Nyheter

Spiller opp til toppidrettsgymnas for musikere

Nå kan også lovende musikere få muligheten til å satse på musikk som en integrert del av skolegangen på videregående.

Lenge har ungdom som ønsker å prioritere idrett på videregående hatt sine muligheter gjennom offentlige topp-idrettslinjer i Oslo på Nydalen og Valle Hovin videregående skoler, eller de private Wang og Norsk Toppidrettsgymnas (NTG).

Ikke rigget

Nå kan tilbudet utvides til også musikere som vil satse på en musikkariere.

Musikklinja på utdanningsprogrammet musikk, dans og drama (MDD), er en av linjene på videregående med høyest timetall. Men den er teoritung, og legger opp til for lite tid til praktisk fordypning og utøving på instrument.

– Vi har ikke musikklinjer som er rigget for å ivareta elever som vil satse på musikken. Det er et hull i tilbudet i videregående skole vi ønsker å tette. I byrådsplattformen lovet vi å satse på profilskoler, dette er en del av den satsingen, og vil være et supplement til, og ikke en erstatning av dagens musikklinje i videregående skole, sier byråd for utdanning i Oslo, Julie Remen Midtgarden (H) til Dagsavisen.

I byrådsplattformen lovet vi å satse på profilskoler, dette er en del av den satsingen, og vil være et supplement til, og ikke en erstatning av dagens musikklinje i videregående skole.

—  Julie Remen Midtgarden (H), skolebyråd

Det gjør det krevende for elevene som trenger mye tid til egenøving for å kvalifisere seg for inntak til høyere musikkutdanning. Man har over tid sett behov for et eget fordypningsfag med fokus på øving for elevene som vil satse på musikk i høyere utdanning. Det vil byrådet nå teste ut i Oslo på Edvard Munch vgs. og Foss vgs.

– Barratt Due er en av flere musikkhøyskoler som vil være aktuelle samarbeidspartnere i dette prosjektet, sier skolebyråden.

Barratt Due Musikkinstitutt

Byrådet vil søke om å gjennomføre et forsøk med et fordypningsprogram i musikk i videregående opplæring. I første omgang har de sendt et oppdragsbrev til Utdanningsetaten og bedt dem utarbeide et grunnlagsmateriale til søknaden om forsøk med fordypning i musikk i videregående.

I dette arbeidet skal etaten, sammen med relevante aktører fra videregående skole og høyskoler, finne ut av hvordan et slikt tilbud best kan utformes. Grunnlaget skal leveres til byrådsavdelingen før sommeren, og til Utdanningsdirektoratet til høsten. Målet er å igangsette et forsøk skoleåret 25/26.

I 1927 grunnla pianisten Mary Barratt Due og fiolinisten Henrik Adam Due Barratt Due Musikkinstitutt i Lyder Sagens gate på Fagerborg i Oslo. Fortsatt holder musikkinstituttet til i villaen som ble bygget i 1931.

Under mottoet «fra musikkbarnehage til konsertpodium» gir Barratt Due elevene muligheter helt fram til høyskolestudier og inn på den profesjonelle arena

I dag er det barnebarnet Stephan Barratt-Due som er rektor og kunstnerisk leder.

Vi har babyer helt ned til tre måneders alderen som går på musikklek hos oss. Så jeg pleier å si at du ikke bør starte senere enn det om du skal ha muligheten til å lykkes som musiker.

—  Stephan Barratt Due

– Skal du bli jurist eller ingeniør, så starter du utdanningsløpet ditt etter videregående, om du har de karakterene som skal til. Slik er det ikke om du skal bli musiker, for å lykkes må spesialiseringen påbegynnes langt tidligere, sier Stephan Barratt-Due til Dagsavisen.

– Vi har babyer helt ned til tre måneders alderen som går på musikklek hos oss. Så jeg pleier å si at du ikke bør starte senere enn det om du skal ha muligheten til å lykkes som musiker, sier han med et smil.

Selv begynte fiolinisten å lære å spille da han var fem år.

– Jeg hadde lyst til å begynne i skolemusikken, men far sa nei, der går grensen. Så da ble det fiolin i stedet, ler han.

Les også: Brygger opp til barnehageopprør i Oslo-bydel

Skolebyråden

Tirsdag tok han imot Oslos skolebyråd Julie Remen Midtgarden (H), og rektor ved Munch videregående skole, Ellen Lysne.

– Beklager at jeg er litt sen. Kommer rett fra et arrangement på Kuben videregående skole, hvor Kronprinsen var til stede. Da var det ikke bare å stikke, sier hun med et smil.

Fra venstre Ellen Lysne, Julie Remen Julie Remen Midtgarden  og Stephan Due.

I 2011 startet Barratt Due et samarbeid med Majorstuen skole, hvor de tilbyr grunnskoleopplæring for elever fra hele Oslo med særlig tilrettelagt opplæring for talenter innen klassisk musikk fra 5.–10. trinn.

Fra 2015 kunne 10 elever på hvert trinn søke om inntak på et eget samarbeid mellom Musikklinja på Edvard Munch vgs. og Barratt Due. Dette gir elevene mulighet for hovedinstrumentlærere fra Barratt Due, men er ikke tilrettelagt faglig utover dette.

Samarbeidet med Munch er i grunnen det at eleven får timer på hovedinstrument med en av våre lærere. Det er mer et lærersamarbeid enn et fordypingsprogram.

– Utfordringen er at det ikke er sammenheng faglig mellom, 10. klasse og høyskolen, Elevene blir møtt med et faglig nivå de på mange måter allerede innehar, sier Barratt Due.

– Det er dette gapet vi ønsker å tette med å lage et fordypningsprogram for talentfulle musikere. Osloskolen skal legge til rette for at alle elever skal kunne strekke seg lenger, sier byråden, som selv har en bakgrunn som klarinettist i skolemusikken.

Ennå er opplegget i planleggingsfasen, og skolebyråden vet ikke hvor mange som vil få plass i et slikt opplegg, eller hvordan undervisningsopplegget vil bli.

– Vi er de første som vil prøve ut en slik talentsatsing i musikk i videregående opplæring. Jeg håper Utdanningsdirektoratet godkjenner forsøket, og lar våre fremtidige toppmusikere få mulighet til å kunne fordype seg i musikken. Vi må sørge for at den søknaden vi sender er så gjennomarbeidet og god, slik at vi ikke vil støte på noen problemer, sier hun.

– De musikklinjene vi har i dag er mer teoretiske enn praktiske. Det elevene trenger er å øve, enten det er på et instrument eller sang. Det vil vi gi dem mulighet til, sier byråden.

Ideen med en topplinje for talentfulle musikere er at de kan få studiekompetanse, samtidig som de kan gjøre musikken til et yrke.

– Den musikkundervisningen vi har i dag inneholder mer teoretisk klasseromsundervisning enn for eksempel dans- og dramalinjer har. Ekstra motiverte musikkelever på musikklinja kommer tidlig på morgenen og øver før den ordinære undervisningen begynner. Slik er virkeligheten deres. Så spørsmålet er hvordan vi kan få til mer øvetid innenfor de rammene vi har, sier Ellen Lysne.

Hjelp oss å bli bedre. Delta i vår spørreundersøkelse

Rammeverk

Skolebyråden har nettopp fått forslaget på sitt bord, og tente umiddelbart på ideen.

Med en gang så tenkte jeg at dette må vi prøve å få til. Nå har vi bedt Utdanningsetaten om å finne ut av hvordan fordypningsprogrammet kan se ut i praksis, sier skolebyråden.

– Vi har allerede hatt et møte mellom etaten og skolene, og er enige om hvordan vi skal jobbe med dette videre, sier Ellen Lysne.

– Hvordan vil skolehverdagen for disse elevene som velger et alternativt løp bli?

– De vil først og fremst få frigjort mer tid til øving, men samtidig vil elevene få studiespesialisering som gir dem mulighet til å gå på universitet eller høyskole senere, sier rektor Lysne.

Det er også viktig at elever med talent og vilje til satsing også kan få gjort dette innenfor de betingelsene en vanlig skole kan tilby av fagtilbud og sosial tilknytning til et klassemiljø.

—  Ellen Lysne, rektor Edvard Munch videregående skole

– Det er også viktig at elever med talent og vilje til satsing også kan få gjort dette innenfor de betingelsene en vanlig skole kan tilby av fagtilbud og sosial tilknytning til et klassemiljø, sier hun.

Hvor øvingen skal foregå, på skolen eller i samarbeid med høyskole, og hvordan det skal organiseres er ikke bestemt.

– Vi vil ha et rammeverk som passer alle sjangere, enten det er jazz eller klassisk, legger Barratt Due til.

Så gjenstår det bare at Utdanningsdirektoratet, som er de som godkjenner forsøksordninger, finner melodien og gir talentfulle musikere mulighet til å satse på musikk.

---

Dette er Barratt Due Musikkinstitutt

  • Høyskolen Barratt Due: Ved Høyskolen tilbyr vi bachelor- og mastergrad i utøvende klassisk musikk. I tillegg består studietilbudet av to videreutdanninger: Praktisk-pedagogisk utdanning – Instrumental- og vokallærerutdanning, samt Musikkpedagog 0–8 år.
  • Unge Talenter Barratt Due er et undervisningsprogram for spesielt interesserte og talentfulle barn og unge i alderen 10–19 år. Programmet omfatter instrumentalundervisning, ensembleaktiviteter og musikkteori. Samarbeider med Edvard Munch vgs. om et fordypningstilbud med 10 plasser pr. trinn.
  • Musikk på Majorstuen er et tilbud for barn i skolealder i Oslo, og er et samarbeid mellom Majorstuen skole og Barratt Due Musikkinstitutt. Musikk på Majorstuen tilbyr grunnskoleopplæring med særlig tilrettelagt opplæring for talenter innen klassisk musikk fra 5.–10. trinn.
  • Musikkskolen Barratt Due tilbyr individuell undervisning for nybegynnere mellom 6 og 9 år på strykeinstrumenter, klaver, obo og fagott.
  • Musikklek Barratt Due tilbyr musikalsk lek og samspill for barn fra 0 til 5 år. Musikkgruppene er inndelt etter alder, og det tas utgangspunkt i barnas personlige forutsetninger. Lærestoffet tilpasses etter barnas utviklingsnivå og læringen skjer gjennom aktiviteter av forskjellig slag.

Kilde: Wikipedia

---

Les også: Birte: – Uten dette tilbudet så hadde jeg ligget og sovet hele dagen

Les også: Bruker du mye penger i matbutikken? Eksperten har råd: – Slik kan du spare 60.000 kroner i året

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen