Nyheter

Kreftforeningen: – Unikt å snakke om å utrydde en kreftform

I Sverige skal livmorhalskreft være utryddet inne tre år. Nå håper Norge å følge etter svenskene, noe som vil redusere 300 krefttilfeller, og 70-80 dødsfall hvert eneste år.

– For oss i Kreftforeningen er det unikt å snakke om å utrydde en kreftform. Det håper jeg vår nye helseminister Jan Christian Vestre (Ap) tar med seg i sitt arbeid, sier leder for forebygging i Kreftforeningen, Sara Underland Mjelva til Dagsavisen.

Positiv helseminister

I Dagsavisen sist torsdag, gikk Aps stortingsrepresentant Kamzy Gunaratnam ut, og mente det var realistisk å utrydde livmorhalskreft innen få år.

– Med dagens kreftstrategi, vil innvandrerkvinner kunne dø om 15 år. Grunnen til det er at screeningen ikke når helt ut. Så mitt innspill til programkomiteen er at kampen mot livmorhalskreft må få et løft, sa Kamzy Gunaratnam (Ap) til Dagsavisen.

Ap-representanten vil særlig styrke innsatsen for å utrydde livmorhalskreft blant kvinner med innvandrerbakgrunn, skeive kvinner, og kvinner med funksjonsvariasjoner.

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) har hatt travle dager siden han tok over etter Ingvild Kjerkol (Ap), men sier til Dagsavisen at det er positivt at kampen mot livmorhalskreft løftes fram.

Kamzy (Gunaratnam) løfter en spennende og viktig debatt inn i programkomiteen til Arbeiderpartiet.

—  Jan Christian Vestre (Ap), helse- og omsorgsminister

– Kamzy (Gunaratnam) løfter en spennende og viktig debatt inn i programkomiteen til Arbeiderpartiet. Et av de første politiske innleggene jeg holdt i Oslo Arbeiderparti for snart femten år siden handlet om at Norge burde innføre HPV-vaksinen. Det ble heldigvis en realitet og Norge er nå ett av tre land i Europa som har nådd målet om at 90 prosent av jenter er fullvaksinert mot HPV når de er 15 år, skriver han i en e-post til Dagsavisen.

Får støtte

Gunaratnam får støtte fra Kreftforeningen, som mener det er fullt mulig å utrydde livmorhalskreft innen få år.

– Sverige har satt seg som mål å utrydde livmorhalskreft innen 2027, og Riksdagen satte av penger til prosjektet. Sverige var tidligere ute enn oss med innhentingsvaksine til unge jenter, og vi tar ikke igjen det forspranget, men vi kan definitivt gjøre mer for at også vi kommer raskere til målet sier Sara Underland Mjelva til Dagsavisen.

Med dagens innsats, vil Norge ha utryddet livmorhalskreft innen 2038. Hvor mye raskere vi kan komme til målet, avhenger av mange faktorer.

– Det være seg vaksiner, screeningdeltakelse, hjemmetester, teknologi og nyvinninger, sier hun.

– Det er veldig bra at Kamzy Gunaratnam tar opp dette, og jobber for å få det programfestet i Aps partiprogram. De synliggjør at politikerne kan gjøre en forskjell når det er politisk vilje til det, sier hun.

Kreftforeningen er spent på hva regjeringens kreftstrategi vil ha som ambisjoner når det kommer til utryddelse av HPV og livmorhalskreft. Om de ønsker å forsere strategien om å utrydde kreftformen.

– Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet laget forslag til ny kreftstrategi. Denne strategien har definerte mål og forslag til tiltak. Utkastet til strategien er sendt til Helse- og omsorgsdepartementet. Det er de som nå skal legge siste hånd på verket, sier hun.

I forslaget til Helsedirektoratet, er et av målene at «Norge jobber for å utrydde Humant papillomavirus (HPV) indusert kreft som folkehelseproblem i løpet av strategiperioden.»

I tillegg til minoritetskvinner, er det mange sårbare kvinner som av ulike grunner ikke deltar i Livmorhalsprogrammet, for eksempel kvinner i fengsel og overgrepsutsatte.

—  Sara Underland Mjelva, leder for forebygging i Kreftforeningen.

– FHI (Folkehelseinstituttet) har også levert forslag til Helsedepartementet med anbefalinger om hvem som i tillegg til barnevaksinasjonsprogrammet bør få gratis HPV-vaksine. De anbefaler blant annet et opphentingsprogram for gutter/menn opp til 26 år, for de med nedsatt immunforsvar, menn som har sex med menn, og kvinner som er behandlet for celleforandringer, sier hun.

– I tillegg til minoritetskvinner, er det mange sårbare kvinner som av ulike grunner ikke deltar i Livmorhalsprogrammet, for eksempel kvinner i fengsel og overgrepsutsatte. I Danmark kom det nylig en studie som viste at kvinner med overvekt og fedme har større risiko for å få livmorhalskreft, og dette kobles til lavere deltakelse i Livmorhalsprogrammet. Det er et tankekors. Dette er grupper det ikke er lett å nå fram til, sier hun.

I løpet av året vil det komme «hjemmetester» som forenkler testprosessen.

– Dette er et tilbud til dem som av ulike grunner har vanskelig for å ta en gynekologisk undersøkelse hos fastlegen. De kan få hjemmetesten hos fastlegen sin, og velge å ta den selv på legekontoret eller gjøre det hjemme. Hjemmetest vil også bli sendt i posten til kvinner som ikke har sjekket seg på ti år eller mer, sier hun.

Les også: Brukte millioner på nytt kvinnehelsehus. Nå må de sikre penger til langvarig drift

Må øke ambisjonene

Marthe Scharning Lund sitter i Aps programkomité, og synes det er kjempespennende det Ap-kollegaen vil ha programfestet.

Hun leder Oslo Arbeiderpartis bystyregruppe, og har tidligere vært byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo.

– Litt pussig at du ringte meg akkurat nå. For rett før du ringte, så fikk jeg melding i Digipost, hvor jeg ble påminnet om å ta screeningen, sier hun da Dagsavisen ringer.

– Livmorhalskreft er en krefttype vi har mulighet til utrydde, og vi har fått de virkemidlene vi trenger, som vaksiner, hjemmetester og screening, sier Marthe Scharning Lund.

Arbeiderpartiets gruppeleder Marthe Scharning Lund er ikke fornøyd med målingen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Hun mener at det er viktig og riktig å sette inn støtet mot livmorhalskreft, og HVP-viruset nå.

– Det er nå vi må skru til. Om vi utrydder kreften om fem, seks eller sju år vet jeg ikke. Men det er interessant at vi kan få det ned mot fem år, sier hun.

Vi må tenke annerledes, og ikke minst drive en mer oppsøkende virksomhet, og vi må få til en skikkelig opptrapping av vaksiner, screening og testing av innvandrerkvinner.

—  Marthe Scharning Lund (Ap)

52 prosent av kvinner med innvandrerbakgrunn deltar ikke i livmorhalsprogrammet som anbefalt, noe som både Kamzy Gunaratnam, Kreftforeningen og Scharning Lund mener må gjøres noe med.

– Vi må tenke annerledes, og ikke minst drive en mer oppsøkende virksomhet, og vi må få til en skikkelig opptrapping av vaksiner, screening og testing av innvandrerkvinner, sier hun.

– Hva betyr det at Ap vil få dette inn i partiprogrammet?

– For det første viser det tydelig at Ap prioriteter dette, sier hun.

– Alle satsinger må finansieres, og for oss som jobber med dette er dette et viktig signal til regjeringen, og ett av de viktigste punkter for kvinnehelse. Og jeg håper at dette er noe vi kan løfte inni partidebatten, sier Scharning Lund.

Helseminister Jan Christian Vestre mener også at vi kan eliminere livmorhalskreft i Norge, og at det er et satsingsområde for regjeringen.

Helseminister Jan Christian Vestre (Ap), som har sin første dag i ny jobb lørdag, er glad for uventet støtte fra fem Frp-ere på Stortinget i abortlovsaken. Foto: Lise Åserud / NTB

– I tillegg bruker vi i år 26 millioner kroner mer til hjemmetest i livmorhalsprogrammet, slik at vi kan forebygge flere krefttilfeller. Det betyr blant annet at kvinner som ikke har registrert livmorhalsprøve de siste 10 årene vil få en HPV-hjemmetest i posten fra utgangen av 2024, sier han.

– Den gode oppslutningen om vaksinasjonsprogrammet bidrar til at vi kan eliminere livmorhalskreft i Norge. Både screening og vaksinasjon bidrar til dette, og de siste årene har vi sett en liten nedgang i antallet nye tilfeller. I 2022 fikk for eksempel ingen 25 år gamle kvinner livmorhalskreft. Vi fortsetter arbeidet med høye ambisjoner, og det er bra at Kamzy løfter dette, sier han.

---

HPV og kreft:

  • Noen typer HPV kan føre til celleforandringer som kan utvikle seg til kreft. HPV-infeksjon kan øke risikoen for livmorhalskreft, kreft i penis, skjede, kjønnslepper, anal og munn/svelg.
  • Det er en økning i kreft som skyldes HPV-smitte. For noen av kreftformene er det snakk om så mye som en dobling i løpet av de siste årene. Årsaken er at HPV-smitten i samfunnet vokser. Totalt kan nesten 600 krefttilfeller årlig skyldes HPV: Rundt 300 tilfeller av livmorhalskreft, og omtrent 280 tilfeller av andre kreftformer både blant kvinner og menn.
  • Livmorhalskreft er en sykdom som også rammer unge kvinner. I 2022 var det 19 kvinner under 30 år og 72 mellom 30 og 40 år som fikk denne diagnosen.
  • Godt over halvparten av dem som får livmorhalskreft har ikke deltatt som anbefalt i Livmorhalsprogrammet (i 2022 hadde 63 prosent ikke tatt prøve som anbefalt).
  • HPV-vaksine blir tilbudt til alle jenter og gutter i 7. klassetrinn som en del av barnevaksinasjonsprogrammet. Å fortsatt ha høy vaksinedekning er viktig for å forebygge HPV-relatert kreft.
  • Vaksinen har best effekt når den tas før seksuell debut, men den har også effekt senere, ved at den beskytter mot ny smitte. FHI har nylig anbefalt at vaksinen gis gratis til blant annet unge menn og utvalgte risikogrupper.

Kilde: Kreftforeningen.no og Kreftregisteret.no

---

Les også: General: – Nå har vi tre valg. Kun ett av dem kan stanse Putin

Les også: Skrev bok om livet som fattig: – Lærte tidlig at det lønner seg å holde kjeft

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen