Nyheter

Ungdomspartiene: – Nå må regjeringen levere

AUF og Senterungdommen har gått sammen om et krav til egen regjering: Nå må Norge signere FN-avtalen om et forbud mot atomvåpen.

– Norge var initiativtaker til å få til en avtale om et forbud mot bruk av atomvåpen for 10 år siden, og nå handler det om å ta dette over målstreken. Atomvåpen er av de mest inhumane våpnene vi har, med enorm ødeleggelsesevne hvis det blir brukt. Da mener vi Norge bør gå foran og være med å forby atomvåpen, sier AUF-leder Astrid Hoem til Dagsavisen.

– Nå må regjeringen levere på dette. Jeg er glad for Senterungdommen og AUF står sammen i denne saken, sier Senterungdommens leder Andrine Hanssen-Seppola.

Kontroversielt i NATO

Mens Ap/Sp-regjeringen hittil ikke har vist tegn til å ville signere FN-traktaten om å forby atomvåpen, dro regjeringspartienes ungdomsorganisasjoner denne uka til New York for å delta som observatører på den andre statspartskonferansen for atomvåpenforbudet fra 2021. Både AUF og Senterungdommen har vært på plass på konferansen som avsluttes fredag. Det samme har alle de 93 landene som hittil har signert FN-traktaten.

NATO-landene Norge, Tyskland og Belgia har deltatt som observatører, noe som er kontroversielt innad i NATO. Støre-regjeringen lovte i Hurdalsplattformen at Norge skal være observatør, og en norsk delegasjon deltok på det første statspartsmøtet i Wien i juni 2022. Dette fikk de kritikk for av Høyre i Dagsavisen. At formuleringen om observatør kom med i regjeringsplattformen regner både AUF og Senterungdommen som sine seire. Begge viser også til at moderpartiene har vedtak på at det bør være et mål for Norge å signere atomvåpenforbudet. Sp har for sin del vedtatt i stortingsvalgprogrammet sitt at Norge bør signere og ratifisere, og jobbe for at andre NATO-land skal gjøre det samme, ifølge Hanssen-Seppola.

Heier på Eide

Sist Espen Barth Eide var utenriksminister, for 10 år siden, var han og Norge initiativtaker og pådriver for en avtale om et forbud mot atomvåpen. Nå er han utenriksminister på nytt, men han har ennå ikke tatt noe initiativ til å signere denne avtalen.

– Det var modig av Espen å ta det initiativet i sin tid. Nå mener jeg at han må være like tøff og ta dette over målstreken. Det har jeg trua på at han kan, og jeg heier på at han får Norge til å signere og ratifisere FNs atomvåpenforbud, sier AUF-leder Hoem, som er kritisk til uttalelsen Norge kom med under konferansen. Den kom fra ministerråd i Norges faste delegasjon til FN, Tor Henrik Andersen.

Han fastholdt det som hittil har vært Norges posisjon: At Norge deltar som observatør betyr ikke at man er et skritt nærmere å signere atomvåpenforbudet. Norge stiller seg fullt og helt bak NATOs strategi om kjernefysisk avskrekking, og mener at en signering av avtalen er «uforenlig» med Norges NATO-forpliktelser. Han understreket også at Norge støtter såkalt «nuclear sharing», altså utplassering av atomvåpen i land i Europa.

– Det er ingen utfordringer eller juridiske forpliktelser som tilsier at vi som NATO-land ikke kan signere. Jeg syns vi bør være veldig forsiktige med alt som går mot normalisering av atomvåpen. Vi bør ikke si at vi støtter utplassering av atomvåpen, sier Hoem.

En amerikansk skvadron testlaster en ubevæpnet B61-12-bombe, som kan utstyres med et kjernefysisk stridshode, på et B-2 Spirit-bombefly 13. juni 2022.

– Skuffende

Det samme mener SVs utenrikspolitiske talsperson Ingrid Fiskaa, som deltok i New York som eneste norske parlamentariker, samt Tuva Widskjold fra ICAN Norge, som deltok som representant for i alt 60 norske organisasjoner som støtter denne internasjonale kampanjen mot atomvåpen. De oppfatter uttalelsen om utplassering som noe nytt.

– Etter det jeg forstår, har ikke Norge sagt dette så tydelig før, sier Fiskaa, som mener Norge bør opptre mer som en brobygger mellom de som har skrevet under traktaten og de NATO- og atomvåpenstatene som ikke har gjort det.

– At Norge går for utplassering av atomvåpen, er skuffende. Dette bidrar ikke til nedrustning, og det svekker Norges stemme i kritikken av Russlands utplassering av atomvåpen i Belarus. Jeg mener NATO og Norge ikke kan ha en standard for seg selv, og en annen for alle andre, sier Fiskaa.

– Regjeringen har vært krystallklare på at russisk utplassering av atomvåpen i Belarus er en uansvarlig eskalering. Når de samtidig eksplisitt velger å støtte USAs utplassering av atomvåpen i fem europeiske stater, blir dobbeltmoralen og dobbeltstandarden svært tydelig, sier Widskjold.

Ingrid Fiskaa er tidligere statssekretær i Utenriksdepartementet og kandidat for SV ved årets stortingsvalg. Foto: Javad M. Parsa / NTB

– Lærerikt

Både Fiskaa og Widskjold understreker at det tross alt er positivt at Norge deltar som observatør. Dermed er Norge med på reelle diskusjoner om nedrustning, mener de, og ser det som en viktig norsk anerkjennelse av FNs atomvåpenforbud og det arbeidet som gjøres.

Senterungdommens leder er enig:

– Det har vært veldig lærerikt å være i New York denne uken. Vi har møtt folk fra alle verdenshjørner, og virkelig fått oppleve at det er en veldig samlet bevegelse som står sammen om denne saken. Det gir masse motivasjon for å jobbe i Norge for at vi si enda tydeligere nei til atomvåpen, sier Hanssen-Seppola til Dagsavisen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Nyeste fra Dagsavisen.no: