Nyheter

– Denne studien viser skumle tall

En svensk studie viser at flere får lungekreft, selv om færre røyker. – Vi ser den samme utviklingen i Norge som i Sverige, forteller Kreftforeningens generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross.

– Denne studien viser skumle tall, og er nok et bevis på at tobakk er livsfarlig.

Det uttrykker Kreftforeningens generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross etter at det ble kjent at en studie fra Umeå universitet i Sverige har sett på sammenhengen mellom antall tilfeller lungekreftsyke og salgstall på røyk og tobakk, og funnet ut at selv om færre røyker, er det flere som får lungekreft.

– Røyking er utvilsomt den viktigste risikofaktoren for lungekreft. Derfor er det overraskende at nedgangen i røyking ennå ikke merkes mer i statistikken, sier Bengt Järvholm, professor ved Institutt for folkehelse og klinisk medisin ved Umeå universitet i en pressemelding.

Studien er også omtalt i Dagens Medisin.

5000 dør hvert år

Studien er godt kjent for Kreftforeningen, som mener at tallene som kommer fram, er illevarslende.

– Vi ser den samme utviklingen i Norge som i Sverige. Lungekreft er en sykdom som kan utvikle seg over lang tid, så selv om stadig færre røyker, er lungekreft fremdeles blant de største kreftformene. Vi forventer dessverre at antallet lungekrefttilfeller fortsatt vil være høyt en lang periode framover, svarer Stenstadvold Ross Dagsavisen i en e-post.

Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen.

Ifølge Kreftregisteret er forekomsten av lungekreft blant menn på vei ned, mens den fortsetter å øke blant kvinner.

– Dersom det er sånn at risikoen for lungekreft er enda høyere og reduseres langsommere enn vi tidligere har trodd, er dette en sterk påminnelse om hvor viktig det er å aldri begynne, men også å slutte tidlig, mener hun.

Årlig dør rundt 5000 mennesker i Norge på grunn av røyking.

.

Les også: Kronisk nyresyk: Da Wenche fikk en ny nyre endret alt seg

1 av 5 unge mener røyking er kult

Å få på plass et nasjonalt røykesluttprogram må skje før, snarere enn senere, mener Kreftforeningen.

– Vi har ingen å miste, så det haster. Og vi trenger flere tiltak for å hindre at nye generasjoner blir avhengig av tobakk. Vi ser urovekkende tegn i tiden, svarer Kreftforeningens generalsekretær.

Andelen røykere i Norge har heldigvis sunket jevnt de siste årene, men blant unge går pilene i motsatt retning. 20 prosent av unge røyker, og det er oppsiktsvekkende, mener Stenstadvold Ross.

– I vår egen ungdomsundersøkelse fra 2022 svarte så mange som 20 prosent av de unge at røyking er blitt kult. Det er farlig å tro at vi er i mål. Regjeringen har varslet at de vil komme med forslag til endringer i tobakksskadeloven før sommeren, svarer hun.

– Dette kan ikke komme raskt nok.

Les også: Trond Giske: – Nei, det går jo ikke bra nok (+)

Etterlyser screening

Tidligere forskning har vist at man kan forvente en rask nedgang i antall lungekreftsyke dersom man får ned antall røykere. Hvorfor tallene nå ikke følger den forventede kurven, har ikke Bengt Järvholm ved Umeå universitet noe svar på ennå.

En av teoriene forfatterne av studien nevner, er at personer kan underrapportere hvor mye de røyker – eller har røykt.

Dagsavisen har skrevet om hvordan lungekreft følges av et stigma, og hvordan sykdommen oftere rammer de lavere sosioøkonomiske gruppene av befolkningen.

Professor Trond-Eirik Strand mener det sosiale stigmaet gjør at lungekreftpasienter fortsatt blir forbigått, og en av årsakene til at Norge enda ikke har fått et nasjonalt screeningprogram for personer med denne kreftformen.

– Dette er en gruppe som ikke roper høyt, og som er takknemlige for det de får, som står med lua i hånda istedenfor å stå på krava. Dermed blir de forbigått i stillhet. Da kan det være greit å minne om at staten tar inn 8 milliarder årlig cirka i avgifter på snus og tobakk. Vi mener at disse pengene kunne kommet folk til gode, man kunne komme veldig langt for eksempelvis 100 millioner i året, uttalte Strand til Dagsavisen i februar.

Dette støttes av Kreftforeningen.

– Vi mener også vi må få på plass lungekreftscreening i Norge. Kreftforeningen har bidratt til å finansiere en pilot på Akershus universitetssykehus som har vist svært lovende resultater. Å kunne oppdage lungekreft tidlig vil bedre prognosen og overlevelsen for flere høyrisikopasienter, svarer Stenstadvold Ross.

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Viktig å slutte tidlig

Til tross for at antall krefttilfeller øker for enkelte grupper, mener professor Bengt Järvholm man ikke skal undervurdere sammenhengen mellom røyking og lungekreft.

– Resultatene skal absolutt ikke tolkes som at det er nytteløst å slutte å røyke. Tvert imot understreker studien viktigheten av å slutte tidlig, helst aldri starte, fordi det kan være at risikoen for lungekreft er forhøyet lenger enn vi tidligere har trodd, sier Järvholm i pressemeldingen.

Studien viser at dersom risikoen for å utvikle lungekreft i 2021 var den samme som risikoen i 1970 hos menn og kvinner i alderen 40–84 år i Sverige, ville cirka 2250 menn ha utviklet lungekreft i 2021. I stedet var det 1695 tilfeller, noe som betyr en reduksjon på 555 tilfeller.

Blant kvinner ville det i samme periode og samme befolkningsgruppe bare ha vært 544 tilfeller i stedet for dagens 2181 tilfeller. Det vil si at det har vært en økning på 1637 tilfeller av lungekreft.

Studien er basert på data fra Socialstyrelsens kreftregister som sammenlignes med statistikk over tobakksrøyking fra undersøkelser og fra salg av sigaretter. Studien er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet European Journal of Public Health.

Les også: – Lungekreftpasienter blir diskriminert

Les også: Kari vil sette verdensrekord i overlevelse av lungekreft

Les også: Tidligere kreftpasient Niklas (28) med bønn til andre menn: – Ikke sitt med dette alene

---

Lungekreft i Norge

  • Lungekreft er kreft i lungevevet eller bronkiene. Lungekreft er den tredje mest utbredte kreftformen både blant kvinner og menn i Norge. Det diagnostiseres hvert år om lag 3500 nye tilfeller i Norge (2021)
  • 1804 menn og 1730 kvinner fikk lungekreft i Norge i 2022. Antall tilfeller per 100.000 personår er 61,2 for menn og 53,1 for kvinner
  • Det totale antallet nye lungekrefttilfeller øker. Årsaken er at vi blir stadig flere innbyggere i Norge og får en stadig økende andel eldre. Antall nye lungekrefttilfeller per år forventes å ville øke fra dagens 3534 til like over 4000 i 2030. Først mot slutten av 2030-tallet forventes totalantallet å begynne å synke
  • Røyking er den aller viktigste årsaken. Radon og luftforurensning kan også være årsaker
  • Symptomene på lungekreft er uspesifikke, slike som nyoppstått hoste, blodig oppspytt, hyppige lungebetennelser, tungpust og slapphet
  • Diagnosen stilles ved hjelp av sykehistorie, legeundersøkelse, bildeundersøkelser og vevsprøver. Behandlingen kan være kirurgi, strålebehandling eller medikamenter, avhengig av kreftsvulsten
  • Overlevelsen for pasienter med lungekreft har nærmest doblet seg de siste 20 årene. Årsaken er forbedrede retningslinjer både for utredning, behandling og oppfølging av pasientene. Og at forskning nytter.
  • Samtidig som overlevelsen av lungekreft øker, er lungekreft fortsatt den kreftformen som tar flest liv blant både menn og kvinner. Lungekreft er også blant kreftformene med dårligst prognose

Kreftregisteret, Snl.no, Kreftforeningen

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen