Nyheter

– En ‘missing link’ med kø, stress, ulykker og unødig forurensning

Nå er det «lys i tunnelen», sier Erik Unaas i Indre Østfold regionråd. Han mener staten burde grepet inn tidligere når en kommune i flere år har «blokkert» siste utbygging av E18.

---

Hvem: Erik Unaas (64)

Hva: Regional koordinator for Indre Østfold regionråd, tidligere kommunestyrepolitiker i Askim (1991–2007) og ordfører i Eidsberg (2011–2019).

Aktuell: Håp for fullføring av E18 gjennom Follo og Østfold.

---


Hei, og gratulerer er vel på sin plass å si. Hvor nærme er det nå en fullføring av firefelts E18 gjennom Follo og Indre Østfold?

– Her har det vært «to skritt fram – og ett tilbake», helt siden jeg møtte de første planene tidlig på 1990-tallet. De siste årene har det vært stillstand, men nå er det igjen bevegelsen i den siste «proppen», Ås kommune. Det gjør meg mer optimistisk.

Ja, for Ås kommunestyre har siden 2014 sagt nei til delfinansiering av strekningen E18 Retvet-Vinterbro med bompenger. Nå har de snudd. Burde staten ha grepet inn for å få fortgang i prosjektet?

– Ja, dette er hovedstamveien mellom Oslo og Stockholm, og 25 prosent av godstrafikken til og fra Norge går på denne strekningen. I tillegg til en svært viktig lokaltrafikk for Indre Østfold og Oslo. Da blir det feil at en kommune «blokkerer», når alle andre aktører er for. I slike tilfeller må en samferdselsminister og et storting kunne gripe inn.

Les også: – Nordmenn er kvalitetsbevisste, men ikke når det gjelder matvarer

Vi snakker vel mer enn 20 år fra første plan om et spadestikk på ny E18 gjennom Follo og Østfold ble lansert. Fortsatt er den ikke fullført. Blir det for mye lokaldemokrati?

– Noen ganger kan det gi feil utslag, som i denne saken. Hele strekningen Vinterbro – riksgrensen Ørje er på 70 kilometer, men den er blitt splittet i over 10 delstrekninger og -utbygginger. All denne planleggingen, stadig nye anbud, opp- og nedrigging av rigg, prosjektteam og maskinpark har kostet milliardbeløp.

Nå er det er med andre ord «lys i tunnelen», sett bort fra noen mørke bompengeskyer?

– Ja, det hjelper når folk snakker med hverandre – og våger ta vanskelige avgjørelser.

Hva betyr en sammenhengende firefeltsvei for regionen?

– Svært mye. Disse 14 kilometerne mellom Vinterbro og Retvedt er en «missing link», med stadig mer kø, som igjen gir stress, ulykker og unødig forurensning. Det gjør at Follo og Indre Østfold, med til sammen over 200.000 innbyggere, ikke får tatt ut sitt potensial. Vi trenger en kombinasjon av riktige veier og jernbane for å få reisende og gods inn og ut av en attraktiv region som er i vekst, og som har et stort potensial for å avlaste trykket i og rundt Oslo.

Det springende punktet blir nå om 14 kilometer motorvei fortsatt ligger inne i Nasjonal transportplan (NTP). Hva gjør dere fram til planen legges fram i slutten av mars?

– Den skal ikke ut. De aller fleste lokal- og fylkespolitikere, samferdsels- og næringsorganisasjoner har vært tydelige på det. Det forutsetter vi at også samferdselsministeren, attpåtil fra Østfold, har fått med seg.

Tidligere Spydeberg kommune valgte å ikke anlegge en egen avkjøring. Hva betyr slike avgjørelser for næringslivet?

– Jeg tror ikke det betyr så mye. Spydeberg sentrum har påkjøring E18 cirka tre kilometer i hver retning, mot Oslo og Askim.

Du har vært fylkes- og kommunestyrepolitiker i over 30 år, åtte av dem som ordfører i Eidsberg. Siden 2021 regional koordinator. Hvor stort er behovet for koordinerende tiltak?

– Det er helt avgjørende at nabokommuner og fylker, på tvers av partigrenser, står sammen for å få gjennom saker av nasjonal betydning. Det opplever jeg når det gjelder E18.

Erik Unaas, regional koordinator for Indre Østfold regionråd, tidligere kommunestyrepolitiker i Askim (1991–2007) og ordfører i Eidsberg (2011–2019).

Forstår. Over til våre faste spørsmål, hva gjør deg lykkelig?

– Når vi har satt av tid til gode dager sammen i familien. Og når jeg kan ha fridager hjemme på gården i Eidsberg eller hytta på fjellet, gjerne med gode treningsturer sammen med «Cava» og «Freja», hundene våre. Og selvsagt når jeg i samspill med kolleger bidrar til politiske gjennomslag som gjør en forskjell for innbyggere, næringsliv og frivilligheten.

Les også: Bruker du mye penger i matbutikken? Eksperten har råd: – Slik kan du spare 60.000 kroner i året

Hva gjør du når du skeier ut?

– Tror jeg får følelsen av å «skeie ut» når jeg ikke gjør noe som helst, legger fra meg pc og mobil – og bare ligger der.

Er det noe du angrer på?

– At jeg ikke traff kona mi før. Og kanskje at jeg ikke tok mer formell utdannelse før jeg kastet meg inn i journalistikken og idrettens verden …

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Bli kvitt høydeskrekken. Tenk å kunne hoppe i fallskjerm …

Hvem var din barndomshelt?

– Det er nok foreldrene mine. De åpnet alltid hjemmet vårt i Askim for sine venner, og våre barns venner. Det var av dem jeg lærte å jobbe – og verdien av vennskap, familie og historien.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Kona mi. Da skulle vi lagt noen gode planer, uten noen som helst forstyrrelser.

Les også: Taxisjåførene må kjøre opptil fire mil for å lade elbilene

Les også: Spesialpedagog: – Vi må ha tid til barna

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen
Mer fra Dagsavisen