Nyheter

Vil kjøpe skog for å bevare den: – Privatpersoner og bedrifter må ta ansvar

– Vi samler inn penger nå. Planen er å kjøpe vår første «folkeskog» før sommeren. Det sier styreleder Petter L. Mathisen i den nystartede stiftelsen Min Villskog.

Med kjøpet av denne og etter hvert andre skoger, håper Mathisen å kunne forhindre at skog og villmark blir ofret til fordel for blant annet flatehogst, hyttefelt, vindmøller og veiutbygging.

Målet er å bevare disse skogområdene urørte og intakte for framtidige generasjoner, sier Mathisen.

Trebarnsfaren fra Drammen tar nå grep fordi han mener politikerne har sviktet.

Jeg ble oppgitt av å se på at verdifull skog forsvant. Vi har vernet fjell, men det er gjort en for dårlig jobb for skogen. Derfor må privatpersoner og bedrifter ta ansvar, sier Mathisen.

Bare sunn fornuft

Mathisen opplyser at Min Villskog allerede har vært i møter med flere pengesterke aktører i næringslivet, for å be om støtte til innkjøp av verdifulle skogområder.

Mange er veldig positive til dette. Jeg er overbevist om at mange tenker som oss, sier Mathisen.

Så langt er det likevel ikke inngått noen bindende avtaler, men Mathisen har stor tro på konseptet.

Da min bror og jeg solgte en bedrift, fikk vi noe penger til overs. Nå har vi brukt noen hundre tusen kroner på å komme i gang med Min Villskog, forteller han.

Hvorfor gjør nettopp du dette?

Jeg er ikke noe ekstremt friluftsmenneske, men jeg liker natur og skog, og det å ta vare på skog er bare sunn fornuft. En sak i Aftenposten om at skogene forsvinner, ble en vekker for meg, svarer Mathisen.

Politiske vedtak i den senere tid, har bare styrket ham i troen på at det må et folkelig initiativ til for å redde verdifull skog fra å bli ødelagt.

De bygger jo motorvei i naturreservat nå, nevner Mathisen, med henvisning til Nye Veiers prosjekt gjennom Lågendeltaet naturreservat i Lillehammer kommune.

– Det å ta vare på skog er bare sunn fornuft, sier Petter L. Mathisen, styreleder i Min Villskog.

Les også: Kjønnsforsker knuser myter om «tinderfisert sexkultur»

All grunn til å støtte det

I arbeidet med opprettelsen av den nye stiftelsen, har Mathisen kontaktet en rekke fagpersoner, blant annet Dag O. Hessen, professor i biologi ved Universitetet i Oslo, og mottaker av en rekke priser for sine bøker om miljø, klima og natur.

Hvordan er du involvert i det Min Villskog nå prøver å få til?

Jeg er med som fagperson i en «ressursgruppe», svarer Hessen.

Hva tenker du om dette initiativet det at privatpersoner prøver å skaffe til veie penger for å kjøpe skog for å bevare den?

Jeg synes det er all grunn til å støtte det. Selv om det til slutt ble bevilget mer penger til frivillig skogvern, så er ikke dette tilstrekkelig.

Hessen sikter til at SV i budsjettforhandlingene med regjeringen i fjor, klarte å øke den samlede bevilgningen til frivillig skogvern i inneværende år til 800 millioner kroner.

I tillegg ble beløpet til skogvern for 2023 økt med 200 millioner kroner. Som Dagsavisen tidligere har skrevet, ble de pengene brukt til å betale for vern av skog som har tilhørt det 100 prosent statlig eide selskapet Statskog.

Siden startskuddet i 2003 for et samarbeid mellom skogeierorganisasjonene og miljømyndighetene om frivillig vern av privateid skog, er litt over 7 milliarder kroner blitt bevilget til dette formålet, ifølge Miljødirektoratet.

Problemet er bare at frivillig vern fort kan bli marginale skogteiger her og der, mens det trengs også vern av mer sammenhengende områder av god kvalitet, og helst gammel skog, sier Hessen.

– Jeg synes det er all grunn til å støtte det, sier Dag O. Hessen om initiativet Min Villskog.

Les også: Halvparten av nordmenns matkurv kan gi økte helserisikoer

– Har sviktet totalt

I 2016 vedtok Stortinget at 10 prosent av skogen i Norge skal vernes. Da vedtaket ble fattet var 1,6 prosent av skogen vernet. Siden har 895 skogområder fått status som naturreservat. Likevel er det fortsatt mye som må vernes for å oppfylle stortingsvedtaket. Per januar i år var 5,3 prosent av skogarealet vernet, ifølge frivilligvern.no.

Hva tror du Min Villskog potensielt kan oppnå med tanke på å bevare viktige skogområder?

Å gi et viktig bidrag til vern av norsk natur, mangfold og opplevelsesverdi for mennesker, svarer Hessen.

Så vil jeg gjerne understreke at dette ikke innebærer noen generell motstand mot skogsdrift, bare at man også sikrer skog gjennom vern, tilføyer han.

Også Petter L. Mathisen understreker at han innser at skogsdrift har kommet for å bli.

På nettsidene til Min Villskog blir det utdypet hva stiftelsen tenker om videre bruk av skogen.

«Vi er ikke motstandere av fornuftig bruk av naturen. Jakt, fiske, fangst og sanking er en naturlig del av menneskers samhørighet med naturen. Enkelte områder må bli brukt til energiproduksjon, tømmer er en viktig ressurs dersom det hogges fornuftig, enkelte steinbrudd og sandtak trengs for å bygge det moderne samfunn. Vi mennesker må kunne oppleve nærhet til naturen i form av hytteområder, teltturer og så videre. Naturen er full av fornybare ressurser vi mennesker trenger, og bør benytte oss av.»

Men slik Min Villskog vurderer det, har nå den totale bruken av skogen, passert grensen for hva som er «fornuftig bruk av naturen».

«Vi som samfunn har sviktet totalt når det gjelder å ta vare på vår uberørte natur, spesielt våre skogområder», konkluderes det på nettsidene deres.

I 2016 vedtok Stortinget vern av 10 prosent av skogen i Norge. Fortsatt er vi bare litt over halvveis til det målet, selv om 48 prosent av alle truede arter lever i skogen, ifølge Norsk rødliste for arter 2021.

Les også: Ekspert om forsikring: – Disse tilbudene sier jeg alltid nei til

– Mange hindre på veien

Hvor sikker er du på at Min Villskog vil lykkes, og klare å kjøpe skog for å bevare den?

Det er helt sikkert mange hindre på veien, men det er bare å sette i gang og løse problemene etter hvert. Jeg har startet aksjeselskap mange ganger, og det er alltid problemer i starten, svarer Mathisen.

Også når gjelder kjøp av skog tror jeg det er mulig å finne løsninger sammen med aktuelle kommuner og grunneiere. Noen kommuner kommer nok intuitivt til å si nei, fordi de ønsker skogsdrift. Samtidig kan det å ta vare på skog med store naturverdier åpne for mer turisme.

Hvor vil Min Villskog kjøpe skog?

Først må vi finne ut om vi skal kjøpe skog for 500.000 kroner eller 10 millioner. Vi har en tanke om å utvide eksisterende verneområder, eller opprette økologiske grønne korridorer mellom eksisterende verneområder, svarer Mathisen.

Han nevner også mulighetene for en utvidelse av Trillemarka naturreservat i Buskerud, og en utvidelse av Hardangervidda nasjonalpark til «ut i skogene», i denne sammenheng.

Kjøp av skogområder for så å bytte dem i skog med større naturverdier, kan også være aktuelt, slik Mathisen vurderer det.

Les også: Trumps eksrådgiver til Dagsavisen: Han har en lang «fiende-liste» (+)

– Alle monner drar

Tror du dere vil klare å skaffe til veie de pengene som trengs?

Store aktører vi har vært i kontakt med om dette, sier at de ennå ikke har konkludert. Samtidig vil alle monner dra, svarer Mathisen.

Han håper privatpersoner vil slutte opp om Min Villskog med større og mindre beløp. Ifølge nettsidene til Min Villskog har nå «de første pengene fra utenforstående kommet inn på konto».

Mathisen understreker også at han er veldig opptatt av å holde administrasjonskostnadene på et lavest mulig nivå.

Vi har valgt å opprette en stiftelse fordi du ikke kan ta ut utbytte fra stiftelser. Samtidig har vi bare én ansatt – Nora Lerdalen, som jobber på timer. Hun er kjempeflink og veldig engasjert. Vi andre tar ikke ut lønn eller styrehonorar.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Les også: Dette er de norske, voldelige ekstremistene (+)

Mer fra Dagsavisen