Nyheter

Raser mot Ap-forslag: – Tvangsarbeid

Sveinung Rotevatn (V) mener Arbeiderpartiet går i autoritær retning med forslag om pliktår i samfunnets tjeneste.

Et forslag fra Stavanger Arbeiderparti får alle alarmklokker til å ringe hos stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn. Lokallaget ønsker å innføre et pliktår for ungdommer, der alle skal inn i enten militær verneplikt eller obligatorisk samfunnstjeneste.

De som ender opp i samfunnstjeneste kan plasseres ut i for eksempel helsevesenet, transport eller frivillige organisasjoner.

For Rotevatn lyder dette som ulønnet tvangsarbeid.

– Det er jo det det er. Det finnes to typer arbeid - frivillig eller tvang. Og dette er ikke frivillig, sier Rotevatn til Dagsavisen.

– En grunn til at dette ikke gjøres

Han lot frustrasjonen sin få utløp på X torsdag, der han refset forslaget.

Overfor Dagsavisen utdyper han:

– Det er ganske annerledes å kreve at folk forsvarer landet i krig, enn det å sende dem til en plass de tror de kan gjøre nytte for seg. Enten de vil eller ikke. Det er en grunn til at andre land ikke gjør dette, og det er mulig at et slikt pålegg vil være i strid med menneskerettighetskonvensjonen. Løsningen på bemanningssituasjonen i helsevesenet kan umulig være å tvangsinnkalle folk som heller ikke får lønn og pensjonspoeng for arbeidet, sier han.

Slappe ungdommer

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) kalte forslaget en vinn-vinn-situasjon i Dagbladet onsdag, der hun argumenterte for at forslaget kan avhjelpe mange behov samfunnet har, i tillegg til at unge introduseres for arbeidslivet på en god måte.

– Jeg skjønner at en del har en refleks om at slappe ungdommer har godt av å tvinges i arbeid, men det er en ganske autoritær refleks. Jeg tror heller det beste for samfunnet er at man får drive med ting en er motivert til, og jeg ser ingen grunn til at 19-åringer på terskelen til høyere utdanning må utsette planene ett år fordi Arbeiderpartiet vil tvinge dem til gratisarbeid, smeller det fra Rotevatn.

Forslaget fra Stavanger Arbeiderparti skal spilles inn for partiets programkomité, men Rotevatn håper det vil finslipes før det kommer så langt. Det er også meningen, ifølge forslagsstiller og Nessa Nordtuns politiske rådgiver, Øyvind Jacobsen.

Øyvind Jacobsen Ap Stavanger Ap Arbeiderparti Arbeiderpartiet formannskapet

– Forslaget slik det foreligger nå må selvsagt jobbes med og bearbeides, og det er veldig viktig å forhodle seg til nasjonale og internasjonale lover og traktater. Men vårt hovedpoeng er at flere unge trenger å bidra inn i fellesskapet for å sikre at forsvarsevnen vår øker, samtidig med at de får økt forståelse for at i et samfunn trenger vi hverandre og hverandres kompetanse. Felles arbeidsvilje og kraft er viktig, sier Jacobsen.

– Trenger kompetansen

Han avviser ord som «tvangsarbeid» og «autoritært».

– Jeg synes heller ikke den allmenne verneplikten for alle menn var spesielt autoritær, men det er sikkert noen som vil hevde det. Tvert imot mener jeg det var en styrke for Norge at alle tjenestegjorde for landet enten som soldat eller i siviltjenesten.

I sistnevnte var det vanlig å bli sendt ut i arbeid i nettopp helsesektoren, påpeker Jacobsen.

– Og dessuten vil Forsvaret ha behov for mer enn bare soldater i en eventuell konfliktsituasjon. Det trengs folk med kompetanse innen både i sanitær, kokketjeneste og transport.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun på plass i Stortinget i Oslo. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Nødvendig debatt

Under Rotevatns X-post hagler det inne med radbrekking av Ap-forslaget, blant annet fra jussprofessor og riksrefser Hans Fredrik Marthinussen. Men Jacobsen noterer seg også støtteerklæringer fra opposisjonspartier. Han mener landet trenger en debatt om verneplikten.

– Med den sikkerhetspolitiske situasjonen som er i dag, og med unge som er mer individorientert, så tror jeg det er viktig å i alle fall tørre å snakke om premissene. For den norske modellen er i fare, og vi må ikke ha berøringsangst for å diskutere endringer. Jeg tror debatten i seg selv vil føre til at man tenker over hvordan utviklingen er.

I dag består hvert årskull i vernepliktig alder på 60.000 menn og kvinner. Av disse kalles 25.000 inn til sesjon, og derfra plukkes 9000 ut til gjennomføring av førstegangstjeneste, ifølge tall fra Forsvaret.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen