Nyheter

– Går ut over psyken å vente på svar fra Nav

– Jeg blir psykisk dårlig av å vente på svar på søknaden om uføretrygd. Jeg føler nesten at Nav trenerer søknaden, i håp om at jeg skal gi opp, sier Hege Merete Ydse Enget.

4. juli i fjor, etter flere år på arbeidsavklaringspenger (AAP), søkte hun om uføretrygd. Og ble lovet en behandlingstid på maks seks måneder. Men ennå har ikke Hege Merete Ydse Enget hørt noe.

Venter på svar

– Om de ville gå over tiden, så skulle jeg få beskjed. Men jeg har ikke hørt noen verdens ting. Verken på «min side» på Nav, eller når jeg tar kontakt på telefonen, sier hun oppgitt.

– Jeg får AAP i åtte uker til, og får jeg et avslag på søknaden om uføretrygd kan jeg klage, noe som vil ta mange uker å få svar på, da søknaden må behandles på nytt.

– Og får jeg avslag må jeg også søke om AAP på nytt. Det vil ta tid, og jeg risikerer å mangle inntekt, sier hun til Dagsavisen.

Hver gang det tikker inn en melding på telefonen, så tenker man at det er fra Nav. Jeg blir gående i et slags vakuum og bare vente. Det hjelper ikke akkurat på sykdommen jeg har.

—  Hege Merete Ydse Enget

For å få sosialhjelp om AAP uteblir, må hun først bruke opp oppsparte midler.

– Jeg blir stresset av dette, og vet aldri når et svar fra Nav kommer. Hver gang det tikker inn en melding på telefonen, så tenker man at det er fra Nav. Jeg blir gående i et slags vakuum og bare vente. Det hjelper ikke akkurat på sykdommen jeg har. Det går ut over psyken å vente på svar fra Nav sier hun.

Les Navs svar lenger ned i saken.

Hege

Hege Merete Ydse Enget er ikke alene om å ha det slik.

– Jeg søkte om AAP i oktober i fjor etter å ha gått gradert sykmeldt en lengre periode. Etter nesten tre måneder med lite informasjon ringte jeg for å høre hvor saken sto, og jeg fikk da beskjed om at saken fortsatt lå hos den lokale Nav-kontakten, og at den ikke var videresendt i systemet. Det er frustrerende å gå sånn og vente, sier «Trine», som ønsker å være anonym, til Dagsavisen.

Fredag fikk hun brev fra Nav i Digipost, hvor de ga henne avslag på AAP-søknaden.

– Nav bekrefter nedsatt arbeidsevne, men ikke til mer enn 50 prosent i hvilken som helst jobb, som er kriteriet for innvilgelse, sier hun.

Hele ventetiden har hun brukt av egne oppsparte midler for å få det til å gå rundt. Penger hun helst ville hatt som en «buffer».

– Det er veldig mye usikkerhet. Jeg har hørt om folk som har fått avslag, og jeg var veldig redd for det samme. Og det skjedde nå meg også. Det er fortvilende at det tar så lang tid. Begrunnelsen de gir for den lange behandlingstiden er stor arbeidsmengde, sier hun.

– De gangene jeg har prøvd å få tak i noen på Nav på telefonen, har det flere ganger blitt en halv dag med venting. Noen av de jeg har snakket med har vist forståelse for min situasjon. Andre igjen har gitt uttrykk for at det er jeg som har gjort feil eller misforstått, sier «Trine».

14 uker

Elisabeth Thoresen har vært leder av AAP-aksjonens Facebook-gruppe siden 2016, og hun opplever Nav som mer vanskelig og utilgjengelig for brukerne.

– I mai var saksbehandlingstidene på en AAP-søknad 11 uker. I juni var den steget til 13 uker. Nå i august har den steget videre til 15 uker slik det også kommer fram på nav.no. En uføresøknad har gått opp fra 4 til 6 måneder. Hvorfor skjer dette? Er det Nav som ikke har nok ansatte?» undret Elisabeth Thoresen i AAP-aksjonen i en e-post til Dagsavisen i fjor høst.

Nav lovet å få ned behandlingstiden på AAP (Arbeidsavklaringspenger) og uføre-søknader. Men realiteten er at den har steget. Nav setter mennesker i en uholdbar situasjon.

—  Elisabeth Thoresen, leder av AAP-aksjonen

Behandlingstiden for en AAP-søknad ligger nå på 14 uker, ifølge Navs hjemmeside.

– Nav lovet å få ned behandlingstiden på AAP- og uføre-søknader. Men realiteten er at den har steget. Nav setter mennesker i en uholdbar situasjon, sier Thoresen til Dagsavisen i dag.

Elisabeth Thoresen, leder av AAP-aksjonen, har fått mange henvendelser fra personer som er rammet.

– Jeg har ikke lenger tillit til hva Nav sier, legger hun til.

Hun synes også at behandlingstiden for uføretrygd er under enhver kritikk.

– Uføresøknaden bruker Nav seks måneder på, og jeg har ikke tall på hvor mange som heller ikke får svar innenfor disse seks månedene. Nav sender ikke engang ut brev om forlenget saksbehandlingstid før søker selv purrer opp saken sin. Og da er ofte svaret fra Nav at de må prioritere de som risikerer å bli stående uten inntekt, sier Thoresen oppgitt.

– Nav bryter med andre ord det lovverket de skal forvalte (forvaltningsloven), sier hun.

PÅ Facebook-gruppen AAP-aksjonen flommer det over av innlegg fra mennesker som deler sin frustrasjon over Nav, og mange har spørsmål de lurer på.

«Fikk avslag på AAP søknad, klagde på den og skal nå vente i 15 uker på nytt vedtak. Søkte sosialhjelp, er uten inntekter seden november. Fikk innvilget nå, men samtidig fikk jeg kjeft fra NAV-ansatt at jeg ikke kan leve på det mens jeg venter, må finne andre løsninger … Hvilken andre løsninger finner man, bankran?», skriver en anonym deltaker som har fått avslag på sin AAP-søknad.

En annen skriver:

«Etter å ha ringt og etterspurt oppdatering på behandlingen av AAP-søknaden min (der saksbehandlingstiden på 13 uker går ut neste uke), har jeg nå fått beskjed om at saksbehandlingstiden utvides med 8 uker. Jeg har ingen inntekt i ventetiden, og begynner å bli ganske fortvilet. Har enn så lenge sparekonto, så mottar ikke sosialhjelp. Kan jeg klage på at behandlingstiden blir såpass mye lengre? Og kan NAV utvide tiden så lenge de vil? Lurer også på hva som skjer om jeg får avslag, om noen har erfaring med det? Har jeg da tømt sparekontoen min med å vente på NAV, for så å måtte tvinge meg ut i full jobb til tross for sykdom?».

Angst og depresjoner

Thoresen forteller at hun daglig får henvendelser fra Nav-klienter som sliter med angst og depresjoner etter å ha fått avslag på søknader, eller opplever at søknader ikke blir behandlet innen fristen.

– Over 20 prosent av de som søker om uføretrygd, får avslag, til tross for at Nav har oppfordret dem til å søke. Det jeg ser er syke mennesker som blir herjet med i Nav-systemet, sier hun.

I en AAP-undersøkelse utført av AAP-aksjonen.no svarer 50 prosent at de føler at Nav trenerer deres sak, ni prosent har søkt uføretrygd flere ganger og fått avslag, mens over 20 prosent opplever å stå uten en løpende inntektssikring mellom to AAP-løp i alt fra to uker og oppover. 10 prosent står uten inntekt i 12 uker eller mer.

AAP-Undersøkelsen 2023 ble lagt ut på aksjonens Facebook-side i oktober 2023, og på få uker kom det inn svar fra ca. 1.000 respondenter.

– Vår undersøkelse forteller oss at altfor mange AAP-mottakere ikke blir behandlet på noen god måte i Nav-systemet. Altfor mange opplever strukturell vold og store psykiske belastninger/« terror», ved at de opplever trenering av AAP sak i Nav, gjentakende avslag på uføresøknaden og med altfor ofte skifte av veiledere, sier Thoresen.

Undersøkelsen viser at 71 prosent av de AAP-mottakerne som har svart, har gått på AAP i tre år eller mer.

– Dette må være et tydelig signal til våre lovgivere om at det juridiske rammeverket i Folketrygdloven ikke avspeiler AAP-mottakeres virkelighet. Tre år med AAP er ikke nok, det trengs ofte enda tre år til eller mer med dagens lovverk og systemer (Nav og helsevesen) før Nav kan konkludere, sier Thoresen.

Av Navs statistikker er det aldersgruppen fra 50 til 60 år som er den største gruppen som mottar AAP, så kommer aldersgruppen 40 til 50 år tett på (november 2023), og det er fleste kvinner som mottar AAP.

Stor forståelse

Per Roger Samstad, avdelingsdirektør i Nav Arbeid og ytelser Trondheim, sier til Dagsavisen at han har stor forståelse for at det er krevende for mange å vente på svar fra Nav.

Per Roger Samstad, avdelingsdirektør i NAV Arbeid og ytelser Trondheim

– Det ser vi alvorlig på, og vi forsøker å unngå at noen som har rett til en ytelse blir stående uten penger til nødvendig livsopphold. I en periode med mange søknader, prioriterer vi saker slik at personer ikke blir stående uten ytelse på grunn av lang svartid hos oss. For eksempel vil personer som har søkt om uføretrygd som på søknadstidspunktet mottar Arbeidsavklaringspenger (AAP), få behandlet saken sin før arbeidsavklaringspengene utløper, skriver han i en e-post til Dagsavisen.

Vi gjør alt vi kan for å holde saksbehandlingstiden så kort som mulig til enhver tid. Det gjør vi blant annet ved å prioritere de eldste sakene først.

—  Per Roger Samstad, avdelingsdirektør i NAV Arbeid og ytelser Trondheim

– Vi gjør alt vi kan for å holde saksbehandlingstiden så kort som mulig til enhver tid. Det gjør vi blant annet ved å prioritere de eldste sakene først. Vi har også rekruttert flere medarbeidere både til saksbehandling av AAP og Uføretrygd slik at vi kan behandle sakene raskere fremover, sier han.

Gjennomsnittlig svartid på søknader om uføretrygd er for tiden rundt seks måneder.

– Den saksbehandlingstiden som er oppgitt på nav.no er basert på den tiden vi forventer at det vil ta å behandle en sak i nærmeste fremtid. Det er ikke det samme som at alle søknader blir behandlet innen dette tidspunktet. Det vil være saker som tar lengre tid, blant annet hvis vi må vente på opplysninger fra andre parter eller søkeren selv. I saker hvor alle nødvendige opplysninger foreligger vil det ta kortere tid. Hvis saken tar lengre tid enn varslet skal vi sende ut varsel om forlenget behandlingstid. Hvis noen ikke har mottatt varsel, beklager vi det, sier Per Roger Samstad.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen