Nyheter

Frp: – Vi ønsker kun å ta imot flyktninger fra Ukraina

Den borgerlige siden i Drammen kommune ønsker kun å ta i mot flyktninger fra Ukraina og ikke flyktinger med ikke-vestlig bakgrunn.

Frp, Pensjonistpartiet, Høyre og KrF i Drammen kommune ønsker kun å ta imot flyktninger fra Ukraina.

– Det har ingenting med diskriminering å gjøre, sier nestleder for Hovedutvalg for arbeid, aktivitet og inkludering i Drammen, Jon Helgheim (Frp) til Dagsavisen.

Ikke bare det, de ønsker å redusere antallet fra 400 i fjor til 125 i år. Dette ble vedtatt i hovedutvalget for arbeid, aktivitet og inkludering onsdag kveld.

Det begrunner de på følgende måte:

«Med den høye andelen ikke-vestlige innvandrere som Drammen allerede har, vil det være integreringshemmende å bosette enda flere med ikke-vestlig bakgrunn. Dette fordi ressursene må benyttes til å løse de integreringsutfordringene vi allerede har med denne gruppen, før det tilføres flere.»

Saken blir sendt fra hovedutvalget videre til formannskap og kommunestyret i begynnelsen av februar for endelig vedtak. Det var Drammens Tidende som først omtalt dette.

Til Drammens Tidende skriver senior kommunikasjonsrådgiver Siv Meisingset i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) dette:

«I tillegg til ukrainske flyktninger, er det også andre grupper som skal bosettes i 2024. IMDi forutsetter at kommuner som vedtar bosetting kan bosette flyktninger av alle nasjonaliteter. I sitt anmodningsbrev til kommunene skriver IMDi tydelig at vedtaket ikke bør inkludere familiegjenforente eller inneholde andre reservasjoner.».

Hun forklarer videre at direktoratets retningslinjer sier at kommunen vedtar hvor mange flyktninger de kan ta imot, ikke hvem. Kommunene kan med andre ord ikke stille krav til flyktningenes nasjonalitet eller familiesituasjon.

Forpliktelser

Jon Helgheim avviser dette, og mener de absolutt lever opp til sine forpliktelser.

– Før dette vedtaket fikk vi representanter på Stortinget til å sende arbeids- og inkluderingsministeren en henvendelse om hva som står i IMDis tildelingsbrev. Der står det at man ikke kan ta slike reservasjoner når man svarer på antallet man skal bosette. Dette er ikke diskriminering, dette er å gjøre akkurat det samme som staten gjør med kvoteflyktninger fra FN. Verken staten eller Drammen diskriminerer når vi velger de vi kan integrere best, sier Helgheim til Dagsavisen.

Helgheim mener intensjonen med integreringsloven er å på best mulig måte matche flyktninger til kommuner som er egnet til å integrere dem.

– Det er å oppfylle intensjonen i loven ved å sørge for best mulig integrering. Med en av Norges høyeste andel ikke-vestlige innvandrere fra før, så sier det seg selv at det ikke er lurt å bosette flere. Da er det størst mulighet for å integrere en helt annen gruppe, sier han.

Hatem Ben Mansour er daglig leder i Antirasistisks senter.

– Dette er diskriminering

– Det er skremmende å se hvor lite enkelte politikere vet om lover og regler. Det finnes jo internasjonale konvensjoner. Dette er diskriminering, sier daglig leder av Antirasistisk Senter, Hatem Ben Mansour.

Han er sjokkert over at dette kommer fram i en by som Drammen som er kjent for mangfold, og en by som har mange innvandrere med ikke vestlig bakgrunn.

– Her sier jo hovedutvalget til sin egen befolkning rett ut at dere ville vi ikke tatt imot igjen. Det at Frp får med seg Høyre og KrF er sjokkerende. Nå er det ikke lenge til det er valg og jeg håper at befolkningen i Drammen våkner, sier han.

Han peker også på det som kommer fram i begrunnelsen fra den borgerlige siden at med den høye andelen ikke-vestlige innvandrere som Drammen allerede har, vil det være integreringshemmende å bosette enda flere med ikke-vestlig bakgrunn og at de må fokusere på de utfordringen de allerede har med denne gruppen.

– Hvordan integrering går har jo noe med hvilken innsats både flyktninger og myndighetene i landet legger i det. Om det er slik at man mener at ukrainere er mer lik oss, så er jo ikke det riktig.

Ben Mansour sier at hvis dette her går gjennom, så bryter kommunen internasjonale forpliktelser.

– Dette er jo tydelig systematisk rasisme hvis en kommune kan velge å vrake hvilke flyktninger de vil ha basert på etnisitet, sier han.

Systematisk rasisme handler om at storsamfunnet og systemene våre diskriminerer mennesker på bakgrunn av deres hudfarge eller religion.

Natasha Telson er seniorrådgiver ved Likestillings og diskrimineringsombudet.

– Kan bli problematisk

Seniorrådgiver i likestillings og diskrimineringsombudet, Natasha Telson, påpeker at hun ikke kjenner til detaljene i saken ennå. Likevel sier hun at saken kan være problematisk fra et diskrimineringsperspektiv.

– Bosettingsmodellen fungerer veldig godt i dag, men det forutsetter at det er et godt samarbeid mellom stat og kommune, og ikke minst at kommunene er med på dugnaden. Og slik det ser ut nå så ønsker ikke de borgerlige partiene at Drammen skal være med på dugnaden lenger. Det er synd, for da vil ikke bosettingssystemet være levedyktig, sier hun.

Hun utdyper og sier at konsekvensene kan bli at andre kommuner kan følge etter, og da kan myndighetene få vansker med å bosette flyktninger.

– Det virker som at den forskjellsbehandlingen som gjøres her, er på bakgrunn av stereotypiske oppfatninger eller fordommer om enkelte grupper flyktninger. Da vil det være vanskelig å si at den forskjellsbehandlingen er saklig, sier hun.

Telson viser også til kommunens ansvar om å følge likestillings- og diskrimineringsloven. Hun referer da til særlig paragraf 24 og artikkel seks. Den sier at offentlige myndigheter skal i all sin virksomhet arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Hun forteller videre at dette ikke bare kan være i strid med norske lover, men også FNs rasediskrimineringskonvensjon kan spille inn her. Målet med konvensjonen er å avskaffe all forskjellsbehandling på bakgrunn av rase, hudfarge, avstamning eller etnisk opprinnelse.

Telson sier at likestillings og diskrimineringsombudet kommer til å følge denne saken videre.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen