Nyheter

Undersøkelse: Rentehevinger går ut over den psykiske helsen

Stadige økte boligrenter påvirker den psykiske helsen til folk. 30 prosent sier at høye renter går ut over den mentale helsa.

I en befolkningsundersøkelse gjennomført av InFact på vegne av Bank2 kommer det fram at hele 30 prosent av respondentene opplever at renteøkninger og inflasjon går ut over den mentale helsen.

Fem ganger i år har sentralbanksjef Ida Wolden Bache gått på talerstolen, og fortalt det norske folk at de setter opp styringsrenten. Og bankene har ikke vært sene med å øke boliglånsrenten.

Blir deprimerte

Hver fjerde nordmann oppgir også at de blir deprimerte av å tenke på egen privatøkonomi. Diana Peters, leder for marked og samfunnsansvar i Bank2, synes dette er alarmerende.

At økte renter og prisvekst går utover lommeboka er det mange som kjenner på om dagen, men det er også viktig å være klar over at det går på helsa løs.

—  Diana Peters, Bank2

– At økte renter og prisvekst går utover lommeboka er det mange som kjenner på om dagen, men det er også viktig å være klar over at det går på helsa løs. Med utviklingen som har vært er ikke tallene overraskende, men de er alarmerende, sier hun til Dagsavisen.

DP

Nylig skrev generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen, et innlegg om helseskadelig fattigdom – blant annet publisert av iTromsø.

«Stadig flere av oss har ikke lenger råd til det livet vi er vant til. Noen har ikke penger til nødvendigheter. Andre har ikke råd til å feire høytider. Det skjer noe med oss når alternativer forsvinner, og høye priser begrenser valgmulighetene til et minimum. Skammen over å ikke ha eller ikke ha nok kan ha en enorm effekt på den psykiske helsa», skriver hun blant annet.

Det er en klar sammenheng mellom fattigdom, uhåndterlig gjeld og psykisk helse. Har man uhåndterlig gjeld øker risikoen for at man tar sitt eget liv flere ganger.

—  Tove Gundersen, Rådet for psykisk helse

– Det er en klar sammenheng mellom fattigdom, uhåndterlig gjeld og psykisk helse. Har man uhåndterlig gjeld øker risikoen for at man tar sitt eget liv flere ganger, sier Tove Gundersen til Dagsavisen.

Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse.

Hun etterlyser en bedre politikk for å motvirke den private finanskrisen stadig flere står i.

– For det første må det være lettere å kunne kombinere trygdeytelser og arbeid. Vi må også sørge for at færre faller utenfor utdanningsløpet og arbeidslivet. For det er en klar sammenheng mellom utdanning, arbeid og psykisk helse. Det er også en nødvendig politikk å øke trygdeytelsene, sier hun.

Hun er positiv til at Bank2 nå tar grep og gir sårbare kunder veiledning i hvordan høye renter og gjeld skal håndteres.

– Det er skamfullt å si at man sliter med å håndtere gjelda si. Derfor er det viktig at bankene tar hensyn til dette, og bidrar til å få bort skammen ved å gi god veiledning, sier hun.

Diana Peters er enig med Tove Gundersen, og stiller seg bak forslaget om at myndighetene må gjøre mer mot fattigdom.

Rødt gikk ut tidligere i høst og fortalte at de ville ha tiltak knyttet til gjeld og økonomi inn i opptrappingsplanen for psykisk helse. Disse forslagene ble votert over da planen var oppe i Stortinget før helgen. Og Rødt fikk da gjennomslag for forslaget på stortinget.

– Sammenhengen mellom gjeldsproblemer, særlig usikret gjeld, og selvmordsrisiko er godt og grundig dokumentert. Med dette flertallet har vi sikret at psykisk helse ikke ses på isolert fra livsbetingelser og økonomiske forhold, sier Rødts stortingsrepresentant Seher Aydar til Dagsavisen.

Diana Peters i Bank2 er glad for at gjeldsrådgivning blir en del av det forebyggende arbeidet.

– Det at gjeldsrådgivning blir en del av det forebyggende arbeidet er bra. På sikt håper vi at dette også blir en del av opptrappingsplanen for psykisk helse. Det vi synes var veldig flott var det enstemmige vedtaket hvor Stortinget ber regjeringen sikre tiltak for å avdekke og håndtere gjeldsproblematikk, og at økonomiske problemer får en plass i det selvmordsforebyggende arbeidet, sier Diana Peters.

– Denne høsten har vi vært i dialog med flere partier og foreslått tiltak som kan bygge bru mellom finans- og helsebransjen. Blant annet gjeldsrådgivning inn i rask psykisk helsehjelp og mulighet til å henvise mellom helse og finans var tiltak vi tok opp, sier Peters.

Hun sier til Dagsavisen at Bank2 de siste årene har gjennomført tiltak for å ta tak i sammenhengene mellom uhåndterlig gjeld og psykisk uhelse.

Psykologer

Blant annet har bankens rådgivere fått opplæring av psykologer, innholdet i brevene banken sender ut er utviklet sammen med psykologer, og de har utviklet en policy for håndtering av sårbare kunder.

– Ingen er tjent med at folk havner i uhåndterlige økonomiske situasjoner, likevel viser SIFOs måling av økonomisk trygghet fra august at det er stadig færre trygge økonomier, med ca. 150.000 husholdninger på det laveste trygghetsnivået, sier Peters.

– Myndighetene må ta inn over seg konsekvensene av sårbar økonomi når de utvikler tiltak for psykisk helse, også må vår bransje i større grad enn i dag anerkjenne at sammenhengene er der og ta høyde for dette i dialogen med kundene, sier hun.

---

Om undersøkelsen:

  • Utført av InFact på vegne av Bank2, torsdag 23. november 2023. Det ble gjennomført 1.156 automatiske telefonintervjuer med et representativt utvalg av befolkningen (hele landet, + 18 år) med en feilmargin på +- 1,77 til 2,5 prosentpoeng.

---

Les mer om økonomi

Les mer om Forskjells-Norge

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen