Nyheter

Vedtok nytt Oslobudsjett: Slapp å kjøre slalåm

Høyresida i Oslopolitikken har funnet sammen om et nytt budsjett. Det gir mer til veier og eldre, men mindre til det meste annet.

Onsdag klokka 15.15 var det klart: Byen har et budsjett. Etter lange forhandlingsrunder kom Høyre, Venstre, KrF og Frp fram til enighet om et budsjett for Oslo. Onsdag var budsjettmøtet i bystyret, der den nye avtalen skulle klubbes gjennom.

De to viktigste satsingene i det nye budsjettet er eldreomsorg og veivedlikehold. Begge områder får rundt 80 millioner kroner etter at Frp har blitt enige med Høyre-Venstre-byrådet.

I tillegg vedtar bystyret en rekke nye formuleringer, særlig om privatisering og samferdsel. Blant annet vedtar flertallet å inngå avtaler med private om kjøp av sykehjemsplasser, om å styrke fritt brukervalg i eldreomsorgen og om private hjemmetjenester. De vil også selge ut flere kommunale eiendommer.

Samtidig vil bystyreflertallet åpne flere stengte gater på vestkanten, opprette flere parkeringsplasser for bil og motorsykkel, og fjerne trafikkrestriksjoner.

For å finansiere moroa vil de blant annet gjennomføre et flatt såkalt rammekutt i store deler av kommunen. Rundt 18,5 millioner kroner skal vinnes ved å kutte 0,2 prosent overalt. Med et unntak for avdelinger som har lærere, sykepleiere, helsefagarbeidere og barnehageansatte.

Uansett kan kuttforslaget få store konsekvenser. Byens 15 bydelsdirektører har allerede før denne budsjettenigheten skrevet et brev til byrådet hvor de skisserer at bydelene vil mangle rundt 210 millioner kroner til sosialhjelp, barnevern og TT-kjøring neste år. Det har Vårt Oslo meldt.

Paradis eller jammerdal

– Selv om det nye byrådet ikke rekker å forandre Oslo fra et rødgrønt paradis til en blå jammerdal på en budsjettjusteringssak, så er retningen likevel tydelig. Og den er feil.

Det sa Marthe Scharning Lund, gruppeleder i Oslo Arbeiderparti, under budsjettdebatten i bystyret onsdag.

– Vi har nå fått høre om Soria Moria som har gått ned i skyggen og det som kommer opp er djevelens dal. Men hvis vi hadde vært i Soria Moria, så tror jeg folk hadde valgt å bli der, kontret Høyres Elin Horn Galtung.

I den alltid lange budsjettdebatten kranglet politikerne om de store linjene i budsjettet.

– Et historisk grønt sterkt sentrum blir undergravd av grå blokkpolitikk, sa Miljøpartiet De Grønnes Eivind Trædal, som mente det nye bystyreflertallet nå vender seg vekk fra miljøpolitikken som har preget Oslo-politikken de siste årene.

Kutter skatt

– Vi hadde tre hovedsaker i valgkampen: Eiendomsskatt, eldreomsorg og veiene. Etter tøffe forhandlinger er det klart at Frp har fått gjennomslag på alle disse områdene, sa Magnus Birkelund, gruppeleder i Fremskrittspartiet fra talerstolen.

Han skammet seg ikke over forslagene om kutt i kulturlivet, og heller ikke i eiendomsskattekuttet som er vedtatt.

– Skattekutt er å flytte makt fra byråkrater og politikere til den enkelte innbygger, sa han.

Armer i været

Byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) var også stolt over budsjettenigheten.

– Vi styrker skolen. Vi tar de første viktige skrittene mot å forbedre folks privatøkonomi. Vi får til bedre vedlikehold av veier, skrøt han, i tillegg til å trekke fram økte bevilgninger til klimafondet og Oslofjordprosjektet.

Slapp slalåm

Budsjettenigheten gjør også at byrådet slapp å kjøre «slalåm» i bystyret. På møtet i finansutvalget i forrige uke var det nettopp det byrådspartiene måtte gjøre: Finne flertall på enkeltpunkter gjennom budsjettet og søke samarbeid på massevis av forskjellige punkter.

Det som så ut til å kunne bli «borgerlig kaos», som Dagsavisen har skrevet om tidligere, ble i stedet orden og ukompliserte budsjettvedtak.

Påplussingene på eldre og vei kommer i tillegg til det borgerlige budsjettet som ble lagt fram i november. Der foreslo finansbyråd Hallstein Bjercke (V) blant annet 315 millioner kroner i eiendomsskattekutt, penger og skolematkutt til skolen, billigere månedskort på Ruter og 44 flere årsverk i skolehelsetjenesten.

Senere la byrådet pluss KrF fram en pakke på 150 millioner, hvor partiene hadde lyttet til Oslo-fotballens rop om kunstgressbaner. Både Trasop, Grefsen og Muselunden fikk kunstgresspenger den gangen, penger som fortsatt ligger inne.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen