Nyheter

Brygger opp til barnehageopprør i Oslo-bydel

I den nye Oslo-bydelen på Løren, skrikes det etter barnehageplasser. Men selv om to splitter nye barnehager nærmest er klare, kan det mest sannsynlig ikke søkes om barnehageplass ved vårens hovedopptak.

Dette opprører bydelsutvalget (BU) i Bydel Grünerløkka i Oslo.

Hovedopptaket til barnehageplass til høsten er rett rundt hjørnet, og Gregers barnehage og Løren botaniske barnehage er snart ferdige til å ta imot barn og voksne.

Men fortsatt gjenstår det en del formelle prosesser før de er søkbare.

Les byrådens svar lenger ned i saken.

Hovedopptak

De to nye barnehagene vil være et betydelig bidrag til å utbedre den sprengte barnehagekapasiteten på Løren, og eventuelle utsettelser bety mye for småbarnsforeldre som venter på barnehageplass og ønsker plass i en barnehage i nærområdet.

– De oppgir at årsaken til at de to barnehagene ikke er med i hovedopptaket er at de fortsatt forhandler med utbygger om kjøpsbetingelser. Vi forstår det nå som at de vil fremme sak til bystyret til våren, sier Jane Vogt Evensen, leder av oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen (SV) i Bydel Grünerløkka til Dagsavisen.

Jane

– Per 1. februar 2024 bor det 944 barn i alderen 1–5 år på Løren. Det er seks barnehager på Løren med 468 barn som har plass her, hvor av en er en midlertidig brakkebarnehage. Løren har kun rundt halvparten av plassene det er behov for. Disse to barnehagene skulle være søkbare til hovedopptaket for barnehagene 1. mars 2024, men dette ser det nå ut til at det nye byrådet har gått bort ifra, sier hun.

Ingen forsinkelse

I 2016 innførte det rødgrønne byrådet forbud mot etablering av private barnehager i Oslo. Da det nye blågrønne byrådet tok over i oktober i fjor, sørget de for at det igjen blir tillatt å etablere private barnehager.

Men det er ikke aktuelt for Gregers barnehage og Løren botaniske barnehage.

Jeg registrerer at noen hevder at barnehagene er blitt forsinket på grunn av at byrådet ønsker at de skal driftes privat, men det er ikke riktig.

—  Julie Remen Midtgarden (H), byråd for utdanning

– Jeg registrerer at noen hevder at barnehagene er blitt forsinket på grunn av at byrådet ønsker at de skal driftes privat, men det er ikke riktig. Byrådet ønsker å legge til rette for private driftere, men disse barnehagene har kommet langt i prosessen og det jobbes altså nå med å forberede sak til bystyret for kjøp, sier byråd for utdanning, Julie Remen Midtgarden (H)

Portrett

Byråden ønsker å presisere at det ikke er noen forsinkelser i prosessene.

– Det er bystyret som har fullmakt til å vedta kjøp av barnehager, og vi forbereder nå kjøpssak for Gregers barnehage, med sikte på at barnehagen blir tilgjengelig i høst. Løren botaniske har ikke kommet til behandling hos oss enda, men vi regner med å få den også på vårt bord snart. Jeg er ikke kjent med at det er noe forsinkelser i byggeprosjektene, men vi kan ikke forskuttere de formelle beslutningsprosessene. Derfor er barnehagene ikke søkbare nå for de som søker plass med oppstart i august og september med søknadsfrist 1. mars. Så snart vi har endelig dato for mulig oppstart vil barn på Løren kunne tilbys plass der, sier byråden.

Underkapasitet

Byrådsavdelingen for Utdanning har tidligere kommunisert at barnehagene skal være klare til høsten men i et brev fra byrådsavdelingen for Utdanning 22. januar til Bydel Grünerløkka skriver de at de ikke kunne love noe.

«Det har vært kommunisert at barnehagene vil være klare til barnehageåret 2024/2025. Det er foreløpig usikkert når endelig oppstartsdato for barnehagedriften vil være. Som følge av byrådsskifte har det vært behov for å gjøre nye vurderinger av prosjektene, herunder vurdere dem for privat drift. Vi jobber for å få nødvendige avklaringer så raskt som mulig, og kvalitetssikre utbyggers dato for ferdigstillelse. Vi vil holde bydelen løpende orientert fram mot søknadsfristen i barnehageopptaket 1. mars».

Narn

Dette fikk BU til å reagere, og etter forslag fra MDG, AP og SV vedtok et enstemmig bydelsutvalg, inkludert representantene fra Høyre og Venstre, en sterkt kritisk uttalelse til byråden, hvor de advarer mot en utsettelse:

«Det er stor underkapasitet i barnehagene i Løren-området, og dette gjelder også naboområdet Sinsen. I mars 2022 ba Grünerløkkas oppvekst-, miljø- og kulturkomité Oslobygg og Byrådsavdelingen for Oppvekst- og Kunnskap om å se på muligheter for å fortgang i den pågående og planlagte barnehageutbyggingen på Løren da mangelen på barnehageplasser har vært svært utfordrende for mange småbarnsfamilier i området. I 2022 var det bosatt 860 barn i alderen 1–5 år og det var totalt 461 barnehageplasser på Løren. Dette bildet er ikke vesentlig endret og bydelen vurderer at behovet for barnehageplasser i Løren-området vil fortsette å være stort i årene som kommer. Det er svært viktig at de to nye barnehagene med planlagt oppstart til barnehageåret 2024/2025 åpner som planlagt. Bydelsutvalget mener det er uakseptabelt dersom endrede føringer for driftsform gir ellers unødvendige forsinkelser i en situasjon med stor underkapasitet på plasser i området. Bydelsutvalget vil sterkt advare mot å forsinke oppstarten av allerede planlagte barnehager i Løren-området», skriver de i uttalelsen.

I et svar fra byrådsavdelingen for Utdanning, datert 15.2, mener de seg feiltolket av BU i Bydel Grünerløkka:

«Vi vil imidlertid adressere et punkt i uttalelsen som vi mener er basert på en misforståelse. Det gjelder følgende avsnitt: «Bydelsutvalget mener det er uakseptabelt dersom endrede føringer for driftsform gir ellers unødvendige forsinkelser i en situasjon med stor underkapasitet på plasser i området. Bydelsutvalget vil sterkt advare mot å forsinke oppstarten av allerede planlagte barnehager i Løren-området.»

Videre skriver de:

«At barnehagene ikke er søkbare på nåværende tidspunkt betyr ikke at de ikke vil være i drift til høsten. For Gregers kvartal jobbes det som nevnt med å fremme kjøpssak. For Løren Botaniske er kommunen enda i dialog med utbygger om en kjøpsavtale, og kjøpssaken vil fremmes så snart man får det på plass. Vi har stor forståelse for bekymringene knyttet til kapasitetsproblemene i Løren-området, og slik vi beskrev i vårt brev av 22.01.2024 vil vi holde bydelen løpende orientert om status.»

Positivt, mener Jane Vogt Evensen

– Det er veldig gode signaler og jeg er glad for at de oppklarer dette. De ikke burde ha gitt feilaktig informasjon i sitt første brev da det kan føre til unødvendig bekymring for bydelen og de som bor på Løren. sier hun.

Føler seg nedprioritert

– De som taper på dette er småbarnsfamiliene på Løren. Mye arbeid er lagt ned i å utvikle og planlegge drift av nye barnehager de siste årene for å møte det store behovet for barnehageplasser blant Lørens mange barnefamilier. Dobbeltkommunikasjon og somling fra det nye byrådet setter dette arbeidet i spill. Det haster å få åpnet de nye barnehagene, sier Jane Vogt Evensen, og får støtte fra MDG og Ap.

De som taper på dette er småbarnsfamiliene på Løren.

—  Jane Vogt Evensen (SV), Bydel Grünerløkka

– Mange som bor på Løren føler seg allerede nedprioritert av kommunen, hvis enda et barnehageår starter uten at situasjonen er forbedret vil det være ødeleggende for bomiljøet på Løren, sier leder av BU i bydelen, Geir Storli Jensen, (MDG) til Dagsavisen.

MDG

Melita Ringvold, (Ap), nestleder i bydelsutvalget følger opp med å si at barnefamilier flytter fra Løren fordi de ikke får barnehageplass.

Melita

– Vi trenger barnefamiliene i området. Det bør være et kraftig signal for byrådet når et samlet bydelsutvalg på tvers av alle partier står sammen om kravet om rask fremdrift. Vi har ingen tid å miste hvis Løren skal bli et godt område for familier, sier hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen
Mer fra Dagsavisen