Nyheter

– Hundeangrep bør hundeeierne klare å unngå

Selv om det er blitt innført ekstraordinær båndtvang, har flere rådyr blitt tatt av løshunder så langt i år.

Sist tirsdag ble et rådyr tatt av hund ved Nøklevann, opplyser Oslo politidistrikt. På grunn av skadene måtte rådyret avlives på stedet. Eieren av hunden fikk en advarsel.

Øst politidistrikt, som omfatter det meste av Akershus og Østfold, har vært hardere i klypa.

Ifølge hundelovens paragraf 3 plikter en hundeeier å ha kontroll på hunden sin selv om det ikke er båndtvang, opplyser Ove Furseth, leder FSI (Felles straffesaksinngang) i Øst politidistrikt.

Siden nyttår har én person blitt ilagt et forelegg på kroner 8.000 i forbindelse med at en hund angrep et rådyr i Øst politidistrikt. Hendelsen skjedde i Indre Østfold kommune. Forelegget er vedtatt av hundeeieren.

Varsler patruljering

Indre Østfold kommune innførte ekstraordinær båndtvang fra og med 5. januar. Dagen etter ble det innført tilsvarende båndtvang i Marka i Oslo kommune.

– Båndtvangen ble innført av hensyn til rådyr og annet vilt som har utfordringer med den kalde vinteren og de store snømengdene, opplyser politioverbetjent Edmund Kristiansen Randers ved Oslo politidistrikt.

Løse hunder som jager viltet er en ekstra påkjenning, som i verste fall ender med at dyr dør eller må avlives på grunn av skader.

Sist torsdag var en snøskuterpatrulje i Østmarka, for å sjekke etterlevelsen av den ekstraordinære båndtvangen.

– Oslo politidistrikt samarbeider og bistår Bymiljøetaten i Oslo kommune med patruljering i marka, forteller Randers.

Han varsler at det også vil bli gjennomført lignende kontroller i Nordmarka og Lillomarka.

April kan bli verst

Det har allerede skjedd angrep på rådyr av hund, med tragisk utgang, konstaterer Knut Johansson, seksjonssjef for Nordmarka, i Bymiljøetaten.

– Vi må også regne med at rev og gaupe nå har «gode tider» med lett tilgang på rådyr, og tilsvarende for ulv der den ferdes. At ulv, gaupe og rev tar rådyr nå er naturlig, men hundeangrep bør hundeeierne klare å unngå ved å holde hundene i bånd.

Dette er allerede en tøff vinter, og den er antakelig ikke halvveis enda, påpeker Johansson.

Fortsetter vinteren med disse snømengdene, blir kanskje april den aller verste måneden, med råtten, uframkommelig snø for dyrene, som da er totalt avmagret. Så nå er det ekstra viktig at dyrene spares for all unødig bruk av energi.

Det er mye rådyr i byggesonen, og også der kan snø utgjøre et problem for dyrene. Hundeeiere bør derfor helst ha hundene sine i bånd også der, anbefaler Bymiljøetaten.

Mange gjør som Oslo

Ikke bare Oslo, men også de aller fleste kommuner i nærområdet til Oslo, har nå innført ekstraordinær båndtvang av hensyn til dyrene, kan Johansson videre opplyse.

---

Ifølge Lovdata.no er det snakk om følgende kommuner i Akershus:

Hurum, Lillestrøm, Eidsvoll, Sarpsborg, Ullensaker, Asker, Lørenskog, Ås, Frogn og Nesodden,

I Østfold er det snakk om disse kommunene:

Rakkestad, Halden, Hvaler, Våler, Marker, Fredrikstad og Aremark. I tillegg kommer Indre Østfold kommune.

Også i Buskerud er det nå ekstraordinær båndtvang i følgende kommuner:

Hole, Ringerike, Lier, Drammen og Kongsberg.

Det samme er tilfellet i følgende kommuner i Vestfold:

Færder, Horten, Tønsberg, Holmestrand, Sandefjord og Larvik.

I Innlandet: Østre Toten, Gjøvik og Vestre Toten.

I Telemark: Hjartdal, Drangedal, Siljan, Porsgrunn, Skien, Bamble og Kragerø.

I Agder: Åmli, Grimstad, Kristiansand, Froland, Arendal, Lillesand og Birkenes, Risør, Gjerstad, Vegårshei og Tvedestrand.

---

– Skal være under kontroll

I Oslo har vi mer snøfattige områder ned mot fjorden, og av den grunn er båndtvangen sonedelt, opplyser Knut Johansson.

– Men det er ikke tillatt å la hunder løpe etter ville dyr selv om de befinner seg i sonen uten ekstraordinær båndtvang, med mindre det er med grunneiers tillatelse innenfor jakttidsrammen på lovlig jaktbart vilt, som eksempelvis rev.

– Med andre ord, hunden skal være under kontroll, understreker Johansson.

Bymiljøetaten og politiet i Oslo har begynt å patruljere i Marka for å forsikre seg om at den ekstraordinære båndtvangen overholdes. På bildet ser vi (f. v.) oppsynsleder Øystein Kolseth i Bymiljøetaten, Torbjørn Ruud Møller og Terje Løvold – begge fra politiet.

Ikke bare for rådyr, men også for elg kan løse hunder være et problem, ifølge Bymiljøetaten.

«Hunder kan bite og skade/drepe viltet direkte, og jaging kan føre til så store påkjenninger at viltet bukker under av utmattelse og stress. Når det blir mye snø blir det tungt og energikrevende for dyrene å bevege seg, og det blir vanskeligere å finne mat», skriver Bymiljøetaten i en pressemelding.

Den ekstraordinære båndtvangen vil bli opphevet når forholdene tilsier det, men senest 1. april da ordinær båndtvang inntrer, kan Bymiljøetaten også opplyse.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen