Nyheter

MDG: Bekymret for ny vei nær drikkevann

Skogsbilveien Losby Bruk planlegger i Østmarka, vil gå parallelt med Elvåga, en av Oslos drikkevannskilder. – Konsekvensene av dette må utredes, mener MDGs Einar Wilhelmsen.

Ifølge MDG er det cirka 800 meter fra der veien skal bygges og ned til Elvåga. En rekke bekker/sig renner fra dette området og ned i drikkevannet, konstaterer partiet.

– Strenge restriksjoner

Skullerud vannbehandlingsanlegg – som får vann fra innsjøen Elvåga, forsyner Oslos innbyggere med 10 prosent av byens totale vannforbruk. Både de som bor på Nordstrand, Holmlia, Lambertseter og Brannfjell – samt Ski kommune, får vann fra Elvåga, ifølge Oslo kommune.

– Frykter du at skogsbilveien kan få konsekvenser for vannkvaliteten?

– Jeg vet ikke om dette innebærer noen fare, men jeg synes at det må vurderes. Det er strenge restriksjoner her fordi Elvåga er en drikkevannskilde. Blant annet er det forbud mot telting, svarer Wilhelmsen.

Han mener at Oslo kommune uansett må vurdere alle muligheter nå for å stanse byggingen av den planlagte skogsbilveien – om nødvendig ved å kjøpe det aktuelle skogområdet.

– Både veibygging og hogst her bryter mot formålet med Markaloven om å beskytte friluftshensyn og natur, sier Wilhelmsen.

– Jeg vet ikke om dette innebærer noen fare, men jeg synes at det må vurderes, sier MDGs Einar Wilhelmsen om veiplanene nær drikkevannskilden Elvåga.

Les også: Mímir Kristjánsson: – Vi kan ikke fortsette å styre litt søvngjengeraktig mot stupet

– En tragedie for naturen

Losby Bruk er en privat eiet jord- og skogbrukseiendom i Østmarka i kommunene Lørenskog og Rælingen. Totalt er eiendommen på 43.900 dekar. Av dette er cirka 42.000 dekar skog og utmarksarealer, går det fram av Losby Bruks nettsider.

Våren 2022 søkte Losby Bruk om å få bygge en 3.860 meter lang skogsbilvei øst for Elvåga i Østmarka. Forslaget ble sent på høring samme høst, og mange stilte seg kritiske til planene, også Oslo kommune.

«Oslo kommune bruker normalt ikke å avgi høringsuttalelser til søknader om landbruksveier i nabokommuner, men gjør det i dette tilfellet på grunn av nærheten til Oslos del av Østmarka og tiltakets omfang. I tillegg til veien i seg selv, som planlegges med en lengde på oppunder 4 km og en bredde på opptil 6,5 meter, og med tilhørende veiskjæringer og -fyllinger, samt snu-, møte- og tømmervelteplasser, vil tiltaket muliggjøre etterfølgende hogst i et skogsområde på 4283 dekar.»

Det konstaterte daværende byråd for miljø og samferdsel, Sirin Hellvin Stav (MDG) i Oslo kommunes høringsuttalelse.

I den senere tid har protestene mot skogsbilveien blusset opp igjen.

– Det er rett og slett en tragedie for naturen, uttalte styreleder Helga Gunnarsdóttir i Østmarkas Venner, nylig til VG.

For nå nærmer det seg en avgjørelse i saken. 17. april avgjør Lørenskog kommunestyre om Losby Bruk skal få bygge eller ikke.

Les også: Trumps eksrådgiver til Dagsavisen: Han har en lang «fiende-liste»

Avviser avrenningsfare

Erling Bergsaker, som er Skogsjef ved Losby Bruk, rister på hodet av MDGs bekymring for drikkevannet.

– Det er første gang jeg har hørt den innvendingen mot veien, sier Bergsaker.

– Jeg kan ikke tenke meg at det er noen direkte avrenningsfare fra veien. Det er ganske langt ned til Elvåga.

– Kan det stemme at det er om lag 800 meter?

– Jeg vet ikke. Jeg har ikke målt. Men terrenget er veldig kupert. Det skrår ikke jevnt nedover til Elvåga.

– Skal det brukes noen form for kjemikalier i byggingen av skogsbilveien?

– Nei. Vi bygger denne veien for å legge til rette for hensynsfullt skogbruk, svarer Bergsaker.

– Vil veien bli saltet på vinterstid, slik at det kan bli avrenning på den måten?

– Nei, den vil ikke bli saltet.

– Hva med mikroplast fra bildekk. Kan det havne i drikkevannet?

– Dette blir en bommet vei, og bruken blir helt marginal. Tømmerbiler må nødvendigvis bruke den, men det blir veldig lite trafikk, egentlig, svarer Bergsaker.

Byråd Marit Kristine Vea (V) vil undersøke nærmere om den planlagte skogsbilveien kan få noen konsekvenser for Elvåga.

Les også: Bruker du mye penger i matbutikken? Eksperten har råd: – Slik kan du spare 60.000 kroner i året

Ber byråden handle

Einar Wilhelmsen i MDG mener like fullt at Oslo kommune må gjøre det som er mulig for å stanse skogsbilveien. Han appellerer nå til hun som har overtatt som byråd for miljø og samferdsel etter Sirin Hellvin Stav – Venstres Marit Kristine Vea.

– Byråden må engasjere seg i saken. De fantastiske natur- og friluftsverdiene her må bevares. Byråden må på vegne av Oslo ta kontakt med nabokommunen og bidra til at frilufts- og naturinteressene i Marka får det vernet de skal ha etter Markaloven, sier Wilhelmsen.

– I tillegg bør byråden straks gå i dialog med Lørenskog kommune og Losby bruk om hvordan vi kan få bevart området – enten det er ved frivillig vern etter naturmangfoldloven, ved å legge området inn i Østmarka nasjonalpark, eller at Oslo kommune tilbyr seg å kjøpe området.

Les også: Kathrine har kjempet seg tilbake etter grov mobbing – lå 60 dager i koma

– Må undersøke nærmere

Også Vea er imot planene om skogsbilvei.

– Jeg stiller meg helhjertet bak uttalelsen til Stav fra 2022. Byrådet, naturvernorganisasjonene og MDG er på samme lag i denne saken, sier Vea.

– Gitt oppmerksomheten nedbygging av natur har fått i det siste, håper jeg virkelig at kommunestyrepolitikerne i Lørenskog er seg sitt ansvar bevisst. Kommunen sitter med arealmyndigheten, og her er det snakk om et stort inngrep i et naturområde som trenger beskyttelse.

– Hva tenker du om MDGs bekymring for drikkevannskilden Elvåga i forbindelse med skogsbilveien?

– Det er ikke noe jeg er kjent med fra før, så det må jeg undersøke nærmere, svarer Vea.

– Hvordan stiller du deg til MDGs oppfordring til å gå i dialog med Losby Bruk og Lørenskog kommune, om i ytterste fall et kjøp av det aktuelle skogområdet?

– Jeg mener først og fremst Lørenskog kommune må ta ansvar i denne saken og stille seg på naturens side. Oslo kommune har sagt tydelig fra om hva vi mener i denne saken, og jeg vil fortsette å legge fram det budskapet på alle arenaer jeg kan, svarer Vea.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Les også: Da Malin fikk ADHD som 37-åring falt mye på plass

Mer fra Dagsavisen