Nyheter

Må punge ut for snø på takene

350 gårdeiere i Oslo har så langt i vinter blitt ilagt gebyr på 5.000 kroner hver for ikke å ha fjernet snø, is og istapper som henger utover takene. På samme tid i fjor hadde 143 fått slike gebyrer.

– Det var ikke samme snøfall sist vinter som det har vært så langt i år, og det har selvfølgelig en betydning, sier Hanne Sofie Fremstad, pressevakt i Bymiljøetaten i Oslo kommune.

– Hvorfor ilegger dere slike gebyr?

– Gebyrene ilegges fordi det kan få alvorlige følger dersom noen får snø, is eller istapper i hodet. Gårdeier har en plikt i henhold til politivedtekten å sikre og rydde tak, svarer Fremstad.

– Har det skjedd ulykker med personskade som følge av mangelfull fjerning av snø fra hustak?

– Så vidt oss bekjent har det så langt i vinter ikke skjedd noen skader på personer.

– Hvor mange flere risikerer å få gebyr i dagene som kommer?

– Det er helt avhengig av om hvorvidt gårdeiere rydder takene sine.

Må rydde vekk snøen

– Når all denne snøen skal ned fra takene, hvordan blir det med framkommeligheten på fortauene da?

– Mens ryddingen av taket pågår skal området sikres med sperringer og det skal være vakthold på stedet slik at ingen går under der det ryddes, svarer Fremstad.

– Når man er ferdig med å rydde skal snøen og isen som har blitt tatt ned, ryddes bort.

Gårdeier har en plikt til å sikre og rydde tak. Her fra Oslo sentrum torsdag.

Gårdeiere som vurderer å argumentere med at de har snøfangere og takrenner med varmekabler, for å slippe å fjerne snø fra takene sine, vil ikke bli hørt.

Slike hjelpemidler fritar ikke gårdeier fra ansvar, framgår av Bymiljøetatens generelle informasjon om regelverket.

Heller ikke det å utplassere skilt med varsel om fare for snøras – såkalte avvisere, nytter i lengden.

«Det er ikke anledning til å ha avvisere stående i lengre perioder for å avvente situasjonen. Avvisere skal kun brukes i den korte perioden fra det oppstår rasfare til det er praktisk mulig å fjerne snø og is fra taket. Det følger av politivedtektene at gårdeier snarest skal sørge for at taket blir ryddet», skriver Bymiljøetaten om dette.

Ingen sovepute

«Dersom avvisere blir stående ute i mer enn sju dager er dette også et brudd på politivedtektens og kan medføre et miljøgebyr da avvisere ikke skal brukes som en sovepute», skriver Bymiljøetaten videre.

«Dersom avvisere blir hengende ute når det ikke er behov for det, kan det føre til at avviserne mister sin varslingseffekt. Unødig bruk av avvisere kan også føre til at det skapes trafikkfarlige situasjoner ved at fotgjengere velger å gå ut i veibanen for å unngå takras», påpeker Bymiljøetaten.

Det å utplassere skilt med varsel om fare for snøras – såkalte avvisere, nytter ikke i lengden. Bildet er et illustrasjonsfoto.

Det kan ellers drøye litt før fotgjengere igjen kan ferdes tilnærmet normalt i Oslos gater.

– Det er mye snø i Oslo nå, og det er vanskelig å fjerne snøen fra veinettet under brøyting. Dette vil medføre at det blir smalere, trangere og mindre plass til alle, sier pressevakt Hanne Sofie Fremstad i Bymiljøetaten.

– Kvaliteten på brøytingen kan også fremstå lavere fordi en del snø raser tilbake i vei og fortau fordi det ikke er plass til den. Vi har først og fremst prioritert å brøyte, og så fortsetter jobben med å frese vekk snø og åpne opp veier og fortauer igjen.

Politivedtekten

Slik er den delen av politivedtekten som tilsier at gårdeiere må agere ved store snømengder på takene:

«Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere eller lignende innretning som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet. Avvisere skal fjernes senest etter sju dager med mindre eieren kan dokumentere lengre ventetid på rekvirert bistand til takrydding.»

«Eier av bygning eller grunn, eller den som utfører brøytingen, må ikke henlegge snø eller is fra eiendommen slik at det er til hinder eller ulempe for ferdselen på offentlig sted. Eier av bygning eller grunn mot offentlig sted plikter snarest etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is.»

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen