Nyheter

Brukte millioner på nytt kvinnehelsehus. Nå må de sikre penger til langvarig drift

Flere millioner kroner er brukt på å etablere et nytt kvinnehelsehus på Tøyen i Oslo. Men utfordringen er penger til den daglige driften i årene fremover.

4. april ble det nye kvinnehelsehuset på Tøyen i Oslo. Siden har en rekke politikere kommet på besøk for å høre om husets tilbud og aktiviteter.

Huset er finansiert med midler fra Sparebankstiftelsen DNB, noe næringsliv og ellers egne midler. Aktiviteter er finansiert av ulike tilskudd, men det er usikkert med finansiering videre neste år.

Dette skaper bekymring.

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) har drevet kvinnehelsehus siden 2021, og har allerede etablert kvinnehelsehus i Bergen, Drammen og Kristiansand. I år har de åpnet kvinnehelsehus i Oslo på Tøyen, i samarbeid med bydel Gamle Oslo.

Sårbare kvinner

– Kvinnehelsehuset er en overbygging som skal tilby aktiviteter som styrker kvinners helse, livskvalitet og nettverk, sier Rie Skogstad, prosjektleder for kvinnehelsehuset til Dagsavisen.

– Vi har et spesielt fokus på sårbare kvinner. Våre møteplasser skal være lett tilgjengelige, ikke-religiøse og ikke-diskriminerende. Og tilbudene er gratis, sier hun.

Et par små uker etter den offisielle åpningen er det mye som ikke er på plass, og lokalene er fortsatt preget av et de er nyinnflyttet.

Vi har et spesielt fokus på sårbare kvinner, Våre møteplasser skal være lett tilgjengelige, ikke-religiøse og ikke-diskriminerende. Og tilbudene er gratis.

—  Rie Skogstad, nasjonal prosjektleder i Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S)

– Som du ser så er det en gruppe innvandrerkvinner her i dag for språktrening, sier hun.

– Dette er et lavterskeltilbud, og er en fin måte å komme i kontakt med kvinner som ellers ikke ville oppsøkt oss. De som er her nå, de snakker med andre, og på den måten får flere vite om oss, sier hun, og viser vei inn til et møterom.

– I neste uke åpner vi også et nettverkstilbud for kvinner som har opplevd vold i nære relasjoner. Vi vil også ha nettverksaktiviteter for unge flyktninger mellom 20 og 30 år, legger hun til.

Fjerde kvinnehelsehus

Kvinnehelsehuset på Tøyen er deres fjerde kvinnehelsehus, etter at det første ble startet i Bergen for to og et halvt år siden. N.K.S. har 550 lokalforeninger over hele landet, og kvinnehelsehuset på Tøyen drives av lokalforeningene i Oslo.

– Planen er en rekke forskjellige tilbud til kvinner som «Motherhood», kurs for mødre med kort botid i Norge, «Flerkulturell doula», fødselshjelpere for kvinner som ikke snakker godt norsk, «Ressursvenn», støtte for voldsutsatte i reetableringsfasen og veiledningssenter for pårørende til de med psykisk sykdom og/eller rusmiddel avhengighet, sier Laial Janet Ayoub, som er nasjonal prosjektleder i N.K.S.

Men det koster å drive ideelle organisasjoner, og en langsiktig finansiering er ikke alltid gitt.

– Vi har fått 9,5 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til å kartlegge og etablere tre kvinnehelsehus på Østlandet. Men de pengene strekker ikke til. Alle steder er vi ute etter samarbeid med kommunen, og i Drammen har vi klart å få til en jordmortjeneste inn i kvinnehelsehuset via kommunen, sier Laial Janet Ayoub.

– I Oslo har vi fra vi fikk ideen om et kvinnehelsehus prøvd å få med kommunen, og vi har samarbeidet med bydelen. Uten bydelens hjelp hadde vi ikke vært her, sier hun.

Les også: Ap: Vil utrydde livmorhalskreft

Besøkte N.K.S.

Høyres Anne Lindboe, som da var ordførerkandidat, besøkte Sanitetskvinnene så tidlig som mars 2023 for å snakke om og lære om kvinnehelsehuset. Da ga N.K.S. Lindboe god opplæring i hvordan deres kvinnehelsehus fungerer, og hun var også på besøk på huset i Bergen for å se hvordan de jobbet der.

Da Høyre tok over byrådsmakten etter valget i fjor, ble det i budsjettet satt av to millioner til kvinnehelsehusutredning.

– Da midlene var satt av i budsjettet, kom det ikke klart fram hva det skulle gå til. Vi trodde først at disse midlene ville gå til det da straks nyåpnede kvinnehelsehuset i Hagegata 32. Men i et medieutspill ser vi at Høyre vil bruke disse to millionene på egne behovsanalyser for et kvinnehelsehus de selv ønsker å åpne, dette til tross for at N.K.S. allerede har utført slike behovsanalyser og nettopp har åpnet et Kvinnehelsehus, sier Laial Janet Ayoub oppgitt.

– Vi brukte litt tid på å forstå at disse pengene ikke var tiltenkt oss, sier hun videre.

Hun ser poenget med å utrede muligheten for å åpne flere kvinnehus i Oslo, og at behovet er der.

– Men er det riktig å bruke to millioner kroner på å utrede et tilbud som allerede er der. Med de to millionene kunne vi fått til så mye i et tilbud som allerede eksisterer, sier hun.

Det N.K.S. og kvinnehelsehuset ønsker seg er en forutsigbar økonomi.

– Vi søker midler fra en rekke stiftelser, og fra Oslo kommunes egne ordninger. men vi vet aldri om vi når opp, da det er mange gode formål som trenger penger. Det vi trenger hvert år er rundt fem millioner kroner som går til drift, sier Laial Janet Ayoub.

N.K.S. har vært blant oss i 128 år, og har stått på egne, støe bein.

– Det er begrenset hvor lenge vi selv kan holde dette tilbudet gående. Vi er bekymret for den videre finansieringen. Det vi ønsker er et permanent samarbeid med Oslo kommune. Men om de vil etablere sitt eget kvinnehelsehus, vet vi ikke hvordan samarbeidet blir, sier hun.

Les også: Byrådslederen: – Åpenbart at nye høyspentkabler i Groruddalen må legges i bakken

Engasjert

Rødt og gruppeleder for Rødt i Oslo bystyre, Siavash Mobasheri, har lenge engasjert seg i saken, og er med på møtet hos kvinnehelsehuset.

– Det er meningsløst at høyrebyrådet har satt av midler til en egen utredning av kvinnehelsehus når Sanitetskvinnene allerede har utredet og startet opp et tilbud. Midlene kunne heller gått til drift og aktivitet av et allerede eksisterende Kvinnehelsehus. Jeg frykter at det egentlige ønsket til Høyre er et kvinnehelsehus med private kommersielle krefter, sier han til Dagsavisen.

Rødt har stilt flere spørsmål til byrådet rundt kvinnehelsehuset, men de sier at de ikke har fått noen konkrete svar.

– De viser til byrådsplattformen, hvor de har sagt at de vil utrede et eget kvinnehelsehus i Oslo, sier Rødt-politikeren.

– Vi ønsker primært offentlige velferdstjenester, med et supplement med ideelle aktører som N.K.S. Vi ser at det offentlige tilbudet ikke fanger opp alle som trenger hjelp, og det er heller ikke alle som klarer å navigere seg rundt i det offentlige tilbudet, sier Mobasheri. Sanitetsforeningen har i overhundre år gått i spissen for kvinnehelse og presset fram et bedre helsetilbud for kvinner, tilbud som etter hvert har blitt overtatt til offentlig regi. Nå har vi mulighet til å gjøre det samme med kvinnehelsehus, heller enn å lage et konkurrerende tilbud, sier Mobasheri.

Han sier videre at Rødt ikke har noen problemer med at kommunen oppretter flere kvinnehelsehus.

– Men det som er den store bekymringen nå, med et Høyre-byråd, er at de vil kommersialisere kvinnehelsa, sier Siavash Mobasheri.

Les også: Rødt Oslo: Steiler over byrådets konkurranseutsetting av fire sykehjem

Opptatt av kvinnehelse

Ordfører Anne Lindboe (H) er opptatt av kvinnehelse, og mener det er plass til flere kvinnehelsehus i Oslo.

– Byrådet vil etablere kvinnehelsehus i Oslo, og da i samarbeid med andre. Her er N.K.S. en mulig samarbeidspartnerer, sier Lindboe til Dagsavisen.

Portrett

– Jeg er imponert over den innsatsen de gjør på feltet, og kvinner i Oslo trenger helsehjelp tilpasset deres behov, sier ordføreren.

I sitt alternative budsjett for 2023, satte Høyre av 10 millioner kroner til etableringen av et kvinnehelsehus.

Byrådet vil etablere kvinnehelsehus i Oslo, og da i samarbeid med andre. Her er N.K.S. en mulig samarbeidspartnerer.

—  Anne Lindboe (H), ordfører

– Det er nok disse pengene N.K.S. refererer til, sier Anne Lindboe.

Hun mener at mange kvinner i Oslo trenger bedre helsehjelp, særlig de som er utsatt for vold og overgrep, mange kvinner sliter under graviditet og etter fødsel, og flere grupper er underrepresentert når det gjelder celleprøver og mammografi.

– Derfor har vi satt av to millioner til utredning av et nytt kvinnehelsetilbud, som byrådsavdelingen for helse jobber med. Vi er uenig i N.K.S. i at vi skal utrede noe som de allerede har utredet. Vi utraderer tilbud som N.K.S. ikke har i sitt tilbud, og som vi mener må styrkes, sier Oslos ordfører.

– Vi går ikke i konkurranse med N.K.S., snarere tvert imot. Det vi ønsker er et samarbeid som kommer kvinner til gode, sier hun.

– Rødts Siavash Mobasheri frykter en kommersialisering av kvinners helse, og at de nærmest må dra kortet for å få hjelp?

– Hele poenget er at dette skal være tilbud som er tilgjengelig uansett økonomi, sier hun.

Les også: Sexolog: Slik påvirker porno hjernen og sexlivet

Les også: Her er AFP-grepene som kan sikre pensjonen din

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen