Nyheter

Rødt: – Å bygge små leiligheter løser ingen boligkrise

Rødts bystyremedlem i Oslo Sofia Rana kjøper ikke byutviklingsbyråd James Stove Lorentzens (H) løsning for å løse boligkrisen i hovedstaden.

– Å bygge små leiligheter løser ingen boligkrise, mener Sofia Rana (R).

I Dagsavisen gikk byråden ut og lovet å regulere for 3.000 nye boliger i Oslo i året. Han ville også skrote leilighetsnormen, og legge til rette for bygging av flere små leiligheter.

Indre by

– Den normen gjelder bare i sentrum, men praktiseres over hele byen. Vi vil endre forskriften i indre by, og sørge for at den ikke praktiseres i ytre by. Vi vil at det skal kunne bygges flere små leiligheter overalt, og på den måten gjøre det lettere og billigere å komme inn på boligmarkedet, sa byutviklingsbyråden til Dagsavisen.

---

Leilighetsnormen

  • Normen sikrer en variert sammensetning av leilighetsstørrelser i byen, og at ingen leiligheter er mindre enn 35 m2.
  • Normen gjelder for disse fire indre bydelene: Gamle Oslo, Sagene, Grünerløkka og St. Hanshaugen. Normen brukes med skjønn i resten av byen, for å sikre en variert boligsammensetning.
  • Normen setter grenser for hvor mange små og store leiligheter som skal bygges. Det er satt en øvre grense for andel små leiligheter. Det er satt en nedre grense for andel store leiligheter.
  • Normen gjelder bare for privatboliger, ikke for omsorgs- og studentboliger.
  • Normen ble vedtatt i 2013.

Kilde: Oslo kommune

---

Byrådet mener at fortgang i bygging av flere boliger er det viktigste tiltaket for å dempe prisveksten og sikre at flere kan eie egen bolig.

– Byrådets mål er at kommunen skal vedta 3.000 regulerte boligenheter pr. år, slik legger vi til rette for en god boligforsyning, sier byråden til Dagsavisen.

Rødts Sofia Rana deler på ingen måte byrådets løsning for boligmarkedet.

Å bygge små leiligheter løser ingen boligkrise. Det ender bare med at bolighaier kjøper disse opp og leier ut til blodpris.

—  Sofia Rana (Rødt)

– Å bygge små leiligheter løser ingen boligkrise. Det ender bare med at bolighaier kjøper disse opp og leier ut til blodpris. Man får heller ikke stabile bomiljøer på denne måten, sier hun til Dagsavisen.

Rødts løsning

– Løsningen er samarbeid mellom stat og kommunene for en storstilt satsing på ikke-kommersielle boliger til både eie og leie. Gi kommunene myndigheter til å ta flere sosiale hensyn i reguleringssaker etter plan- og bygningsloven. I boligprosjekter bør det avsettes et visst antall boliger som kommunen skal eie og forvalte uten profitt. Jeg forventer ikke at det nye høyrebyrådet skal være enige med Rødt her, men de presenterer altså de samme løsningene gang på gang, og det har ikke løst noen boligkrise. Det kommer det heller ikke til å gjøre så lenge motivet er profitt, sier hun.

– Høyresiden styrte byen i 18 år, uten at det påvirket boligprisene. De bruker den samme medisinen som før, noe som viser seg å ikke fungere. Vi mener at markedet ikke kan styre boligutviklingen i Oslo, og vi kan ikke bygge oss ut av en boligkrise, sier Sofia Rana.

Hun mener det er bra at folk vil bo i Oslo, men hun vil også legge mer til rette for at folk også kan bo i nabokommunene.

– Det er ikke slik at Oslo er fullt. Spørsmålet er hvem byen skal være for, når ikke engang helsearbeidere har råd til å kjøpe noe her til overkommelig pris. Vi må bygge fornuftig i byen vår, og små leiligheter er som nevnt ikke løsningen. Vi mener at 40 kvadratmeter er minstemålet, og med minst ett soverom. Folk skal slippe å sove i stua, sier hun.

Hun mener videre at det er greit nok at Plan og bygningsetaten (PBE) skal få ned saksbehandlingstiden på søknader, og sier at det er behov for å se på kravene.

– Universell utforming er viktig, og det er også viktig med grøntområder og gode uteområder, og det bør kunne diskuteres om det er mulig å lempe på enkelte krav, for å få ned behandlingstiden, sier hun.

– Vi i Rødt kommer uansett til å følge spent med på om noen boligkrise løses med en oppskrift som har blitt dementert av forskere gang på gang, avslutter Sofia Rana.

Uenig

Byutviklingsbyråd James Stove Lorentzen har sett Sofia Ranas kritikk av byrådets boligsatsing, og deler ikke hennes oppskrift på et godt boligmarked.

James Stove Lorentzen

– Byrådet ønsker at det bygges borettslag, slik OBOS gjør på Mortensrud, da trenger ikke Sofia Rana bekymre seg for ustabile bomiljø. Mindre leiligheter med innovative planløsninger og gode fellesarealer vil kunne gi mange unge førstegangskjøpere en vei inn i bolig markedet, sier byråden til Dagsavisen, og legger til:

En stor satsing i samarbeid med staten har vi ikke noe tro på.

—  James Stove Lorentzen (H), byutviklingsbyråd

– En stor satsing i samarbeid med staten har vi ikke noe tro på. Derimot så kan nye boligkjøpsmodeller som leie-til eie, deleie og bostart-løsninger som både Oslobolig og flere private utbyggere har satt i gang de siste årene være viktige for å gi folk med grei inntekt, men begrenset egenkapital, bedre muligheter til å sikre seg en bolig i hovedstaden, sier James Stove Lorentzen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen