gruer seg derfor til vinteren, når vannverk, strømlinjer, kommunikasjon og kraftanlegg kontinuerlig bombes sønder og sammen.

For gruvearbeiderne – som blant annet er organisert gjennom KVPU – er det livstruende å miste kontakten med omverdenen i gruvene på grunn av strømbrudd forårsaket av missilangrep og ytterligere risiko for metangassen, som er den viktigste årsaken til ulykker i gruvene.

Gassen danner en eksplosiv blanding sammen med oksygen. Spesielt i Ukraina og Kina er det mange ulykker på grunn av gruvegass, ofte med titalls omkomne.

– Når all form for kommunikasjon er umuliggjort, blir jobbene våre derfor enda farligere, poengterer han.

Aktiviteten truer

Russland utnytter perioden med ukrainsk våpentørke til å gjøre fremstøt på fronten. Putin produserer, ifølge Nato og CNN, mer våpen enn USA og Europa til sammen, og har intensivert krigføringen i Ukraina.

Det fikk LO-lederen og delegasjonen til organisasjonen Fritt Ukraina selv merke på kroppen da flyalarmen gikk, og missiler var på vei til den ellers så fredelige byen Lviv i forrige uke.

Hele delegasjonen måtte i bomberommet, og missilene som var på vei ble skutt ned av luftvern bare ti kilometer unna storbyen Lviv.

På spørsmål om støtten fra Norge, svarer Volynets:

– Først og fremst trenger vi militær hjelp. Det vil føre til færre tap av liv og færre tapte medlemmer i fagbevegelsen, sier han.

Anne Berit Aker Hansen (f.v.), Mette Nord, Peggy Hessen Følsvik og Jørn Eggum møtte ukrainsk fagbevegelse.

Vil inn i EU

Han er også opptatt av å få knyttet landet til den europeiske unionen, for å reformere lovgivningen til EU-standard, også når det gjelder standarden for rettigheter til arbeiderne.

– Mange forsøker å tjene penger på krigen, og å utnytte situasjonen med å presse ned lønningene. På kapitalistisk vis skaper de seg større inntekt ved å utnytte arbeiderne. Vi trenger et system, som i Norge, med kollektive forhandlinger, trepartssamarbeid, og til å bygge opp en fullstendig uavhengig fagbevegelse, sier han.

Les også: – Han har nære bånd til oligarkiske og korrupte nettverk

Nansen-programmet

Det siste er også en av årsakene til at LO har vært så tydelig overfor Norge, som har bevilget 75 milliarder kroner til Nansen-programmet, og flere milliarder kommer til.

– Når krigen en dag tar slutt, skal sivilsamfunnet bygges opp igjen. Da må faglige rettigheter respekteres. Fagbevegelsen må få sitte ved bordet og være til stede. Det er nedfelt i Nansen-programmet, sier Peggy Hessen Følsvik til FriFagbevegelse.

– Er det noe vi og våre forbund er gode på, er det å bygge sivilsamfunn. Det er veldig mye vi kan bidra med, men det må skje fra deres ståsted, poengterer hun.

– Hvis ikke faglige rettigheter og fagbevegelsen respekteres, blir det svært vanskelig å samle folk rundt gjenoppbyggingen, og å få folk til å returnere til felles innsats for landet sitt etter krigen, legger hun til.

Les også: Trond Giske: – Nei, det går jo ikke bra nok (+)

Les også: Når kommer feriepengene, og hvor mye får du?

Mer fra Dagsavisen