Nyheter

Får ikke kombinere yrkesfag med volleyball

Drømmen brast, da de to 15-åringene fikk vite at de ikke kan kombinere yrkesfag og volleyball som programfag.

Volleyballspillerne Mats Haugh Tanggaard (15) og Manuel Pato Baptista (15) hadde sett fram til å kombinere yrkesfag med toppidrett.

Begge gutta har utfordringer på ungdomsskolen, og videregående skole med studiespesialisering er uaktuelt for dem. Derfor vil de gå yrkesfag, og helst kombinere det med deres store interesse, volleyball.

Men det viser seg å ikke være så lett.

Felles for begge er at de finner skolen vanskelig, og trenger tilrettelagt undervisning.

ADHD

– Jeg har ADHD, dysleksi og dyskalkuli (lærevansker i matematikk), sier Manuel ærlig.

– Jeg har dysleksi, forteller Mats like ærlig.

De er begge klare på at studiespesialisering ikke er noe for dem.

– Vi greier oss, og kommer igjennom ungdomsskolen, men vi sliter, sier de to kameratene.

I dag går de på Humanistskolen, en frittstående ungdomsskole i Oslo, tuftet på et sekulært, humanistisk livssyn og med kritisk tenkning som grunnleggende ferdighet i alle fag.

– Der får vi mye hjelp. Noe som gjør skolehverdagen lettere, sier Mats og Manuel.

Jeg har jobbet en del i barnehage tidligere og tror det er et yrke som ville passet meg bra. Jeg trives godt med å jobbe med barn.

—  Mats Haugh Tanggaard

De hadde sett seg ut Helse og oppvekst i kombinasjon med toppidrett på Nydalen, når de til høsten skal begynne på videregående.

– Jeg har jobbet en del i barnehage tidligere og tror det er et yrke som ville passet meg bra. Jeg trives godt med å jobbe med barn, sier Mats.

Manuel på sin side sier han liker å prate, og liker prate å om følelser.

– Litt som en psykolog, sier han med et smil.

– Så hva gjør guttene, nå, en måned før søknadsfristen går ut?

– Vi har fortsatt lyst til å gå Helse og oppvekst. Men vi blir kanskje nødt til å droppe volleyballen, sier de to kameratene.

Professor Arne Nikolaisen Jordet ved Høgskolen i innlandet har skrevet en fagartikkel i Utdanningsforskning.no hvor han skriver: «Det å bli anerkjent i skolen er derfor avgjørende for barns faglige og sosiale læring».

«Skolen trenger en overbyggende og helhetlig teori som kan vise vei mot praksiser som gir elevene de betingelser de trenger for å realisere sitt læringspotensial. Jeg mener vi finner et svar i begrepet anerkjennelse», skriver han blant annet.

---

Skolevalg

Studieforberedende

Gir grunnlag for å studere på universitetet og høyskole. Tar normalt tre år og har hovedvekt på teoretisk kunnskap.

Yrkesfaglig

Gir kompetanse til å gå ut i yrkeslivet. Tar normalt 3–5 år. Du kan ta fag-/svennebrev eller oppnå yrkeskompetanse.

Kilde: Utdanning.no

---

Volleyball

For gutta er den store hobbyen å spille volleyball for Oslo sandvolleyballklubb (OSVK). Sandvolleyball om sommeren og vanlig volleyball om vinteren. Der gjør de det så godt, at laget deres ble nummer to i U15 NM siste vinter.

Et oppgjør som også ble mellom to velkjente volleyballprofiler, Jørre Kjemperud, trente vinnerlaget Vikersund, mens hans makker fra velmaktsdagene i sanden, Vegard Høidalen, er hovedtrener for OSVK.

Det er en hobby, men målet er at jeg kanskje kan ha det som en jobb også. Ulempen vår er at vi ikke er så veldig høye.

—  Manuel Pato Baptista

– Det er en hobby, men målet er at jeg kanskje kan ha det som en jobb også. Ulempen vår er at vi ikke er så veldig høye, sier Manuel, og får et bekreftende nikk fra Mats.

Pato

De ønsker ikke å opptre som sutrete og privilegerte som ikke får det som de vil. De gjør dette også for de som ikke tør eller vet hvordan man kan si ifra.

Mødrene til gutta, Marianne Haugh og Inês Pato, synes det er trist gutta ikke får det utdanningsløpet de er motivert for.

– Samfunnet skriker etter elever som velger yrkesfag, og disse gutta kunne vært fantastiske bidragsytere til yrker som vanligvis er dominert av jenter. Å kunne kombinere dette med sporten de elsker, ville vært en skikkelig gulrot, sier Marianne Haugh til Dagsavisen.

– Manuel har slitt med skolen siden barneskole, fra da vi oppdaget at han hadde ADHD, dysleksi og dyskalkuli. Skole er tungt for ham, og han har hatt mye motgang. Gjennom volleyballen har han funnet mestring, og en kombinasjon av yrkesfag og idrett ville vært gull verdt for ham, sier Inês Pato, moren til Manuel, til Dagsavisen.

Foreldrene mener at kombinasjonen yrkesfag og idrett er viktig.

– På sikt må Osloskolen tenke mer på yrkesfag og idrett. Er du en god fotball-, volleyball- eller håndballspiller, mister du muligheter om du ikke tar studiespesialisering. Man kan nå langt innen idrett, selv om man ikke går på Blindern, men velger yrkesfag, sier Marianne Haugh.

– Prinsippet er at man ikke legger nok til rette for å kombinere yrkesfag og toppidrett, sier hun.

Tvinger folk

I dag har Hellerud vgs., hvor man kan kombinere yrkesfag og idrett, da Bygg- og anleggsteknikk med ishockey, og Stovner vgs. som tilbyr samme fagretningen i kombinasjon med fotball. Kuben tilbyr individuell tilrettelegging for elever som ønsker å kombinere utdanningen med satsing på toppidrett. Tilbudet kan tilpasses alle idretter og yrkesfaglige tilbud ved skolen. For andre skoler, er det kun studiespesialisering som gjelder.

– Vi i SV er opptatt av at flere skal søke seg til, trives med, og ikke minst fullføre yrkesfag. Da må vi bevare og utvide tilbud som dette og ikke forskjellsbehandle yrkesfagelever og studiespesialisering. Det er urettferdig at å kombinere idrett med videregående skal forbeholdes studiespesialiserende som ofte krever høyt snitt, sier gruppeleder i Oslo SV, og leder for kultur og utdanningskomiteen i Oslo, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) til Dagsavisen.

Det er urettferdig at å kombinere idrett med videregående skal forbeholdes studiespesialiserende som ofte krever høyt snitt.

—  Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), leder for kultur og utdanningskomiteen i Oslo

– Da tvinger vi folk som i utgangspunktet ville ha valgt yrkesfag over på studiespesialisering som de kanskje ikke er motivert for eller kommer inn på. Det vil igjen føre til større frafall og mindre trivsel, sier hun.

SV mener det er helt avgjørende at vi klarer å få til en mer praktisk og variert skolehverdag sånn at flere elever trives og kjenner på mestring. Å fjerne tilbud som dette blir å gå i feil retning.

Misforstått

Rektor ved Nydalen vgs., Linn-Siri Jensen, sier til Dagsavisen at hun tror foreldrene har misforstått.

– Det er altså ikke riktig at vi ikke kan kombinere yrkesfag og volleyball. Men det avhenger av at timeplanen matcher og det finner vi ut av ved oppstart. Søker de Nydalen vil vi se på alle muligheter for at ungdommene vil få volleyball, sier rektoren.

Linn

– Vi har hatt et pilotprosjekt gjennom Udir (Utdanningsdirektoratet), hvor elever i studiespesialisering kan ha inntil fem timer med idrett i uka, tilpasset timeplanen med andre fag. De som har fulgt dette har vært med på morgenøkter tre dager i uken, sier hun.

Men for de som har yrkesfag, og som er glad i idrett, er det muligheter for ekstra trening.

– For de på yrkesfag er ikke dette et tilbud, men vi har sagt at vi kan tilby elever på yrkesfag å være med på øktene, om det passer inn med deres opprinnelige timeplan. Men har de for eksempel engelsk samtidig som treningsøktene, er det vanskelig å få til, sier Linn-Siri Jensen.

Vil ha flere på yrkesfag

Byråd for utdanning, Julie Remen Midtgarden (H), sier til Dagsavisen at de vil ha flere til å velge yrkesfag.

Portrett

Byrådet har som mål å opprette flere profilskoler i Oslo. Vi vil se nærmere på muligheten for å kombinere idrett og yrkesfag ved enda flere skoler

—  Julie Remen Midtgarden (H), byråd for utdanning

– Da er det utrolig viktig med et skoleløp som er mest mulig motiverende, som for eksempel muligheten til å kombinere skole og idrett. Det finnes allerede ved flere videregående skoler i Oslo. Ved Hellerud kan man kombinere bygg- og anleggsteknikk med ishockey, ved Stovner kan man kombinere bygg- og anleggsteknikk med fotballtrening to ganger i uka, og ved Kuben kan man kombinere utdanningen med satsing på toppidrett. Byrådet har som mål å opprette flere profilskoler i Oslo. Vi vil se nærmere på muligheten for å kombinere idrett og yrkesfag ved enda flere skoler, sier hun til Dagsavisen.


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen
Mer fra Dagsavisen