Nyheter

Vil ha høyere ytelser, til bukser og brød

Venstresida kan vinne, hvis den bare står sammen. Det sier SV-leder Kirsti Bergstø, som fortsatt håper å slippe inn i regjeringskontorene.

Hva er din viktigste sak her i verden?

– Jeg er oppriktig bekymra for miljøet, og så våkner jeg ikke en eneste dag nå uten å tenke på Gaza, og den økende volden på Vestbredden. Akkurat nå får den kampen veldig mye oppmerksomhet. Men i vårt eget samfunn er det de økende forskjellene. Hvordan rikdommen vokser, selv om mange folk ikke får endene til å møtes.

Har vi det egentlig så mye dårligere nå enn før?

– Også folk som har vanlig lønnsnivå og vanlige boliglån har fått en trangere økonomi nå som rentene øker og prisene går opp. Og så er jeg redd for at vi ikke har sett den fulle effekten av rentehevingene ennå.

Blir det verre, mener du?

– Jeg er redd for at folk kommer til å slite mer. At det tar tid før dette slår inn med full tyngde i folks økonomi. Mange har brukt kredittkortet, men det blir jo veldig dyrt i lengden. Så er det forskjell på de som må velge mellom mat, medisiner og fritidsaktiviteter, de som risikerer å måtte selge boligen sin, til de som må kutte litt ned på forbruket.

Hva vil du gjøre med folks økonomi, da?

– Folk lever ikke av prat, men av penger. Det viktigste er politiske resultater. Så mye handler om å øke ytelser. Mange på lave ytelser står i matkø, de har det innmari tungt nå. Derfor har det vært viktig å få økt ytelsene til enslige minstepensjonister, studenter og uføre, men også sosialhjelpa. Å få løfta de ytelsene som folk ikke klarer å leve av. Men det handler også om barnetrygd, det er jo ikke bare de aller fattigste som må få styrka kjøpekraften. Det er viktig med breie ordninger som går til bukse og brød.

---

Veien videre for venstresida

  • Norge har et historisk rødt storting, men hva kjemper det egentlig for?
  • Venstresiden taper samtidig oppslutning ved valg, og sliter med sin troverdighet som et reelt alternativ til sentrum/høyresiden.
  • «Vi kommer ikke unna at vi ikke har et tydelig nok politisk prosjekt. Vi har mange gode enkeltsaker som jeg er stolt av. Men det tydelige prosjektet og fortellingen om hvor vi skal – den er vi nødt til å bygge, har AUF-lederen sagt.
  • Så hva bør være det neste store prosjektet på venstresiden?
  • Dagsavisen snakker med spennende stemmer for å finne en ny retning for venstresida i norsk politikk.
  • Les flere saker i serien «Veien videre for venstresida».

---

Renta, kronekursen og strømprisene er kanskje vanskelig å få gjort så mye med? Det er liksom utenfor politikken?

– Det er mulig å gi politiske svar på utfordringer i samfunnet. Det er fellesskap og demokrati som er svaret, ikke frislipp på markedet. Så vi trenger mer politisk kontroll over krafta. Det viser hvor galt det går hvis helt grunnleggende ting i livet, som bolig og strøm, blir behandla som en hvilken som helst vare på et marked.

Men er det vanskelig?

– Det er fullt mulig. Det er politiske vedtak som har gitt deregulering. Både på kraft og bolig. Men det krever mot, vilje og et sterkt samarbeid. Det kan vi få til hvis den breie venstresida drar i samme retning.

Da må bare Senterpartiet slippe dere inn i regjering, først! Haha! Er det noe håp der?

– Ja, absolutt. Den invitasjonen står ved lag. Så skjønner jeg at andre partier må ha sine prosesser. Det store spørsmålet er hva som er viktigst for Senterpartiet. Hvis det viktigste er å få politisk kontroll over krafta, å få stoppa import av høyrepolitikk fra EU, få snudd sentraliseringa og gjort noe med fordelinga av ressurser i samfunnet, da velger man jo SV.

Likevel slenger de døra i trynet på deg?

– Hvis de lander på det ved neste valg, så er det vanskelig å trekke noen annen konklusjon enn at de spørsmålene ikke er viktige for Sp. Da har jo de ganske mye å svare for.

Hva bør være venstresidens neste store prosjekt?

– Det er mange viktige ting som gjenstår i grønn og rettferdig omstilling. SV har begynt et arbeid med en tannhelsereform, hvor målet er at det ikke skal være dyrere å gå til tannlegen enn til legen. Mens høyresida snakker om at man må sette grenser for velferden, mener vi at vi må løse det som er utfordringer i fellesskap. Det er mange som ikke har råd til å gå til tannlegen. Sjøl om det verker i kjeften lar folk være. Det er reine amerikanske tilstander i det vi gaper opp. Det hullet i velferden må vi tette.

Hva er strategien? Hvordan skal dere gå fram for å få det til?

– Vi er nødt til å ta det trinnvis. Det offentlige har ikke anledning til å ta alle på en gang. Vi er også nødt til å ha regulering på plass, for å forhindre at vi rett og slett får økt prisene i andre enden.

Hvordan ser du for deg morgendagens samfunn?

– Da er det et samfunn der vi deler mer rettferdig. Der både økonomi, tid og helse er fordelt mer rettferdig. Vi har redusert arbeidstid, som både sikrer flere plass i arbeidslivet og færre blir sjuke av å jobbe. Og mer tid til de og det som betyr mest for oss, enten det er ungene våre eller fotball eller fjelltur.

Har fortsatt Røkke og Witzøe titalls milliarder i formue da?

– Hvis venstresida får forme morgendagens samfunn vil vi jo fordele mer rettferdig, også når det gjelder store formuer. Det er jo de store formuene vi er nødt til å skattlegge mer for å sikre at ikke de på toppen drar fra. Det vil jo også næringslivet tjene på, for samfunn med mindre forskjeller er et gode for flere.

Så … du skal ikke ekspropriere Salmar, liksom?

– Vi må regulere oppdrettsnæringa. Men la oss nå starte der, da.

Kirsti Bergstø (SV) holdt en appelll under lørdagens demonstrasjon utenfor Stortinget. Foto: Heiko Junge / NTB

Hvor får man oppnådd størst endringer? I et politisk parti, en fagforening eller i et demonstrasjonstog, eller noe helt annet?

– Svaret er sammen. Summen av de kreftene og metodene gjør at vi kan få til veldig mye. Det jeg savner er sterke møteplasser. I tida før 2005 og den rødgrønne regjeringa var det stortingsvalg som i stor grad ble båret av de forskjellige bevegelsene. Da fikk vi en av de mest radikale regjeringsplattformene i Europa. Innsatsen fra fagbevegelsen og de andre utenomparlamentariske bevegelsene var blant grunnene til at de tre partiene klarte å skape den entusiasmen. Det er derfor det er så viktig å gå til kjernen av hva politisk kamp handler om. Det er ikke bare fornuftig fordeling, det er interessekamp. Det er viktig hvem du låner øret til, hvem du har ved din side.

---

Kirsti Bergstø

  • Partileder i Sosialistisk Venstreparti
  • Stortingsrepresentant, oppvokst i Finnmark, men innvalgt fra Akershus
  • Utdannet barnevernspedagog fra Høgskolen i Finnmark

---

Går dette bra til slutt, tror du?

– Det kommer an på hvem som evner å organisere seg best. Storkapitalen, høyresida og de som har interesse av at makt, kapital og ressurser forblir på få hender, de er veldig godt organisert. Men vi bærer jo flertallet på vår rygg, har alle muligheter til å vinne fram og vinne terreng, hvis vi klarer å organisere oss.

Så … venstresida vinner?

– Jeg har alltid tro på morradagen, på folk og makta og krafta i det å organisere seg. Da jeg gikk på videregående skole flytta jeg hjemmefra, og måtte jobbe ved siden av skolen for å få råd til husleia. Da organiserte vi oss for gratis videregående opplæring. Og i dag koster det ikke penger for opplæringsmateriell på videregående. Det er gjennom organisering man kan sikre forandring. Det har historia vist oss veldig tydelig.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen