Nyheter

Byrådet avviser ikke tredobbel pris i bomringen

Klimaetaten foreslår tredobling av bompengene for nye fossilbiler. – Vi vurderer nå mange ulike forslag, sier Venstre-byråd Marit Vea.

I forrige uke skreiv NRK om at Klimaetaten i Oslo kommune foreslår tredobling av bompengene for nye fossilbiler. Innspillet kommer i forkant av Oslopakke 3-forhandlingene, vinterens vakreste eventyr for de som er opptatt av kollektiv, bil, bompenger og samferdselspolitikk.

Oslopakke 3 er ordningen som gjør at bilister gjennom bompenger ikke bare betaler for veiutbygging, men også kollektivutbygging i Oslo og Akershus. Nivået på bompengene og rekkefølgen på prosjektene, blir vedtatt etter lange forhandlinger mellom politikere i Oslo og Akershus på seinvinteren.

Klimaetaten foreslår at nye fossilbiler skal betale like mye som tunge lastebiler. Det vil fort si 91 kroner per passering i rushtida.

Marit Vea

Overfor NRK avviser Høyres Mehmet Kaan Inan forslaget, og vil ikke gå like drastisk til verks. Men når Dagsavisen tar kontakt med byråden for samferdsel og miljø, Marit Kristine Vea (Venstre), er ikke avvisningen like krystallklar.

– Vi vurderer nå mange ulike forslag i forbindelse med Oslopakke 3-forhandlingene, og vil ikke kommentere enkeltforslag før vi lander en helhet, skriver Vea i en e-post.

– For byrådet er det avgjørende at vi omstiller bilparken og når våre klimamål. Når regjeringen svekker elbilpolitikken nasjonalt, er det viktig at Oslo bruker våre virkemidler og finner en innretning på bompenger som reduserer utslippene fra transportsektoren, fortsetter hun.

Krever Venstre-svar

– Vi trenger ikke flere fossilbiler på veiene, sier Sirin Hellvin Stav, MDGs gruppeleder i bystyret.

Stav mener bomtakstene må opp, og mener Klimaetatens forslag er helt i tråd med Stortingets mål om å kutte ut nye fossilbiler innen 2025.

– Vi mener det bør være betraktelig høyere bomtakster for nye fossilbiler, så folk skjønner at det bør de ikke kjøpe. Men denne type tiltak bør kombineres med kraftige kutt i kollektivprisene, sier hun.

Nå krever hun et klart svar fra Venstre-byråden.

– Jeg håper jo at byrådet lytter til anbefalingene fra sine egne fagfolk. Men vi lurer på hva hennes holdning er, og håper Venstre ikke lar Høyre diktere dette, sier Stav.

i snø

Stav, som fram til i høst var nettopp samferdselsbyråd, mener Høyre og Venstre ved roret i Oslo så langt ikke har vist fram noe ny miljøpolitikk.

– Derimot har de en lang liste med trafikkøkende motorveiprosjekter de vil bygge. Og på avgiftssiden er det eneste de har gjort å la det bli gratis å parkere for flere i ytre by, sier hun.

Økning ligger i kortene

Miljøpartiet De Grønne deltar ikke i Oslopakke 3-forhandlingene, det er det bare byrådet og det største opposisjonspartiet som gjør.

Uansett er Stav trygg på at det blir dyrere å kjøre gjennom Oslos bomstasjoner.

– Det ligger i kortene at det blir en økning. Alle partene er vel innstilt på det, antar jeg. For det må inn mer penger, og vi må gjøre mer for å nå klima- og trafikkmålene, sier hun.

Pengene trengs både til å fullføre prosjektene som allerede er igangsatt, først og fremst de enormt dyre prosjektene Fornebubanen og E18, men også til nye prosjekter man ønsker seg. Både posisjon og opposisjon har lange lister med ting de vil bygge.

Men Venstre vil foreløpig ikke gi noen klare signaler, verken den ene eller andre retningen.

– Det tyder på at de ikke er så grønne som de skal ha det til, sier Sirin Hellvin Stav.

«Hinsides» forslag

Tidligere har bompengeprisene skapt enorme politiske bølger i Oslo rådhus. I 2019 førte prisøkningen i bompengene til et helt nytt parti. Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger (FNB), med Cecilie Lyngby i spissen, gjorde et brakvalg og kom inn i bystyret med hele fire mandater.

Siden skiftet partiet navn til Folkets Parti, og ved neste valg forsvant de ut igjen av bystyret. Cecilie Lyngby har meldt seg ut, og driver i dag facebookgruppa «Cecilie og Britt rydder opp», sammen med Britt Fossum. Der jobber de fortsatt mye med samferdselspolitikk, men nå mer gjennom innbyggerforslag.

– Det er jo galskap, sier Cecilie Lyngby om forslaget til økte priser i bommene.

– Det er ingenting ved svindyre bompenger som vil redde kloden. Skal man gjøre noe der må man gjøre noe som virkelig monner, sier hun.

Cecilie Lyngby deler i dag partilederansvaret med grunnlegger Frode Myrhol. Valgkomitéen i FNB ønsket å vrake Myrhol til fordel for Lyngby. Kompromisset ble en 50/50 løsning.

Lyngby mener forslaget er lite gjennomtenkt, og kaller det «hinsides».

– Folk kjører bil likevel. De gjør jo ikke det for moro skyld. Det er ikke sånn at folk setter seg i en bil og ler seg i hjel og tenker «haha, nå skal jeg forurense», sier hun.

– Forslaget gjelder jo bare for nye biler? Så folk kan unngå det ved å ikke kjøpe ny fossilbil?

– Folk må få frihet til å velge bil selv. Har du en eldre bil og ønsker å bytte den ut vil dette mulig bli for dyrt om bompengene økes betydelig for nye fossilbiler. Nye biler har i dag lite utslipp og de utvikles hele tiden til det bedre. Bompenger må vekk, da de er urettferdige og usosiale. Bilene har kommet for å bli, sier hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: