Nyheter

Listhaug: – Jonas burde lære av Danmark

Det er ikke hver dag Frp hyller en sosialdemokratisk statsminister. Men det gjør de nå.

Nei, det er ikke Arbeiderpartiets statsminister Jonas Gahr Støre Frp hyller, men hans danske kollega, den sosialdemokratiske statsministeren Mette Frederiksen. Både Frp-leder Sylvi Listhaug og Frps helsepolitiske talsperson Bård Hoksrud mener Jonas Gahr Støre og Ap bør se til Danmark når regjeringen skal utforme eldrepolitikken.

– Statsminister Jonas Gahr Støre har mye å lære av sin partikollega. Jonas burde lære av Danmark, sier Frp-leder Sylvi Listhaug til Dagsavisen.

– Mette Frederiksen er mer opptatt av folk, enn ideologi. Den måten å tenke på hadde vært bra i Norge også, mener hun, og legger til:

– Det er mer enn nok sjukdom til alle. Det er ingen grunn til å være redd for private aktører, for det offentlige vil aldri gå tom for oppgaver uansett.

Ny dansk eldrelov

Mette Frederiksen og hennes regjering i Danmark la nylig fram en ny eldrereform som Frp mener er «ganske banebrytende». De foreslår en «ældrelov» som skal danne rammen for fremtidens eldreomsorg. Den skal være basert på prinsipper som selvbestemmelse for den eldre, tillit til medarbeidere og ledelse, mindre byråkrati, og samspill med lokale felleskap, private aktører og samfunnet for øvrig.

Det Frp liker ekstra godt med denne reformen, er det de oppfatter som de danske sosialdemokratenes pragmatiske forhold til private aktørers bidrag til eldreomsorgen og brukernes rett til å velge tjenester selv. De norske sosialdemokratene, derimot, er for opptatt av ideologi, mener de. Støre kunne hatt godt av en studietur til Danmark for å høre mer fra sin sosialdemokratiske statsministerkollega, mener både Hoksrud og Listhaug.

– Norge har jo tidligere ofte sett til Danmark i eldreomsorgen, som det med å bo i mindre enheter. Du ser at danskene tenker helt annerledes om dette med retten til å bestemme over eget liv. I tillegg åpner man for at private og ideelle aktører skal få lov til å være med å konkurrere og levere tjenestene, sier Hoksrud.

Jonas Gahr Støre.

– Ideologiske kjepphester

Listhaug mener Ap var mer pragmatisk under Jens Stoltenbergs ledelse, da de satt i den rødgrønne regjeringen i årene 2005-2013. Hun syns det virker som om statsministeren rir ideologiske kjepphester i helsepolitikken, og at han har latt seg presse av SV, Rødt og fagbevegelsen.

– Støre har tatt et stort skritt til venstre i synet på private helseaktører. Det høres ut som om det bare er det offentlige som gjelder. Det gjør at det blir et dårligere tilbud, at køene vokser og at folks valgmuligheter innskrenkes, sier Listhaug.

– Støre har jo sjøl benyttet seg av private tjenester, både på skole og helse. Det er jo ingen ting i hans livsførsel som skulle tilsi at han skulle ha aversjon mot alt som er privat. Det vil jeg gjerne utfordre ham på: Hvorfor har dette vært bra nok for deg, men ikke for alle? spør hun.

Listhaug tror grunnen til at de danske sosialdemokratene har blitt så pragmatiske, er at de ser at de blir flere og flere eldre og at behovene kommer til å øke i årene framover.

– Det burde Støre også tenke på: At vi må ta i bruk alle gode krefter, sier Frp-lederen.

Høres ut som Frp-er

Både hun og Hoksrud peker på at Støre-regjeringen siden den tiltrådte i 2021 har avviklet fritt behandlingsvalg. De har satt ned et utvalg som skal se på hvordan kommersiell drift kan fases ut, og de mener at det nå nesten ikke er mulig å høre forskjell på hvordan ledende politikere i Ap og Rødt omtaler private velferdsaktører.

– I Norge har vi med denne regjeringen fått et utvalg som ser på avkommersialisering, som ser på «hvordan fjerner man private?». I Danmark har vi en sosialdemokratisk statsminister som mener at det viktigste er ikke om det er en privat eller offentlig leverandør. Men at brukerne kan velge og er fornøyd. Det er en helt annen måte å tenke på, sier Hoksrud.

Bård Hoksrud.

– Så når Mette Frederiksen snakker, så syns dere hun høres mer ut som en Frp-politiker enn en sosialdemokrat?

– Hun høres i alle fall mer ut som en Frp-politiker, enn en Ap-politiker som har gått i denne ideologiske grøfta, sier Listhaug med et smil.

– På fellesskapets premisser

Ved Statsministerens kontor (SMK) får Dagsavisen opplyst at de mener det er riktig at helsestatsråd Ingvild Kjerkol (Ap) svarer på Frp-ernes utfordring om en mer pragmatisk og «dansk» tankegang i norsk eldreomsorg. Kjerkol hevder i en e-post til Dagsavisen at Norge og Danmark egentlig har «mange fellestrekk» i sin tilnærming til omsorgspolitikken.

– Det danske forslaget til eldrereform ligner innholdsmessig på «Bo trygt hjemme»-reformen som jeg la frem i fjor, sier Kjerkol i e-posten.

– Begge vektlegger tillit til de ansatte, trygghet og forutsigbarhet til de eldre gjennom faste team. På samme måte som i Danmark benytter vi ideelle og private aktører der det trengs. Avtalene som inngås, skal være til det beste for pasientene og de eldre som trenger helse- og omsorgstjenester, sier statsråden videre.

Men hun understreker:

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) skal i møter med ledelsen og tillitsvalgte ved Hammerfest sykehus og Universitetssykehuset i Tromsø i starten av februar. Foto: Javad Parsa / NTB

– Det er viktig for denne regjeringen at samarbeidet med private må skje på fellesskapets premisser, hvor man kan beholde muligheten til å prioritere slik at de som har de største behovene får hjelp først. Vi skal bruke private når det er fornuftig og riktig, men de store kommersielle konsernene skal ikke være driveren i vår velferd, sier Kjerkol, som forsikrer at regjeringen vil fortsette å videreutvikle helsetjenesten for både dagens og framtidas eldre.

– Eldre skal være sikre på at fellesskapet stiller opp. Det ligger til grunn for vår politikk, og jeg ser ikke at det er nødvendig å lovfeste det åpenbare, mener helsestatsråden.

Les også: – Ærlig sak om Rødt mener dette ikke er et problem

Les også: Nei, det har ikke klikka for Pollestad

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen