Nyheter

– Selv om skolen har et godt miljø, kan det sitte noen blant oss som sliter

250 ungdomsskoleelever satt lydhøre i over en time da mobber og offer fortalte sine sterke livshistorier.

ENEBAKK (Dagsavisen): – Et foredrag alle elever i Norge bør se og høre.

På Mjær ungdomsskole i Enebakk er Nora Sienna Thompson (15), Lineah Engene Rognved (15), Adriel Theo Herrera (13) og Oscar Spant Bustad (13) samstemte – etter å ha overvært foredraget «Mobberen & Offeret». Mobbeofferet Kathrine Edvardsen Neegaard og mobberen Eddy Lyshaugs brutale livshistorier gjorde et sterkt inntrykk på ungdommene.

– De kom med et viktig budskap. Jeg har aldri hørt en like alvorlig mobbehistorie tidligere. Sterk og rørende. Jeg kjenner ikke til et mobbeoffer her på skolen, men selv om det kun er én elev på skolen som er utsatt, er det et viktig tema. I tillegg tror jeg det er avgjørende at alle får se hva grusomme mobbehistorier kan føre til. Forstå alvoret. Se hva selv små kommentarer kan gjøre med et annet menneske, sier ungdomsskoleelev Nora Thompson, som får følge av Lineah Rognved:

– Ikke minst få bakgrunnen til at noen har blitt som de har blitt, og gjør som de gjør.

- Mobbing er ikke fraværende her på Mjær

Elevundersøkelsen for 2023 viser en stor økning i hvor mange elever som opplever at de blir mobbet. Ingen av elevene Dagsavisen snakket med opplever at mobbing på Mjær er et stort problem, eller har opplevd det selv. Men ungdomsskoleeleven Oscar Bustad vil også gjerne løfte betydningen av mandagens foredrag.

– Jeg tror dette er viktig for både mobbeoffer og mobber. Vi vet jo ikke om det sitter noen av dem i salen. Jeg tror et slikt foredrag kan hjelpe begge.

– Uten tvil. Selv om skolen har et godt miljø, kan det sitte noen blant oss som sliter, legger Nora Thompson til.

Det er helt tydelig at det oppfattes som «lettere» for mange å skrive noe dritt, enn å si det direkte til personen.

—  Ungdomsskoleelev Nora Thompson om digital mobbing

Eleven Adriel Herrera opplever heller ikke at mobbing på skolen er et stort problem.

– Ikke et stort problem, men mobbing er ikke fraværende her på Mjær. Jeg har selv sett at det har skjedd, sier Adriel. Samtidig er han, som sin medelev Oscar Bustad, glad for at fritiden ofte brukes til henholdsvis fotball- og basketballtreninger.

– Ja. Mobbing og utenforskap i lagsport føler vi er helt fraværende. Det ligger jo i navnet. Her må alle være med, fastslår Oscar.

Uten filter forteller Kathrine Edvardsen Neegard hva mobbingen har gjort med hennes liv.

Les også: Først da hun ble voksen skjønte Stine (29) at hun var blitt utsatt for overgrep som barn

– Vi må våge å stå opp

Mobbeofferet Kathrine Edvardsen Neegards livshistorie er brutal og rå. Trusler og vold, som hun selv beskriver det. Uten filter forteller hun i foredraget om hvordan hennes barne- og ungdomsår ble et mareritt, som har fulgt henne inn i voksenlivet.

– Mobbingen i dag er ofte digital. Psykiske angrep. Blikking. Kommentarer i sosiale medier, mener Oscar Spant Bustad.

– Ja. Det er helt tydelig at det oppfattes som «lettere» for mange å skrive noe dritt, enn å si det direkte til personen, konstaterer Nora.

Ungdomsskoleelevene Nora Thompson og Lineah Rognved tror blikking er mer utbredt blant jenter enn gutter.

Alle er enige i at Mjær ungdomsskole, med sine 250 elever, er en skole som er passelig stor. Noe som bør gi større trygghet for elevene.

– Det kan også være en ulempe for dem som føler seg «annerledes». I grunnskolen blir man jo bare plassert i en klasse. Jeg tror det kan hende blir mer naturlig i forhold til likesinnede på videregående skole, og valg av linjer, tenker Nora Thompson.

Presset på klær og mote er sannsynligvis større i byene, tror Oscar Bustad.

Hvordan unngå mobbing, hva bør man gjøre?

– Vi må våge å stå opp for den som blir mobbet, svarer Oscar umiddelbart.

Les også: Psykolog: – Mobberne hadde tatt livet av kjæledyret til den utsatte

Likes i sosiale medier

Nora Thompson og Adriel Herrera la spesielt merke til sluttordene i Eddy Lyshaugs foredrag.

– Du blir ikke husket for hvor mange likes du har fått i sosiale medier, men hvordan du har vært som person. Veldig viktig dette. Men selv om man ikke ønsker å bli dratt med i den sosiale ringdansen på nett, blir man det – selv om man egentlig ikke ønsker.

Vi opplevde å bruke mye tid på å løse konflikter som ble skapt ved bruk av mobilen.

—  Rektor Ulff Brøndelsbo om hvorfor Mjær ungdomsskole ble mobilfri

For elevene på Mjær ungdomsskole må Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok, Messenger og YouTube vente til klokka ringer ut fra siste skoletime. Skolen er mobilfri.

– Mobilen er en stor del av livet vårt. Jeg tror nok mange tenker det er litt urettferdig at vi må levere inn mobilen hver morgen.

Lineah Rognved henviser til praksisen på andre ungdomsskoler hun kjenner til. Oscar Bustad tenker det er avkoblende å slippe unna mobilen noen timer.

– Nå snakker vi nok mer sammen, smiler Nora Thompson.

Les også: Donald Trump på bunn i ny undersøkelse: Kan bli tidenes verste president

Tidlig mobilfri skole

Rektor Ulff Brøndelsbo og undervisningsinspektør Merete J. Thorsen er samstemte etter foredraget «Mobberen & Offeret»:

– Et brutalt åpent og ærlig foredrag som fanget oppmerksomheten til alle tilhørerne.

Rektor Ulff Brøndelsbo og undervisningsinspektør Merete J. Thorsen ved Mjær ungdomsskole i Enebakk.

I over en time satt 250 ungdomsskoleelever lydhøre. Det imponerer undervisningsinspektør Thorsen.

– Et sterkt og viktig foredrag, med begge perspektivene på samme scene. For ikke å glemme det store engasjementet fra elevene i spørsmålsrunden. Jeg er glad for at våre elever tok utfordringen med å gå utenfor komfortsonen og utfordre seg selv på et viktig tema, sier hun.

Mjær ungdomsskole i Enebakk har siden skoleåret 2017/2018 vært en mobilfri skole.

– Vi opplevde å bruke uforbeholden mye tid på å løse konflikter som ble skapt ved bruk av mobilen, og vi vet at mobilen også tar fokus fra læringsarbeidet. Derfor tok vi opp hansken tidlig. Sammen med FAU, som for øvrig også har tatt initiativ til dagens foredrag, ble vi enige om å innføre mobilfri skole. Den nasjonale anbefalingen om mobilfrie klasserom på alle nivåer er vi veldig glad for har kommet fra myndighetene, sier rektor Brøndelsbo og legger til:

– Samtidig må vi innrømme at det innimellom må gjøres noen innstramminger. Flere og flere elever uttrykker at det er fint med en mobilfri skole, men noen synes det er vanskelig å levere den fra seg hver morgen – naturlig nok.

---

Stor økning av elever som opplever mobbing

Kathrine Edvardsen Neegaard.   Eddy Lyshaug

Elevundersøkelsen for 2023 viser en stor økning i hvor mange elever som opplever at de blir mobbet. Elevenes svar i undersøkelsen omfatter mobbing fra andre elever på skolen, voksne på skolen og digital mobbing. Mobbing er mest utbredt blant de yngste.

– Alle barn har rett til å ha det trygt og godt på skolen, og det er alvorlig når så mange ikke har det. Vi må prioritere de tiltakene vi vet gir et godt skolemiljø, og Udir har virkemidler for å støtte kommuner og skoler i dette arbeidet, sier Morten Rosenkvist, direktør i Utdanningsdirektoratet.

Kilde: Elevundersøkelsen 2023, Utdanningsdirektoratet

---


Nullvisjon om mobbing

På Mjær ungdomsskole setter hvert årskull opp en forestilling. Noe som er med på å skape samhold og trygt fellesskap, mener rektor Ulff Brøndelsbo.

– Det er mange elever som trives godt her på Mjær, og har god relasjon til medelever og lærere. Men så lenge det oppgis et mobbetall i våre undersøkelser, eller vi har aktive «9A-saker» hvor målet er at elevene skal sikres et trygt og godt skolemiljø, kommer vi ikke til å gi oss i kampen mot mobbing. For oss er det en nullvisjon som gjelder, avslutter Brøndelsbo.

Les også: Mobbing ødela livet til Kathrine: – Hvorfor meg?

Les også: Fra rasshøl til redningsmann – Eddy er bipolar og har ADHD

Les også: Foreldre som ikke setter grenser for barna sine bedriver barnemishandling

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen
Mer fra Dagsavisen