Nyheter

Hvordan skal vi endre arbeidslivet så ikke folk blir uføre? De unge krever svar

Ungdomsledere ber politikerne løfte blikket før de hever pensjonsalderen.

– Dette handler om framtidshåp. Vi er den første generasjonen som tror at framtida vår blir verre enn for foreldrene våre. Da kan man ikke samtidig går rundt og være bekymret for hvordan pensjonen skal bli, sier leder Henrik Drivenes i Handel og Kontor ung (HK Ung).

Han og flere ungdomsledere er bekymret for en pensjonsheving uten løsninger som inkluderer alle.

Sammen med Sandra Åberg Leko i EL og IT Forbundet og John Magne Pedersen Tangen i NTL Ung ber de nå politikerne om en konkret ordning for sliterne.

– Vi må vite svart på hvitt hva ordningene går ut på, før vi kan ta stilling til å gå med på noe som helst. Med andre ord må en helt konkret sliterordning være klinkende klar, før stortinget skal votere over eventuelt økt aldersgrense, sier de.

Les også: Tatt i kontroll: «Jeg ble sjokkert»

Hva med sliterne?

Regjeringen vil nemlig heve pensjonsalderen i takt med levealderen. Fordi vi lever lenger, vil de at vi også skal jobbe lenger.

Dette ble lansert i en stortingsmelding fra regjeringen i desember, med forslag basert på pensjonsutvalgets anbefalinger fra 2022.

Etter at dette intervjuet ble gjort har et flertall på Stortinget sikret et pensjonsforlik. Les saken her.

Dette har fått kritikk fra LO og flere kanter. Mangel på en ordning for å sikre «sliterne» har blitt trukket fram.

– Vi må ha en plan for de som allerede sliter med å nå pensjonsalderen i dag. En sliterordning er helt avgjørende for å ivareta dem på kort sikt. Men det reelle problemet her er arbeidslivet i sin helhet, sier Sandra Åberg Leko.

Sandra Åberg Leko er tydelig på at sliterne må sikres før regjeringen kan heve pensjonsalderen i folketrygden.

Hun er frikjøpt ungdomsleder fra elektrikerjobben – som hun har tenkt å gå tilbake til en gang.

I hennes forbund har medlemmene tynge fysiske jobber gjerne hele arbeidslivet.

Les også: Uføre Kari-Mette mistet pensjonstillegg: – Et ran

Ikke helsefremmende

Ungdomslederne mener at man må ha to tanker i hodet samtidig.

For det holder ikke bare å ha en god sliterordning. Man må også legge arbeidslivet til rette for at man skal kunne stå lenger i jobb. Det lurer de på hvordan politikerne tenker å løse.

Sandra Åberg Leko tror at de fleste har lyst til å kunne bidra til fellesskapet i form av arbeid så lenge de kan.

– Men for mange av våre medlemmer så går ikke det, fordi kroppen er utslitt. Det tror jeg er vondt for veldig mange, sier hun.

Henrik Drivenes siterer Arbeidsmiljøloven:

– Det første punktet i den sier at arbeidslivet skal være helsefremmende. Det er det ikke i dag.

Han sikter blant annet til de mange medlemmene i HK som går på harde betonggulv i butikker og lagre. Det er ikke bærekraftig å gjøre lenger enn de allerede gjør i dag.

– Ledd slites ut selv om man lever lenger, poengterer han.

Henrik Drivenes mener arbeidslivet må legges til rette for at folk skal kunne stå i jobb og få en verdig pensjon.

Les også: Sanna Sarromaa slutter som lærer: – Jeg har vært mye redd på jobb

– Skremmer vettet av meg

NTL Ung-leder Pedersen Tangen har møtt mange medlemmer som er bekymret for hvordan de skal holde ut i arbeidslivet slik som det er i dag.

– Skal vi stå i det til vi er over 70, må det gjøres noe. Sånn som det er nå, så er det uholdbart.

NTL organiserer statsansatte i mange ulike yrkesgrupper.

Pedersen Tangen har sett hvor tøft arbeidslivet kan være. Ikke bare i form av tunge løft, men også mentalt.

– Jeg møter så mange som blir utbrent før de passerer 35. Det skremmer vettet av meg! Derfor er det helt avgjørende med tiltak som tilrettelegger både for den fysiske og den psykiske arbeidshverdagen.

– Jeg møter mange unge som er redde for å om de har råd til å bli gamle, sier NTL Ung-leder John Magne Pedersen Tangen.

Ulike perspektiver

NTL organiserer mange som jobber i Nav. Blant dem er saksbehandlere som er med å stadfeste hvem som blir uføre.

De tre ungdomslederne er bekymret for at om ikke sliterordningen er god nok, vil køene bli enda lengre.

– Det er ikke en løsning med gevinst på ekstremt kortsiktig sikt engang å «flytte» kostnadene fra pensjoner til andre ytelser. I tillegg vil det sette mange av våre medlemmer i Nav, som allerede jobber under et stort arbeidspress, under et spinnvilt arbeidspress, sier Pedersen Tangen.

For selv om de organiserer medlemmer i vidt forskjellige yrker, er de enige når det gjelder dette:

Arbeidslivet er nødt til å legges til rette for å orke å være lenger i det.

– Dette handler også om at vi trenger flere til å stå i de tunge yrkene. Vi trenger flere som velger yrkesfag, og da må også arbeidslivet legge opp til at flere skal ha lyst til det, sier Sandra Åberg Leko.

Les også: Bruker du mye penger i matbutikken? Eksperten har råd: – Slik kan du spare 60.000 kroner i året

Les også: Trumps eksrådgiver til Dagsavisen: Han har en lang «fiende-liste» (+)

Les også: Mímir Kristjánsson: – Vi kan ikke fortsette å styre litt søvngjengeraktig mot stupet

Mer fra Dagsavisen