Nyheter

Frykter fortsatt bruk av fossilt brensel: – Det mest oljekåte klimatoppmøtet

Klimaforkjempere frykter det verste før klimatoppmøtet COP28 i Dubai avrundes. – Vi får ikke en slutterklæring om utfasing av olje og gass, tror tidligere FN-direktør Svein Tveitdal.

– Det er ikke sannsynlig at man klarer å påvirke planene til de 20 største produsentlandene av olje og gass, blant andre Norge, mener Tveitdal.

Han viser i den anledning til en nylig FN-rapport, blant annet omtalt av NTB, som viser at ingen av disse landene har forpliktet seg til å kutte produksjonen av fossil energi i tråd med målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

– Tvert imot ligger det an til en økning av produksjonen av olje og gass, sier Tveitdal.

Mange oljelobbyister

Tirsdag ble det kjent at et utkast til slutterklæring fra klimatoppmøtet i Dubai i De forente arabiske emirater, viser at forhandlerne vurderer å be om en «ryddig og rettferdig» utfasing av fossilt brensel.

Forhandlerne vurderer også to andre muligheter. Det ene er en slutterklæring som innebærer å «framskynde innsatsen for å fase ut urenset fossilt brensel» (unabated fossil fuels, journ. anmrk.). Det vil tilsi fortsatt bruk av fossil energi så lenge den er renset for CO2 ved hjelp av karbonfangst og -lagring.

Den tredje muligheten er en slutterklæring der utfasing av fossilt brensel ikke nevnes i det hele tatt, ifølge NTB med henvisning til nyhetsbyrået Reuters.

– Det kan hende vi får en slutterklæring om nedfasing av «unabated» olje og gass, men det vil ikke berøre produksjonen av olje, sier Tveitdal.

Samtidig har Tveitdal merket seg at oljebransjen er til stede under klimatoppmøtet i et omfang som overgår alle tidligere klimatoppmøter.

– I fjor var det 1.000 oljelobbyister. I år er det over 2.000, sier Tveitdal.

– Hvis de er del av de offisielle delegasjonene, har de større påvirkning på forhandlingene enn det NGO-ene har, påpeker han.

NGO, eller Non-Governmental Organisation, står for ikke-statlig frivillige organisasjon.

I sin tid i FN hadde Tveitdal blant annet ansvar for sekretariatet til FNs klimapanel, men under de siste dagene av klimatoppmøtet i Dubai, representerer han en slik NGO – Besteforeldrenes klimaaksjon.

– Jeg har trua på at debatten framover kan føre til et gjennombrudd om to år under klimatoppmøtet som da skal være i Brasil, sier Svein Tveitdal om når han tror det kan bli enighet om utfasing av olje og gass.

– Det mest oljekåte

Også Elise Åsnes, leder i miljø- og utviklingsorganisasjonen Spire, har registrert det store antallet oljelobbyister som er i Dubai samtidig med henne.

– Årets COP risikerer å gå inn i historiebøkene som det mest oljekåte klimatoppmøtet, sier Åsnes.

– Jeg har store bekymringer rundt oljelobbyens tilstedeværelse på toppmøtet, samt COP-presidentens ambisjoner. Han er leder for det nasjonale oljeselskapet i oljenasjonen De forente arabiske emirater – som også planla å bruke klimatoppmøtet til å lobbe for mer olje og gass.

Vedkommende Åsnes refererer til er Sultan Ahmed al-Jaber, og det nevnte oljeselskapet heter ADNOC.

Ifølge The Guardian uttalte Sultan Ahmed al-Jaber så sent som i slutten av november, at ingen forskning har vist at det er nødvendig å fase ut fossilt brensel for å begrense den globale temperaturøkningen til under 1,5 grader.

– Han tar feil. Forskningen er klar, sier Inga Fritzen Buan, seniorrådgiver internasjonal klimapolitikk i WWF Verdens naturfond.

– Det er ingen vei utenom utfasing av fossil energi hvis vi skal klare å holde temperaturøkningen på trygt nivå. I går kom «10 New Insights in Climate Science» fra Potsdam Institute for Climate Impact Research, hvor 67 ledende klimaforskere ikke kan misforstås. En rask og kontrollert utfasing av fossilt brensel er nødvendig for å holde oss innenfor Parisavtalens mål og unngå global oppvarming på over 1,5 grader.

Al-Jabers uttalelse fikk hard kritikk, og mandag sa han at han respekterer vitenskapen og at uttalelsen ble tatt ut av sammenheng.

– Mulig, men vanskelig

– Vi trenger et vedtak om utfasing av alle fossile brensler – ikke som (under klimatoppmøtet) i Glasgow hvor vi kun fikk nedfasing av kullkraft uten renseteknologi, fortsetter Fritzen Buan.

– Dessuten trenger vi en helhetlig pakke for energiomstilling. Både utfasing av fossil energi, tredobling av fornybar energi, dobling av energieffektivisering og tilgang til ren energi for verdens fattige. Ren energi må erstatte fossil – ikke kun komme i tillegg og på den måten legge til rette for mer forbruk og mindre bærekraft.

– Hvordan vurderer WWF muligheten for et vedtak om en «ryddig og rettferdig» utfasing av fossilt brensel i slutterklæringen fra COP28?

– Vi vurderer det som mulig, men vanskelig. At utfasing av fossilt i det hele tatt er med i utkastet og så høyt på agendaen på klimatoppmøtet er et godt skritt i riktig retning. For kun få år siden var det ingen som ville snakke om dette i det hele tatt, svarer Fritzen Buan.

– Men vi frykter at det kan bli vannet ut ved å åpne for karbonfangst og -lagring, som er en dyr og usikker teknologi det vil ta for lang tid å bygge ut tilstrekkelig, fortsetter hun.

– Vår holdning er klar – karbonfangst og -lagring kan ikke brukes som påskudd for å forlenge produksjon og bruk av fossile brensler. Den eneste sikre og effektive måten å «rydde opp» i forurensningen fra fossilt brensel på, er å fase ut fossilt brensel. Utslippene må reduseres raskt, og karbonfangst og -lagring kan i beste fall supplere denne innsatsen, ikke erstatte den.

– Det er ingen vei utenom utfasing av fossil energi hvis vi skal klare å holde temperaturøkningen på trygt nivå, sier Inga Fritzen Buan i WWF Verdens naturfond.

– Farlig forlengelse

Det samme mener Kathrine Sund-Henriksen, generalsekretær i Forum for utvikling og miljø (ForUM).

– Teknologi som karbonfangst og lagring må ikke brukes for å forlenge fossilalderen, sier hun.

– Fra sivilsamfunnet ønskes det tydeligere språk på en rettferdig og rask utfasing av alt fossilt brensel og at det ikke legges opp til en unødvendig og farlig forlengelse av bruken av fossil energi, fortsetter Sund-Henriksen.

– Hvordan vurderer du muligheten for et vedtak om en ryddig og rettferdig utfasing av fossilt brensel?

– Dette er en posisjon som nok støttes av EU, men som trolig vil møte mer motstand fra USA og oljeproduserende land som tidligere har foreslått et svakere språk. Det kan være at et slikt vedtak blir et kompromiss og at det gis noe på andre områder til dem som er imot, svarer Sund-Henriksen.

– Hvor viktig er det å få et vedtak om utfasing nå?

– Et slikt vedtak er utrolig viktig. De globale klimagassutslippene øker, og det må gjøres raske og effektive tiltak nå på COP28 som gir håp om at vi skal holde oppvarmingen under 2 grader. ForUM er tydelige på at alt fossilt brensel må fases ut om vi skal nå målene i Parisavtalen, og at Norge må gå foran og levere på dette under COP28. Utfasing bør derfor gjenspeiles i slutterklæringen.

– Dessverre usannsynlig

I likhet med flere av de andre Dagsavisen har snakket med, frykter også Marte Hansen Haugan, leder i Changemaker – Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon, et skuffende utfall på klimatoppmøtet.

– Så lenge Norge og andre vestlige land prøver å unngå språk om fullstendig utfasing, er det dessverre sannsynlig at det blir et utvannet tekstforslag, sier Haugan.

– Det er viktig at det ikke blir en svak tekst om urensede fossile energikilder, men et språk som inkluderer en rettferdig, kjapp og fullstendig utfasing av alle fossile brensler.

– Hva mener du tilsier at vi bør få et vedtak om utfasing av fossilt brensel nå?

– Flere og flere land opplever katastrofale klimaendringer i dag og innser at de må ta reelle grep for å begrense global oppvarming. Vi ser det selv med ekstremværet «Hans» hjemme i Norge, og vi så det i fjor da en tredjedel av Pakistan sto under vann som følge av en historisk katastrofal flom. Vi merker at alvoret begynner å synke inn for flere land her på klimaforhandlingene. Det skaper forhåpentligvis mer vilje blant statene til å strekke seg lenger for å gi et troverdig svar på klimakrisa.

– Møter stor motstand

Pernille Hansen, som er nestleder i Naturvernforbundet, vil også være på plass i Dubai de seneste dagene av klimatoppmøtet.

– Både det at lederen av klimatoppmøtet er en oljetopp, at Equinor er med i den norske delegasjonen og det rekordstore oppmøtet fra oljebransjen, taler imot at vi får et vedtak om utfasing av alle fossile energikilder, mener Hansen.

– Et vedtak om utfasing møter dessuten stor motstand fra de største fossilprodusentene. Saudi-Arabia ønsker for eksempel ikke et vedtak som sier noe om verken utfasing eller nedfasing av fossilt brensel, fortsetter Hansen.

– Det er også flere ting ved tekstforslagene som svekker vedtaket. For eksempel at det kun er snakk om utfasing av såkalt «urenset» fossil energi – uten karbonfangst og lagring. Det finnes ikke noen klar definisjon på hva «renset» tilsier, noe som gir et smutthull for fossilprodusentene til å fortsette som før. I tillegg er tidsperspektivet på utfasingen foreløpig ganske vagt i flere av tekstforslagene.

– Jeg har store bekymringer rundt oljelobbyens tilstedeværelse på toppmøtet, sier Elise Åsnes i miljø- og utviklingsorganisasjonen Spire.

– Er det andre alternativer til en slutterklæring du mener er mer sannsynlige?

– Det finnes flere mulige utfall. Både i fjor og året før der var det enighet om nedfasing av kull – uten karbonfangst og -lagring. Et sannsynlig vedtak er utfasing eller nedfasing av kull, olje og gass som ikke er renset, svarer Hansen.

– Et annet utfall er at man blir enige om en energiomstilling med satsing på fornybar energi og energisparing, men hvor utfasing av fossilt brensel ikke blir nevnt. I så fall mener jeg at årets klimatoppmøtet har mislyktes med oppgaven.

– Har trua på gjennombrudd

Tidligere FN-direktør Svein Tveitdal velger å se framover, allerede før klimatoppmøtet i Dubai er over.

– Det er kjempeinteressant at utfasing av olje og gass for første gang har vært et stort tema under et klimatoppmøte. Oljeindustrien har så langt klart å holde dette unna forhandlingene, men nå er det debatt om dette, og det er bra, sier Tveitdal.

– Jeg har trua på at debatten framover kan føre til et gjennombrudd om to år under klimatoppmøtet som da skal være i Brasil. Lula (president Luiz Inácio Lula da Silva, journ. anmrk.) har sagt at han har ambisjoner om dette.

– Det å fortsette den norske politikken, med å videreutvikle oljeindustrien i stedet for å avvikle den, blir dessuten mer og mer komplisert, fordi både forskere, FN og den internasjonale opinionen ikke ønsker det. Debatten vil bli tøffere og tøffere når utslippene fortsetter å øke, og vi må få en veldig bratt kurve nedover for å nå klimamålene.

– Flere og flere land opplever katastrofale klimaendringer i dag og innser at de må ta reelle grep for å begrense global oppvarming, sier Marte Hansen Haugan i Changemaker.


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen