Nyheter

Ut mot kommunen: – Det må være et minimum at alle får sove inne

Oslo kommune oppretter ekstra akuttovernattinger når temperaturen stuper. Det holder ikke, mener Kirkens Bymisjon.

Når temperaturen stuper i disse dager tas det grep i hovedstaden for de bostedsløse. Fredag ble togstasjonen Oslo S åpnet for overnatting.

Alle som var inne når det nærmet seg stengetid, skulle få tilbringe natten der, sa pressevakt Harry Korslund i Bane Nor til Avisa Oslo.

Men dette grepet holder ikke, mener Kirkens Bymisjon.

– Det er ikke bra nok å bare åpne når det er så kaldt som nå. Det er for så vidt riktig at det er nok plass som det er nå, men vi mener at det ikke er tilstrekkelig, at de har en plikt til å sørge for at folk ikke sover ute, også i november, sier Marit Nybø, enhetsleder i Kirkens Bymisjon, til Dagsavisen.

– Vi har tett samarbeid med Frelsesarmeen og andre frivillige organisasjoner, og vi er trygge på at det finnes overnatting til dem som trenger det. Vi har ledig kapasitet, sa byrådsleder Eirik Lae Solberg nylig til NTB.

Men Nybø mener at det også må være kapasitet når temperaturene ligger på minus fem, og ikke bare når det er så kaldt som nå.

– Vi som bare må gå utendørs fra buss eller bane til kontoret vet at også minus sju er kaldt. Det er det også om det er noen varmegrader. Dessuten handler et trygt sted å sove om mer enn å holde kulden unna. Du er svært sårbar når du legger deg ned for å sove utendørs. Du er mer utsatt for vold og tyveri ute, så det går på helsa løs både fysisk og psykisk, sa Nybø i en pressemelding.

Forskjellige rettigheter

I Oslo er det to akuttovernattinger som er helårlige, en fra Kirkens Bymisjon og en fra Røde Kors.

Akuttovernattingen til Kirkens Bymisjon i Oslo har 80 plasser og er åpen 365 dager i året. Dersom akuttovernattingen blir full, er det loddtrekning om de resterende plassene.

Bymisjonen opplyser at det er lite ressurser tilgjengelig for å drive akuttovernatting, ifølge en utredning fra Norges institusjon for menneskerettigheter.

Utredningen går på bostedsløse EØS-migranters rett til husly.

  • Personer uten lovlig opphold i riket har ikke krav på individuelle tjenester, med unntak av opplysning, råd og veiledning.
  • Personer uten lovlig opphold, som verken kan finne egen bolig eller få statlig innkvartering, har imidlertid rett til økonomisk stønad og kortvarig botilbud i en nødssituasjon. Det er inntil personen kan forlate landet og det kan stilles krav til at personen aktivt bidrar til egen utreise.

Staten har en viss rett til å behandle personer ulikt alt etter oppholdsstatus. Men den europeiske menneskerettskonvensjon og FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter er integrert i norsk lovgiving og har forrang for annen lovgivning.

Marit Nybø.

At forskjellige borgere har forskjellige rettigheter når det kommer til husly, mener Marit Nybø er et komplisert tema.

– Vi driver akuttovernatting for EØS-borgere som har begrenset rettigheter. Dette er jo en komplisert tematikk, for man har jo ulike rettigheter til å få hjelp og bistand, alt etter hvor lenge man har vært i Norge, hvor etablert man er, om man jobber eller ikke. Norske og nordiske borgere har andre rettigheter enn folk som er her på tre måneders turistvisum, sier Nybø.

Hvis man har norske eller nordiske rettigheter, så er det NAV som formidler den på dagtid, forteller Nybø. På kveld og helg er det Legevakten (psykososial akuttjeneste), hvis man har behov for overnatting.

– Det må være et minimum at alle får sove inne, det er budskapet vi prøver å utfordre kommunen på og det har de ansvar for, sier hun.

Mener kommunen opprettholder sin plikt

Julianne Ferskaug, byråd for sosiale tjenester, skriver at dette er en viktig og kompleks problematikk som ikke er regulert av Oslo kommune, men av staten.

– Oslo kommune følger dagens nasjonale lovverk, påpeker hun i en e-post til Dagsavisen.

Oslo kommune har en tilskuddsordning som skal bidra til at frivillige og ideelle organisasjoner innen helse- og sosialområdet kan tilby akuttovernatting og/eller sanitærtilbud for bostedsløse og tilreisende EØS-borgere.

– Jeg er glad for arbeidet Kirkens Bymisjon og andre ideelle organisasjoner gjør for tilreisende, bostedsløse EØS-borgere, men jeg er ikke enig i at Oslo ikke opprettholder sin plikt. Det gjør vi, skriver Julianne Ferskaug.

– Jeg registrerer at Bymisjonen mener tilbudet de har er for lite resten av året. Jeg har sagt ja til et møte med dem for å høre mer om dette, skriver hun videre.

Hun peker videre på Oslo kommunes tilskudd til helårlig akuttovernatting og sanitærtilbud i regi av Røde Kors og Kirkens Bymisjon. I 2023 var den økonomiske rammen for tilskuddsordningen sju millioner kroner.

– I tillegg har vi i et samarbeid med Frelsesarmeen om et utvidet tilbud om overnatting når det er helsefarlig å sove ute, og dette tilbudet er åpent nå. Uteseksjonen driver også kontinuerlig oppsøkende arbeid i sentrum gjennom store deler av døgnet. Det er med andre ord ingen som trenger å sove ute nå, skriver Ferskaug.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen