Nyheter

Klimautslippene går ikke ned: – Ikke i rute i det hele tatt

Norge slapp ut bittelitt mer klimagasser i 2022 enn året før. Samtidig blir det mindre utslipp per produserte ting.

Lurer du på hvor mye klimagasser Norge slipper ut i verden nå, sammenlignet med for eksempel i 1990? Svaret er i hvert fall enkelt: Nesten nøyaktig like mye.

I 2022 slapp vi ut omtrent 59 millioner tonn co₂-ekvivalenter. Det er en nedgang på omtrent ni promille, sammenlignet med for 32 år sida.

Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå, presentert i en artikkel med navnet «Utslippsintensiteten falt i 2022».

«Norge ble mindre utslippsintensiv i 2022», skriver SSB. For samtidig som klimautslippene holder seg på samme nivå stiger nemlig produksjonen. Vi lager godt over dobbelt så mye greier i dette landet siden 1990. Samtidig er utslippene det samme. Dermed forurenser vi mye mindre per produserte vare. Eller for å si det med SSB: «En nedgang kan derfor tolkes som at Norge forurenser mer effektivt».

Langt fra Paris-målet

Grunnen til at man måler akkurat mot året 1990 er at det er utgangspunktet for den internasjonale klimaavtalen, kjent som Paris-avtalen. Norge har et mål om å redusere klimautslippene med 50–55 prosent innen 2030, sammenlignet med nettopp 1990. Innen 2050 skal utslippene kuttes med 90–95 prosent, skriver SSB.

Dette målet er Norge dermed akkurat like langt unna i dag som vi var i 1990. Bare at vi har mye dårligere tid, selvfølgelig.

Det er særlig i næringene «jordbruk, skogbruk og fiske» samt «industri» hvor utslippene har sunket mye sammenlignet med produksjonen. Samtidig poengterer SSB at i begge disse næringsgruppene skjedde det meste av reduksjonen før 2012.

Dessuten skriver de at selv om næringene har blitt mer effektive, har de også endret seg fra å lage produkter til å produsere tjenester. Tjenesteproduksjon har vanligvis lavere utslipp, og ifølge SSB har denne utviklingen bidratt til en nedgang i utslippsintensitet.

Går for sakte

– Det er bra at Norge blir mer utslippsintensive, men som SSB selv påpeker, så går det altfor sakte.

Det skriver MDG-leder Arild Hermstad i en e-post til Dagsavisen.

MDG-leder Arild Hermstad vil ikke lukke døren for et eventuelt regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet. Foto: Emilie Holtet / NTB

– Vi kuttet mye utslipp fram til 2012, og så har det stagnert. Nå er vi ikke i rute med klimamålene våre i det hele tatt, mener Hermstad.

Han påpeker også en annen mulig svakhet:

– Disse tallene måler heller ikke utslippene som skjer i utlandet knyttet til norsk økonomisk aktivitet, som er betydelig høyere. Vi er verdens sjuende største eksportør av olje og gass, og vi har et materielt forbruk som fører til store utslipp og ødeleggelser av natur andre steder på jorda, skriver han.

Han mener det viktigste Norge må gjøre for å få ned utslippene er å slutte å lete etter olje.

– Så må vi investere mer i å bygge opp det grønne næringslivet i Norge. Og sist, men ikke minst, må vi sørge for at utslipp i Norge ikke bare flyttes utenlands. Vi må ta ansvar for egne utslipp knyttet til vår egne økonomiske aktivitet, skriver Hermstad.

Ifølge SSB er det andre land som har greid bedre enn Norge å sørge for at klimautslippene ikke bare følger den økonomiske veksten. Særlig Danmark har, ifølge sentralbyrået, redusert utslippene sine med 45 prosent, samtidig som de har hatt en økonomisk vekst på 45 prosent, i perioden 2005–2019.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen