Nyheter

Høyres idé om å nekte unge uføretrygd får slakt: – Ekstremt kunnskapsløst

Henrik Asheim (H) mener det ikke bør være lov å uføretrygde folk under 30 år. Virkelighetsfjernt, mener tidligere ungdomsveileder i Nav.

Nestlederen i Høyre vil gjøre unntak for det han kaller åpenbare tilfeller, som folk som er uføre fra fødsel, men mener man ikke kan fortsette å «parkere ungdom».

– Det viktigste for Høyre er å åpne en større debatt og diskusjon om hvordan vi kan snu utviklingen med at stadig flere unge blir uføretrygdet. Det er ingen grunn til at vi skal ha dobbelt så mange uføre i Norge som i Sverige, sier Henrik Asheim til FriFagbevegelse.

Høyres første nestleder og leder av partiets programkomité, Henrik Asheim.

Ristet på hodet

Martin Kvalvik er frikjøpt tillitsvalgt, men har jobbet som ungdomsveileder i Nav i hjemkommunen Ringerike.

Han arbeidet spesielt med gruppen som Asheim omtaler – unge under 30 som går på arbeidsavklaring, og er sjokkert over forslaget.

– Dette er ekstremt kunnskapsløst. Dette viser at Henrik Asheim ikke evner å sette seg inn i situasjonen for unge under 30. Han kommer med en ideologisk tanke om at ingen skal få rettigheter i velferdsstaten. Forslaget viser Høyres sanne ansikt, sier Kvalvik.

Han mener forslaget dessuten er fullstendig urealistisk å gjennomføre i praksis, slik det norske velferdssystemet er bygd opp.

– Altfor lett?

Asheim får det til å høres ut som at det er altfor lett å bli erklært ufør, også for unge under 30 år, mener Kvalvik. Det stemmer ikke, hevder han.

– Det er ikke bare å møte opp og å få ufør-stempelet. Det er alltid en grunn til det. Det er et strengt løp som skal til for å bli ufør. Du må ha vært gjennom et langt løp gjennom Nav, og flere arbeidsrettede tiltak. Eller ha en diagnose i en grad og en varighet som du aldri kommer deg ut av, forklarer Kvalvik.

– Derfor blir dette forslaget virkelighetsfjernt. I Norge har vi et velferdssystem basert på verdighet som sier at hvis du er dårlig så har vi en ordning for deg, sier Martin Kvalvik.

Ingen troverdighet

Han mener Høyre mangler troverdighet i dette spørsmålet, med tanke på økningen i antallet unge uføre under Erna Solbergs regjeringsperiode. En omlegging av ordningen med arbeidsavklaringspenger førte da til at mange gikk fra arbeidsavklaringspenger til nettopp uføretrygd.

– Denne gruppen trenger aktivitet, enten jobb eller utdanning. Der er vi enig med Asheim. Uansett er det Nav som må vurdere hvilken aktivitet man trenger. Og det stilles strenge krav for å bli betegnet som ufør i dag, sier Kvalvik.

Kvalvik mener det er viktigere å styrke AAP-ordningen enn å kaste folk ut av uføretrygd.

– For å få en bedre oppfølging av de under 30 er det viktigere å styrke AAP-ordningen, ikke kaste folk ut og over på uførhet slik Høyre gjorde i regjering. Veldig mange har lyst til å jobbe. Da må du styrke oppfølgingsbiten. Det gjelder også for de som er uføre i dag. Men til det trengs det penger. Spørsmålet er om Høyre er villig til å gi det til Nav.

Vil åpne debatt

Henrik Asheim mener Kvalviks karakteristikker av Høyre får stå for hans regning.

– Å gi unge mennesker varig uføretrygd før livet i det hele tatt har startet, er samfunnets måte å si at vi gir dem opp. Sånn kan vi ikke ha det, legger han til.

Og begrunner det slik:

– Ikke bare fordi arbeidslivet og velferdssystemet vårt trenger at folk jobber, men først og fremst fordi mange som står utenfor både kan og vil bidra. Arbeid gir folk fellesskap og en følelse av tilhørighet. Det er kanskje noe av det viktigste å oppleve om man for eksempel har slitt med psykiske plager. Samtidig er jeg tydelig på at dette ikke skal gjelde de åpenbare tilfellene, for eksempel de som er født uføre, poengterer han.

Han legger til at han er stolt av at Høyre i regjering fikk flere ut av AAP-ordningen, og inn i enten arbeid eller avklart til uføretrygd. Han er likevel den første til å innrømme at skiftende regjeringer ikke har lykkes med å få ned antallet som står helt utenfor arbeidslivet.

– Nettopp derfor må vi tørre å tenke nytt, sier han til FriFagbevegelse.

Les også: SV vil ha pleiepenger i tre måneder ved barns død

Ikke imponert

Arbeiderpartiets arbeidspolitiske talsperson, Tuva Moflag, er ikke imponert over Høyres nye tanker.

– Lettvinte løsninger, pekefinner-mentalitet og et resonnement som ikke henger på greip, er hennes oppsummering.

Arbeiderpartiets arbeidspolitiske talsperson, Tuva Moflag.

Hun minner om at folk som var under arbeidsavklaring havnet i karensåret og dermed måtte gå over til enten sosialhjelp eller nettopp uføretrygd under den forrige regjeringen.

– Det førte til at de som mistet AAP kom enda lenger vekk fra arbeidslivet, sier Tuva Moflag.

Hun gir Asheim rett i at det må settes et politisk søkelys på det økte antallet uføre. Men mener at løsningen til Høyre ikke henger på greip.

– Vi har overtatt en stor oppgave etter at antallet unge uføre doblet seg under den forrige regjeringen. Det møter vi med ungdomsgaranti, fullføringsgaranti i videregående skole og en trygghet for at man blir avklart når man er i et AAP-løp, sier Tuva Moflag til FriFagbevegelse.

Dagsavisens leder: Asheim utspill er interessant

Les også: – Går ut over psyken å vente på svar fra Nav

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen