Nyheter

Mener søvnvansker er et av landets mest undervurderte folkehelseproblem

To av fem oppgir at de har arbeidsrelaterte søvnvansker. Statens arbeidsmiljøinstitutt mener det er et undervurdert helseproblem, og ønsker mer fokus på søvnvansker.

Det er som en runddans, arbeidsmiljø påvirker søvn, og dårlig søvn kan påvirke arbeid.

– Man lærer jo mye om fysisk aktivitet og kosthold, men det er dessverre ikke så mye fokus på søvn og god søvnhygiene. Det er et undervurdert arbeidshelseproblem, mener Dagfinn Matre, som er fagsjef for arbeidstidsforskning i Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Han får støtte av Helsedirektoratet som skriver på sine nettsider at Folkehelseinstituttet har omtalt det som et av landets mest undervurderte folkehelseproblem.

De skriver også at over 400.000 nordmenn til enhver tid går på sovemedisiner. Sovemedisiner kan være nyttige ved akutte søvnproblemer som kan oppstå i forbindelse med en krise, selv om langvarig bruk bør unngås.

Dagfinn Marte som er fagsjef for arbeidstidsforskning i Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

Arbeidsrelatert

Nå arrangerer STAMI kurs i regi av NIVA (Nordisk institusjon for videreutdanning innenfor arbeidsmiljøområdet) om søvnproblemer.

– Kurset skal gi oppdatert kunnskap om hvordan arbeidsmiljø påvirker søvn, og omvendt. Det skal handle om både kortsiktige og langsiktige konsekvenser av utilstrekkelig søvn, og vil også handle om forebygging, forteller Matre.

Tallene fra 2019 viser at rundt 30 prosent av befolkning har søvnvansker. Dette er et oppsving fra ti år tidligere da samme tall lå på 25 prosent. Men av de 30 prosentene forteller rundt 12 prosent at problemene har sammenheng med forhold i arbeidet.

– De fleste forteller om psykososiale forhold som mobbing, høye jobbkrav eller annet som kan føre til søvnproblemer. Mange peker også på skift- og nattarbeid som en av årsakene, forteller han.

– Må jobbe systematisk

Ut fra undersøkelser kan man se at det er flere yrker som sliter, men de som peker seg ut med flest utfordringer, er de som jobber innen helsevesenet, blant annet sykepleiere.

– Skiftarbeid der man må snu døgnet påvirker søvnkvaliteten. Her må for eksempel arbeidsgivere se på hvordan de kan forebygge dårlige arbeidsforhold. Generelt anbefaler STAMI at nattskift ikke er for lange, samt at man ikke jobber mer enn tre påfølgende nattskift. I tillegg er det viktig å jobbe systematisk med det som er årsak til søvnvanskene, for eksempel lavere jobbkrav og færre rollekonflikter, forteller han.

Matre er bekymret for konsekvensene søvnvansker kan føre til.

Undersøkelser viser at sysselsatte med søvnvansker også har en høyere risiko for å bli utsatt for arbeidsulykker og det er estimert at 13 prosent av arbeidsulykkene kan tilskrives søvnvansker.

– På kort sikt er det høyere risiko for arbeidsulykker, men på mer langsiktig plan kan jo langvarig søvnvansker bli knyttet opp mot mer alvorligere sykdom, slik som hjerte og karsykdommer, diabetes, hodepine og muskel- og skjelettplager.

---

Dette kan du gjøre ifølge Helsenorge:

 • Hold en stabil døgnrytme også i helgene.
 • Har du behov for en ettermiddagslur, bør den ikke vare mer enn 20 minutter.
 • Unngå koffein om ettermiddagen og kvelden
 • Styr unna alkohol før leggetid.
 • Skjerm deg for skjermer.
 • Vær mer fysisk aktiv, en tur eller avslapningsmetoder kan være nyttig, men det samme gjelder ikke for en hard treningsøkt.
 • Hold soverommet mørkt og kjølig.

---

---

Hvis du følger rådene, men likevel sliter med å sove, gjør dette istedenfor:

 • Stå opp og gjør noe annet som å lese bok og unngå sterk lys.
 • Ikke bekymre deg for at du ikke for sove, tenk heller at det er bare i natt og at neste natt blir bedre.
 • Skriv ned slitsomme tanker hvis det plager deg og søk hjelp om du trenger noen å snakke med.
 • En frisklivssentral i kommunen kan hjelpe, det samme kan din fastlege.

Kilde: Helsenorge.

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen