Nyheter

Her har de startet med fire dagers uke: – Fordi vi har lyst!

Hos bedriften Analyse & Tall er det ingen sjef som bestemmer over resten. Det har gitt dem fire dagers uke og lik lønn til alle.

– Vi har hatt lite konflikter hos oss. For å lykkes er vi avhengige av at vi trives med hverandre, sier Ane Kathrine Strand.

Hun er en av partnerne i den norske avdelingen av Analyse & Tall – en samvirkebedrift som praktiserer flat organisasjonsstruktur og lik lønn til alle.

Her råder demokratiet, og ingens stemme teller mer enn de andres.

– Nordmenn flest er veldig opptatte av demokrati, men aksepterer hierarkiske strukturer på jobben der de er så mange timer i døgnet. Det er egentlig litt rart, sier Aylin Dursun, en annen av partnerne i bedriften.

Les også: Overtar pasienter fra det offentlige – tjener seg søkkrike

Startet for 10 år siden

Vi er i Gamlebyen i Oslo, nesten oppe ved Galgeberg. I et kontorlandskap i et ganske trangt rom med god belysning er det rigget til seks kontorplasser med tilhørende dataskjermer.

Analysebyrået Analyse & Tall presenterer seg på følgende måte: «Vi har byttet ut sjefer og hierarki med demokratisk ledelse og flat struktur. Hos oss er alle faste medarbeidere partnere, alle får det samme i lønn og vi har lik mulighet for innflytelse på virksomhetens beslutninger. Én medarbeider – én stemme.»

Byrået startet for 10 år siden i København. 5-6 ferske danske sosiologer hadde et sterkt ønske om å skape sin egen arbeidsplass, en arbeidsplass de kunne trives på.

Gradvis vokste de, ble om lag 25 ansatte, og de skal nå dele seg opp i to kontorer i København. Samtidig etablerte de et eget kontor i Århus for de 3-4 medarbeiderne som bodde der.

– Med vår ideologi og struktur er det en fordel ikke å bli større enn 10-15 medarbeidere på et kontor, sier Konrad Jervell.

I et lite hjørne av rommet til de ansatte finnes en sofa der det er mulig å slappe litt av. Men ikke på fredager. Da slapper de av hjemme. Fra venstre Aylin Dursun, Ida Haugen-Poljac, Konrad Jervell og Ane Kathrine Strand

Norsk avdeling

Jervell er verken dansk eller jobber i København. Han er direktemedlem av Handel og Kontor og siste ansatte hos analysebyråets norske avdeling. Denne avdelingen ble til i 2019.

Håvard Lundberg, som har studert i Danmark, tok initiativet og fikk med seg en til. Høsten 2022 rekrutterte de tre til i det de kaller et samvirke, og høsten året etter ble Konrad Jervell ansatt.

I dag er de fem faste partnere og en medarbeider i praksis. Håvard Lundberg er administrerende leder.

De har fortsatt flat struktur, men noen må stå for lønnsutbetalingene.

I tillegg har de også et styre som består av alle partnerne pluss et eksternt medlem. Styret skal sikre at virksomheten lever opp til sine mål.

Les også: Donald Trump på bunn i ny undersøkelse: Kan bli tidenes verste president

Drømmejobb

Ved siden av Jervell, jobber også Ane Kathrine Strand og Aylin Dursun i firmaets norske avdeling.

Strand er medieviter, mens Dursun og Jervell er fysikere, utdannet ved Universitetet i Oslo og NTNU i Trondheim.

– Jeg ble fascinert av et foretak som ikke fokuserer på profitt og fortjeneste, sier Strand, og forteller at hun kjente til at det fantes noe som heter demokratiske virksomheter. Hun ventet tålmodig til det dukket opp en jobb, og søkte.

– En drømmearbeidsplass. Og er det fortsatt, sier hun.

Dursun er enig med sin kollega. Før hun kom til Analyse & Tall, som hun fikk vite om av en bekjent, har hun vært både i akademia og i privat sektor.

– Analyse & Tall har fokus på verdier. Dette ble jeg veldig nysgjerrig på hva var. Og har ikke angret etter at jeg fikk jobb her, forteller hun.

Jervell slutter seg til hva hans kolleger sier. Han har lenge vært interessert i arbeidersamvirke. Da han så en stilling utlyst i Analyse & Tall, søkte han samme dag.

– Her vil jeg jobbe, tenkte jeg da, sier han. Etter to jobbintervju ble han ansatt.

Les også: Ekspert om forsikring: – Disse tilbudene sier jeg alltid nei til

Har en lønn å leve av

De er et kooperativ. Ordet betyr samarbeid. På analysebyråets hjemmeside står det blant annet «felles for kooperativer er at de er verdibaserte organisasjoner som forsøker å skape størst mulig nytte, fremfor størst mulig overskudd».

– Hva mener dere med det?

– At vi kan velge de prosjektene vi ønsker å engasjere oss i, uten at hovedpoenget er å skape fortjeneste, sier Strand.

Og legger til at de jo må få det til å gå rundt.

– Vi har og skal ha en lønn vi kan leve av, sier hun.

Tror på en mer rettferdig verden

Hva driver de så med? Jo, de oversetter en kompleks virkelighet til håndfaste tall. Og finner mønstre og mening i kompleksiteten som de formidler etter eget utsagn «gjennom grundige og gjennomarbeidede analyser og tall».

Strand presiserer at de jobber både kvalitativt og kvantitativt. Og de er opptatte av mangfold og inkludering.

– Vi vil jobbe for en mer rettferdig verden, sier Dursun.

Som kunder, har de både offentlige institusjoner og NGO-er.

– Men vi er fortsatt et lite byrå, og må ofte konkurrere med store selskaper, sier Strand.

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Mastergrader

Partnerne hos Analyse & Tall er ikke enige i alt, men de deler i hovedsak samme verdigrunnlag. Og kommer til enighet.

De er konsensusbaserte, som de sier.

– Vi er en engasjert gjeng, men har stort mangfold i vårt engasjement, sier Dursun.

De ansatte på den norske avdelingen jobber tett på og med sine danske kolleger.

– Dere ser ut til å være en gjeng med akademikere?

– Ja, vi har utelukkende ansatte på mastergradsnivå, sier Jervell. I Danmark har ikke alle ansatte mastergrad, men de er akademikere.

Les også: Skrev bok om livet som fattig: – Lærte tidlig at det lønner seg å holde kjeft

Fire dagers uke

Helt nytt i analysebyrået er fire dagers uke. Det startet de med for halvannen måned siden. Det er enn så lenge et prøveprosjekt. Hvorfor de har valgt dette?

– Fordi vi har lyst! Det er jo det som er så deilig ved å styre sjøl, sier Jervell.

De har valgt å ta fredagen fri. Da får de tre sammenhengende fridager. Ellers har de fleksitid og ingen stempling av verken fysisk eller digital art. Men de fører timeregnskap.

– Det er ålreit med en fridag ekstra. Nå kan jeg ta det mer med ro på lørdag og søndag fordi jeg har fått ordnet de fleste praktiske ting på frifredagen, sier Jervell.

De forteller alle tre at de får gjort like mye på jobben med fire dagers uke, men i juni skal de evaluere ordningen. Det er ingen selvfølge at de fortsetter med den.

Respekt og sosial trygghet

– Dere praktiserer flat struktur. Hvordan forhindrer dere at noen likevel tar styringen?

– Tror det handler om kultur. Jeg ble veldig imponert over den konsensuskulturen som råder her. Vi har respekt for hverandres meninger. Og det er ikke uvanlig at folk skifter mening underveis. Det handler om aktiv lytting, sier Dursun.

– For å lykkes med flat organisasjonsstruktur er sosial trygghet veldig viktig. Vi må stole på hverandre, og alle medarbeiderne må behandles som om alle er like mye verdt.

Om de sjøl ikke lenger ønsker å drive virksomheten, kan de ikke dele verdiene de har skapt mellom seg. Materielle verdier skal da deles ut til allmennyttige formål.

Les også: Tusenvis av fattige nordmenn vil miste bostøtten og ekstra strømstøtte

Les også: Først da hun ble voksen skjønte Stine (29) at hun var blitt utsatt for overgrep som barn

Les også: – Hvorfor skal ansvaret legges på redde, nedbrutte jenter? (+)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen