Nyheter

Flere blir uføre hvis pensjonsalderen økes, advarer lege

Ebba Wergeland reagerer kraftig på regjeringens forslag. Elisabeth Thoresen i AAP-aksjonen er vettskremt.

Arbeidsminister Tonje Brenna mener det er fornuftig å øke aldersgrensen gradvis fra dagens 67 år.

Blant dem som reagerer kraftig på det, er Ebba Wergeland. Hun er forsker, lege og spesialist i arbeidsmedisin.

– Hever myndighetene pensjonaldersgrensa, vil det bety at flere mennesker i store yrkesgrupper vil trenge uførepensjon, mener Wergeland.

Hun understreker at mange ikke kan velge når de går av med alderspensjon, det er helsa som bestemmer.

– Det er ikke tilfeldig at risikoen for å bli ufør er mye større for enkelte yrker enn for andre, sier legen.

Mange pleie- og omsorgsarbeidere blir uføre

Statistisk sentralbyrå har sett på yrkene folk hadde da de fikk uføretrygd, og sammenlignet yrkesfordelingen for alle lønnsmottakere.

Pleie- og omsorgsarbeidere er det mest overrepresenterte yrket, ifølge statistikken. Deretter følger salgsyrker.

Akademiske yrker er klart mest underrepresentert, viser statistikken.

– Arbeidslivet har hardnet til

– Jeg blir vettskremt av dette, sier Elisabeth Thoresen, leder i AAP-aksjonen.

Hun tror det blir veldig galt overfor mange yrkesgrupper.

Thoresen reagerer på at regjeringa med forslaget ikke tar høyde for hvor mange år folk har jobbet, men bare vil ha dem til å jobbe lenger.

AAP-lederen mener dette vil øke klasseskillene og den økonomiske ulikheten i samfunnet. Hun viser til at mange med lang utdanning, jobber fra de er rundt 30 år. Folk som tar for eksempel fagbrev, begynner kanskje å jobbe når de er 20 år.

– Regjeringa må heller se på antall år som folk er yrkesaktive, mener Thoresen.

Folk med lang utdanning har gjerne jobber som verken er fysisk eller psykisk belastende, slik er det ikke for dem som har fagbrev, fastholder hun.

– Vil gi større klasseskiller

Arbeidslivet har hardnet til, mener Thoresen.

– Folk må løpe fortere, gjøre mer og være på flere steder samtidig, og jobbe lenger. Det går ikke opp.

Elisabeth Thoresen er leder av AAP-aksjonen.

I likhet med Ebba Wergeland tror også Thoresen at økt pensjonsalder vil føre til at flere blir uføretrygdet. Det vil gi enda større klasseskiller, mener hun.

– Hvis hensikten med dette er at flere skal gå over til uføretrygd, da må vi gjøre noe med Nav-systemet, sier Thoresen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen